Takaisin

Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen

Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen

Laakemaaraaminen

45 op

Toteutusaika: 15.03.2018- tammikuu 2019

4900 € + ALV 0%

TAMK Pääkampus, Tampere

Ilmoittaudu viimeistään 31.1.2018

Ilmoittaudu koulutukseen

Täydennyskoulutus


Toteutusajankohta

15.3.2018 - tammikuu 2019

Valintakoe 16.2.2018

Koulutuksen ensimmäiset lähipäivät 15.-16.3.2018.
Lähipäiviä yhteensä 20 ajalla maaliskuu 2018- tammikuu 2019, kerran kuussa, 2 pvää peräkkäisinä päivinä (ei  heinäkuussa).

Kuvaus

Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen on itsenäinen perusterveydenhuollon vastaanottohoitotyön tehtävä. Koulutus tuottaa sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisessä tarvittavan osaamisen (Valtioneuvoston asetus 1089/ 2010).

Koulutuksen jälkeen on mahdollista hakea rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyttä sekä yksilöintitunnusta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta kulloinkin voimassa olevien asetusten perusteella.

Oikeus rajattuun lääkkeenmääräämisen on mahdollista vain tämän säännellyn lisäkoulutuksen suorittamisen jälkeen kulloinkin voimassaolevan terveydenhuoltolain ja STM:n lääkkeen määräämisasetuksen mukaan terveyskeskuksen vastaavan lääkärin (yhteispäivystyksen osalta sairaanhoitopiirin johtavan lääkärin) määräyksestä. Oikeutta lääkkeiden määräämiseen haetaan Valvirasta.

Kohderyhmä

Koulutukseen voivat hakea laillistetut sairaanhoitajat tai sairaanhoitajana laillistetut terveydenhoitajat tai kätilöt (amk-/opistoaste).

Hakijalla tulee olla viimeisten viiden vuoden ajalta vähintään kolmen vuoden työkokemus sillä tehtäväalueella, jolla hän tulee lääkettä määräämään (osoitettava työtodistuksessa).

Tavoite

Opiskelija osaa

  • tunnistaa oman ammatillisen osaamisensa ja vastuualueensa rajat rajatussa lääkkeenmääräämisessä sekä noudattaa lääkkeenmääräämisestä annettuja säädöksiä ja potilasturvallisuuden vaatimuksia
  • soveltaa itsenäisessä rajatussa lääkkeenmääräämisessä tarvittavia laaja-alaisia ja edistyneitä tutkittuun tietoon perustuvia menetelmiä potilaan hoidontarpeen arvioinnissa, diagnosoinnissa, hoitotyön ja oireenmukaisen hoidon toteuttamisessa sekä hoidon vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa
  • itsenäisesti soveltaa, yhdistää ja kriittisesti arvioida kliinisessä hoitotyössä kliinisen lääketieteen, tautiopin, farmakologian ja reseptiopin tietoja rajatuksi lääkkeenmääräämiseksi sekä potilaan lääkehoidon turvalliseksi toteuttamiseksi moniammatillisen tiimin jäsenenä
  • kriittisesti arvioida ja jatkuvasti kehittää lääkkeenmääräämisen liittyvää osaamistaan ja työyhteisön toimintatapoja potilaiden lääkehoidossa moniammatillisen tiimin jäsenenä

Sisältö

  • Lääkehoidon eettinen ja juridinen tietoperusta hoitotyössä
  • Kliininen tutkiminen, päätöksenteko ja hoitotyön toteuttaminen
  • Farmakologia ja lääkkeen määrääminen
  • Turvallinen lääkehoito asiakastilanteissa

Esite

Esite (pdf)

Toteutustapa

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna ja koostuu lähipäivistä ja itsenäisestä opiskelusta sekä käytännön työssäoppimisena omassa terveyskeskuksessa laillistetun lääkärin ohjauksessa. Opiskelijan työnantaja vastaa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja lääkäriohjaajan järjestämisestä.

Hinta

Koulutuksen hinta on 4900,00 € (alv 0%). Hinta sisältää koulutuksen, materiaalin, todistuksen.

Osallistumismaksu laskutetaan 5 erässä á 980 €.  Maksajana voi olla myös kaksi tahoa (työnantaja ja osallistuja).

Työnantaja vastaa VN asetuksen 1089/2010 mukaisesta koulutukseen sisältyvästä työssä oppimisen ja näytön arvioinnin resursoinnista ja järjestelyistä. Matkustus-, majoitus- ja ruokailukustannuksista lähiopiskelun aikana osallistuja vastaa itse.

Valintakoe

Valintakoe järjestetään TAMKissa, Kuntokatu, Tampere. Koulutukseen tulee hakea hakuajan puitteissa ennen valintakokeeseen saapumista.

Valintakoe (kirjallinen kuulustelu) järjestetään 16.2.2018 Tampereella.

Valintakoe sisältää farmakologista osaamista ja lääkelaskujen hallintaa kuvaavat osiot. Valintakoekirja: Pelkonen O & Ruskoaho H toim. (2003): Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia. Duodecim, Karisto Oy, Hämeenlinna. Sivut 17–108 tai uusin painos vastaava alue tai Koulu M & Mervaala E toim. (2013): Farmakologia ja toksikologia. Medicina, Kuopio. Sivut 19–114.

Maksuehto

Maksuehto laskuille on 21 pv netto laskun päiväyksestä.

Perumisehdot

Ilmoittautuminen täydennyskoulutukseen muuttuu sitovaksi viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Mikäli joudut perumaan osallistumisesi ilmoitusajan jälkeen, veloitetaan 50 % osallistumismaksusta. Jos peruminen tapahtuu myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua, veloitetaan koko koulutuksen hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa kollegalle. Koulutuksissa, joissa on erilliset valintakriteerit paikkaa ei voi luovuttaa toiselle.

Lisätiedot

Koulutus:

Yliopettaja Tuula-Maria Rintala
p. 050 311 9703

Opiskelu:

Sirpa Nurminen, suunnittelija,
p. 040 829 0360

Päivitetty 06.11.2017

Back to the list of courses