Takaisin

Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta

Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta

sairaanhoitajanvastaanotto

Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta

30 op

Toteutusaika: 5.2.-10.12.2019

1500 €

TAMK Pääkampus, Tampere

Hakuaika: 5.11.2018 - 09.12.2018

Hae koulutukseen

Erikoistumiskoulutus


Koulutuksen kuvaus

Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta -erikoistumiskoulutuksen tarkoituksena on vahvistaa osallistujan asiantuntijuutta kliinisen hoitotyön eritysosaajana asiakaslähtöisessä palveluprosessissa ja vastaanottotoiminnan näyttöön perustuvaa kehittämistä.

Kohderyhmä

Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta –erikoistumiskoulutus on suunnattu jo työelämässä toimineille korkeakoulututkinnon (AMK) suorittaneille sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja ensihoitajille ammatillisen kehittymisen ja erikoistumisen tukemiseksi. Koulutus on suunnattu myös niille, joilla ammattikorkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Koulutuksen sisältö

Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta -erikoistumiskoulutuksen osaamistavoitteet saavutettuaan:
Opiskelija
- hallitsee asiakaslähtöisessä palveluprosessissa oman asiantuntijuusalueen edellyttämät näyttöön perustuvat, laaja-alaiset ja edistyneet monitieteelliset kliiniset tiedot ja taidot
- toimii itsenäisesti kliinisen hoitotyön eritysosaajana asiakaslähtöisessä palveluprosessissa eri toimintaympäristöissä ja moniammatillisissa verkostoissa
- hallitsee valmentavan työskentelyotteen mukaiset asiakaslähtöiset ohjausmenetelmät ja -välineet sekä viestinnän uudistuvissa toimintaympäristöissä
- osaa tuottaa asiakastarpeen mukaisesti ohjusmateriaalia kirjallisesti ja erilaisia digitaalisia välineitä hyödyntäen ja hallitsee tavoitteellisen ja arvioivan ohjauksen dokumentoinnin
- arvioi ja kehittää omaa toimintaansa, vahvistaa oman alansa tietoja ja käytäntöjä sekä tukee työyhteisönsä osaamista.
- osallistuu vastaanottotyön toimintatapojen ja asiakaslähtöisten palveluprosessien alueelliseen, kansalliseen ja kansainväliseen kehitys- ja uudistamistyöhön

Tässä koulutuksen tarkempi opetussuunnitelma.

Opetusjärjestelyt

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka koostuu lähiopetuspäivistä, itsenäistä ja verkko-opiskelusta 30 opintopistettä tarkoittaa laskennallisesti noin 810 tuntia opiskelijan työtä. Lähiopetuspäiviä on 12-14 ja alustavat päivämäärät ovat: 5.-6.2., 12.-13.3., 2.-3.4., 14.-15.5., 3.-5.9., 12.-13.11. ja 10.12.2019.

Hinta

1500 € (alv. 0 %)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella, joka julkaistaan tässä ja sivun yläosassa haun alkaessa.

Esite

Lataa esite tästä!

Maksuehto

Maksuehto laskuille on 21 pv netto laskun päiväyksestä.

Opiskelupaikan peruminen tai koulutuksen keskeyttäminen

Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen ennen koulutuksen alkua tehdyistä perumisista peritään 50 % koulutusmaksusta valinta- ja hallintokuluina. Jos opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitetaan koko koulutusmaksu. Peruminen tehdään kirjallisesti osoitteeseen erikoistumiskoulutus(at)tamk.fi.

Lisätiedot

Vastuuopettaja, yliopettaja Marjo Räsänen, puh. 050 3119 705

Kehittämispäällikkö Tiina Hakkarainen, puh. 050 563 5572.

Päivitetty 12.12.2018