Takaisin

Sosiaalipedagogiikan ja sosiaalityön työorientaatiot 7S00CW66-3003

Sosiaalipedagogiikan ja sosiaalityön työorientaatiot

Koodi: 7S00CW66-3003

5 op

05.04.2018 - 21.05.2018

75.00 €

TAMK Pääkampus, Tampere

Ilmoittaudu viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkamista.

Ilmoittaudu opintojaksolle

Avoin AMK


Toteutusajankohta

05.04.2018 16:15 - 17:00 Tila 20 opiskelijaa H0-käytävä
05.04.2018 17:00 - 20:00 Tila 20 opiskelijaa H0-käytävä
09.04.2018 16:15 - 20:00 Tila 20 opiskelijaa H0-käytävä
12.04.2018 16:15 - 20:00 Tila 20 opiskelijaa H0-käytävä
17.04.2018 16:15 - 20:00 Tila 20 opiskelijaa H0-käytävä
19.04.2018 16:15 - 20:00 Tila 20 opiskelijaa H0-käytävä
23.04.2018 16:15 - 20:00 Tila 20 opiskelijaa H0-käytävä
24.04.2018 16:15 - 20:00 Tila 20 opiskelijaa H0-käytävä
07.05.2018 16:15 - 19:15 Tila 20 opiskelijaa H0-käytävä
08.05.2018 16:15 - 20:00 Tila 20 opiskelijaa H0-käytävä
21.05.2018 16:15 - 19:30 Tila 20 opiskelijaa H0-käytävä

Tavoitteet

Opiskelija:
- Tietää sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan peruslähtökohtia
- Tietää erilaisia sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan työorientaatiota
- Osaa kuvata sosiaalipedagogiikan keskeiset käsitteet ja niiden merkityksen
- Osaa reflektoida omia arvojansa ja omaa toimintaansa suhteessa sosiaalipedagogisen työorientaation lähtökohtiin
- Ymmärtää ja osaa selittää sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan yhteiskunnallisen merkityksen
- Ymmärtää sosiaalipedagogiikan merkityksen varhaiskasvatuksessa ja sosiaalityössä.
- Osaa selittää eriarvoisuuden synnyn peruslähtökohdat

Sisältö

- Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan perusorientaatiot ja toimintamuodot
- Ennaltaehkäisevä, kuntouttava, yhteisöllinen ja rakenteellinen sosiaalityö
- Sosiaalipedagogiikan lähestymistavat ja peruskäsitteet: osallisuus, yhteisöllisyys, pedagoginen suhde, integraatio, emansipaatio
- Sorrettujen pedagogiikka, sosiokulttuurinen innostaminen,
- Sosiaalipedagogiikka varhaiskasvatuksessa, kansalaiskasvatuksessa ja sosiaalityössä
- Yhteisöllisyys, osallisuus, dialogi ja toiminnallisuus sosiaalialan työn lähtökohtina

Koulutus ja koulutusala

Sosionomikoulutus
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Lähiopetusryhmä

Avoimen AMKin koulutustarjonta koostuu tutkintoon johtavan koulutuksen opintojaksoista. Lähiopetus tapahtuu joko tutkintoa suorittavien opiskelijoiden ryhmissä, joihin on etukäteen varattu paikkoja avoimen AMKin opiskelijoille, tai avoimen AMKin omissa ryhmissä. Tämän koulutuksen lähiopetus järjestetään tutkintoa suorittavien opiskelijoiden ryhmässä.

Näin ilmoittaudut

Ilmoittaudu opintoihin sivun yläosassa olevalla ilmoittautumislomakkeella viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkamista. Ilmoittautumisajan umpeuduttua voit kysyä vapaita paikkoja avoimen AMKin toimistosta osoitteesta avoinamk@tamk.fi.

Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 7 päivää ennen opintojakson aloituspäivää. Kutsukirjeen lähetämme ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Siinä saat tarkemmat ohjeet opintojen aloittamisesta.

TAMKin tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat Pakin kautta. Heidät hyväksytään opintojaksolle, jos ryhmässä on tilaa. Heille opinnot ovat maksuttomia.

Maksuehto

Maksuehto laskuille on 21 pv netto laskun päiväyksestä.

Perumisehdot

Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 7 päivää ennen opintojakson aloituspäivää. Opiskelupaikka tulee perua avoimen AMKin toimistoon sähköpostilla (avoinamk(at)tamk.fi). Sen jälkeen veloitamme koko opintomaksun. Muista siis perua opintosi, jos et pääse aloittamaan! Opettajat eivät vastaanota perumisia.

Päivitetty 19.01.2018

Back to the list of courses