Takaisin

Riitta Kari ja Aija Ylivakeri tekivät vuoden 2013 parhaimmat ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöt

Riitta Kari ja Aija Ylivakeri tekivät vuoden 2013 parhaimmat ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöt

Riitta Kari ja Aija Ylivakeri palkittiin TAMKin vuoden 2013 parhaimpien ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyön tekijöinä.

Kiven sisästä – vankien työtoiminta

Kylmäkosken vankilan apulaisjohtajana työskentelevän Riitta Karin opinnäytetyön aiheena oli "Kiven sisästä kuultuna - vankien työtoiminnan kehittäminen". Kari valmistui tradenomiksi (ylempi AMK) yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelmasta.

Kari päätyi aiheeseen, kun hän työskenteli opintojensa alkaessa Länsi-Suomen rikosseuraamusalueen määräaikaisena kehityspäällikkönä. 

- Keskeisenä tehtävänäni oli vankien toimintojen kehittämistyö. Opiskelijana minulle tarjoutui mahdollisuus tarkastella työtoiminnan kehittämistä laaja-alaisemmin kuin virkatyössä on mahdollista tutkia ja toteuttaa. Opinnäytetyöni on ollut valtakunnallisia työtoiminnan linjauksia laatineen työryhmän taustamateriaalina. Valtakunnalliset linjaukset julkaistiin loppuvuodesta 2013. Työssäni apulaisjohtajana olen voinut hyödyntää erilaisia ideoita, joita opinnäytetyöni nosti esiin, Kari kertoo.

- Parasta opinnäytetyön teossa oli irtautuminen virkaroolista ja asioiden tutkiminen opiskelijan uteliaisuudella. Osaamisen johtamisen teoriaperustaan tutustuminen antoi paljon ajateltavaa ja hyödynnettävää tietoa apulaisjohtajan tehtäviin. Haastatteluja tehdessä oli mielenkiintoista ja antoisaa kohdata vangit opiskelijan roolissa. Parasta oli myös se, että opintoihin kuuluneet projektiosaaminen ja palveluiden suunnittelu edistivät opinnäytetyön syntyä ja lisäsivät konkreettisesti ammatillista osaamistani.

Riitta Karin opinnäytetyötä ohjannut lehtori Carita Prokki perusteli Karin työn palkitsemista näin: 

- Yksi tärkeimmistä Karin opinnäytetyön laadukkuuden osoituksista oli työnantajan kommentti, jossa todetaan, että vain harvoin viranhaltija uskaltaa reilusti astua roolinsa ulkopuolelle ja esittää todellisia uudistuksia. Työ oli laaja, kattava selvitys aiheesta, jonka tuloksena syntyi konkreettinen ja rohkea uudistusesitys.

Maahanmuuttajanpalvelun kehittämistä Pirkkalan kunnassa

Aija Ylivakeri toimi opinnäytetyötä tehdessään Pirkkalan kunnassa pakolaisohjaajana. Hänen opinnäytetyönsä aiheena oli "Palveluohjaus - maahanmuuttajien kotoutumisen avain?: Pirkkalan kunnan sosiaalitoimen maahanmuuttajapalvelun kehittäminen". Ylivakeri valmistui sosionomiksi (ylempi AMK) sosiaalialan koulutusohjelmasta.

Ylivakeri halusi tehdä opinnäytetyön, josta olisi hyötyä omaan työhön.

- Työyhteisössäni Pirkkalan kunnassa oli tarve tarkentaa kunnan pakolaishuollon palveluprosessia sekä työntekijöiden työnkuvia. Opinnäytetyön tekeminen antoi tähän oivan mahdollisuuden. Uskon, että motivaatio työn tekemiseen säilyy paremmin, kun valitsee itselle tärkeän aiheen, Ylivakeri sanoo. 

- Työyhteisöltäni saamani palautteen mukaan opinnäytetyöni antoi selkeitä ehdotuksia siihen, miten maahanmuuttajatyö tulisi tulevaisuudessa järjestää ja mikä merkitys maahanmuuttajien palveluohjauksella on. Haastattelin lähikuntien pakolaishuollon työntekijöitä sekä Pirkkalan kunnan pakolaishuollon asiakkaita. Haastattelut olivat ehdottomasti parasta antia opinnäytetyön tekemisessä.

Aija Ylivakerin opinnäytetyötä ohjannut yliopettaja Ulla-Maija Koivula perusteli työn ansioita: 

- Työn parhaimpana puolena on se, että työ tuottaa aidosti jotain - ellei radikaalisti uutta - niin kehittyneen mallin toimintaan. Työssä näkyi vahva eettisyys ja maahanmuuttajatyön asiantuntemus. Työelämän edustajat olivat läsnä työn esitystilaisuudessa, joka oli paitsi informatiivinen, myös todella koskettava. Se toi maahanmuuttajien todellisuuden hyvin lähelle jokaista läsnäolijaa. Työelämän edustajien palaute sekä kirjallisen työn kaunis tarinan kaari olivat myös niitä ansioita, joiden perusteella parhaimman opinnäytetyön stipendi myönnettiin. 

Aija Ylivakerin työ löytyy sähköisenä ammattikorkeakoulujen Theseus-julkaisuarkistosta.

Muokattu 29.03.2016