Takaisin

Opiskelijan tarina - Sosionomiksi avoimen ammattikorkeakoulun kautta

Sosionomiksi avoimen ammattikorkeakoulun kautta

Avoin ammattikorkeakoulu

Avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskelee sekä nuoria että keski-ikäisiä. Opiskelijat opiskelevat niin omaksi huvikseen kuin vaikkapa tutkintoon tähdäten.

Sari Koli aloitti sosionomiopintonsa avoimessa ammattikorkeakoulussa.

"Olen opiskellut keväästä 2015 lähtien avoimessa ammattikorkeakoulussa sosionomin koulutuksessa. Hakuaika tutkinto-opiskelijaksi oli juuri mennyt, ja halusin hyödyntää ajan seuraavaan hakuun.

Ajattelin, että tutkinto parantaa mahdollisuuksiani työllistyä palkkatyösuhteeseen yrittäjävuosien jälkeen. Olen suorittanut koulutuksia ihmissuhdetyöhön liittyen sekä tradenomin tutkinnon. Työvoimatoimiston ammatinvalintapsykologin kanssa löysimme minulle sosionomin koulutuksen, ja hän kertoi minulle avoimesta ammattikorkeakoulusta.

Sieltä henkilö minulle vastasi sähköpostitiedusteluuni ja ohjasi minut sosionomin opintoihin - ryhmästä oli juuri vapautunut paikka. Minun piti vielä tarkistaa työvoimatoimistosta, paljonko saan opiskella työttömänä työnhakijana. Sain byrokratian hoitamiseen hyvin apua minulle vastanneelta henkilöltä.

Opiskelin sosionomitutkinto-opiskelijoiden joukossa yhdessä kahden avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijan kanssa. Sijoitus tutkinto-opiskelijoiden joukkoon tarkoitti aktiivista opiskelua ja lähiopinnoissa 80 prosentin läsnäolovelvollisuutta.

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa voi olla niin lähi-, monimuoto- kuin verkko-opintoja. Jos olisi vain verkko-opiskelua, saattaisi jäädä hyvinkin yksin ilman opiskelukavereiden tukea ja tunnetta yhteisöllisyydestä. Lisäksi sosiaaliala on työskentelyä ihmisten parissa, jolloin olisi outoa sitä opiskella vailla kontaktia muihin ihmisiin.

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa tuntui edulliselta yrittäjävuosien jälkeen, ja työttömyysturva takasi toimeentulon. Tosin opintopisteiden laskeminen tuotti päänvaivaa, sillä välillä meinasin ylittää sallitun opiskelumäärän.

Syksyllä hain ja pääsin tutkinto-opiskelijaksi. Tutkintooni hyväksyttiin avoimessa suorittamani opinnot, ja myös työkokemukseni on korvannut joitakin opintoja. Suoritan edelleen paljon tutkintoon kuuluvia opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa. Näin minun ei tarvitse niin usein matkustaa kauempana sijaitsevaan varsinaiseen opiskelupaikkaani.

Olen ollut hyvin tyytyväinen opiskeluun avoimessa ammattikorkeakoulussa. Sinnehän pääsee ilmoittautumisjärjestyksessä, mikä tekee opiskelun aloittamisesta helppoa."

 

Avoimessa ammattikorkeakoulussa on opiskelijoita monenlaisista taustoista


Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoista lähes 30 prosenttia on 40 - 49 -vuotiaita vuonna 2012 suoritetun kyselyn mukaan. Vain hieman vähemmän oli 30 - 39 -vuotiaita. Kehittämispäällikkö Tiina Hakkarainen uskoo opiskelijoiden olevan edelleen aikuista väkeä, vaikkakin joukossa on nuoria aiempaa hieman enemmän.

- Olemme lisänneet niin sanottuja polkuopintoja. Polkuopinnoissa suoritetaan yleensä kaikki ensimmäisen vuoden opinnot eli 60 opintopistettä tai osa niistä. 60 opintopisteen suoritukset antavat mahdollisuuden hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa,  Hakkarainen selvittää.

35 prosentilla avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoista oli taustallaan ammatillinen tutkinto, ja ammattikorkeakoulututkinto lähes 30 prosentilla. Vajaa 15 prosenttia opiskelijoista oli lukio- tai ylioppilastaustaisia.

- Opiskelijoissa on niin työssäkäyviä ammatillisen osaamisen täydennystä etsiviä henkilöitä kuin nuoria, joilla ei ammattia vielä ole. Mieleeni tulee heti muutamia TAMKista valmistuneita, jotka ovat laajentaneet osaamistaan avoimen puolella tutkinnon suorittamisen jälkeen.

- Opiskelijoina avoimessa on myös henkilöitä, jotka miettivät ammatin vaihtoa.

Kyselyssä lähes 60 prosenttia avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoista nosti opintojensa tavoitteeksi työelämässä tarvittavan osaamisen täydentämisen. 30 prosenttia puolestaan halusi kehittää itseään harrastukseen liittyen tai yleissivistävässä tarkoituksessa.

- Uskon, että niiden opiskelijoiden määrä on lisääntynyt, joiden tavoitteena on hakea tutkintoa suorittamaan erillishaun kautta. Viime vuonna avoimen opiskelijoiden erillishauissa haki tutkintoa suorittamaan 72 henkilöä ja valituksi tuli 53 hakijaa.

Nuorten kouluttautumista täytyisi tukea

Nuorelle voi kuitenkin olla mahdotonta opiskella niin sanottuja polkuopintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa toimeentulo-ongelmien tähden. Työvoimahallinto tulkitsee nuoren opiskelevan päätoimisesti ja epää häneltä työttömyyspäivärahan, ja avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin ei saa opintotukea. Tiina Hakkarainen selvittää, että alle 25-vuotias ei ole oikeutettu työttömyysetuudella tuettuun niin sanottuun omaehtoiseen opiskeluun.

- Moni joutuu keskeyttämään opinnot, jos eivät saa mistään rahaa, Hakkarainen tietää.

Polkuopinnot maksavat 10 euroa per opintopiste eli 600 euroa. Yksittäiset opintojaksot maksavat 15 euroa / opintopiste ja ovat laajuudeltaan kolmesta kymmeneen opintopistettä.
 

Lähteenä käytetty myös Nina Haltian esitystä: Mitä avoimelta korkeakouluopetukselta tänä päivänä odotetaan? Avoimen korkeakoulun neuvottelupäivillä 18.11.2015 Turussa
 

 

 

Teksti ja kuva: Mia Hemming
 

Kuvateksti: Sari Koli koki olevansa umpikujassa työttömänä työnhakijana ja ryhtyi kartoittamaan työllistymistä helpottavia mahdollisuuksia. Työnantajat myös kysyvät tutkintoja. Nyt Koli ajattelee työmarkkina-asemansa merkittävästi parantuvan sosionomipapereilla, aiemmilla koulutuksillaan ja työkokemuksillaan.

Päivitetty 02.12.2016