Takaisin

Projekteissa oppiminen haastaa ja palkitsee

Projekteissa oppiminen haastaa ja palkitsee

Työelämästä tullut palaute on saanut aikaan sen, että projekteissa tapahtuva opetus on lisääntynyt. Insinöörien toimenkuvassa erilaiset kehitysprojektit näyttelevät nykyään suurta roolia työelämässä, ja tämä pitää ottaa huomioon myös opetuksessa.

Kaiken tietävän Wikipedian mukaan projekti on vaativa ja monimutkainen asia, joka on tarkkaan suunniteltu ja aikataulutettu.  Niin ei myöskään projektien teko osana opetusta onnistu ilman riittävää suunnittelua. Projektien käyttö opetuksessa vaatii toimintatapojen muutosta.

Opettajan näkökulmasta projektien ohjaaminen on välillä haastavaa. Projektien pitäisi sujua opiskelijavetoisesti, jotta ne olisivat todenmukaisia. Tämä tarkoittaa sitä, että opettajien täytyy pitää niihin tietty etäisyys. Toisaalta opiskelijat eivät saisi kokea, että heidät on jätetty yksin. Miten ollaan sopivasti läsnä ja samanaikaisesti riittävän etäällä?

Älykkäät koneet -opintopolussa on tätä nyt muutama vuosi harjoiteltu. Alkuvaiheessa on käyty paljon keskustelua muun muassa tilatarpeista, vastuista ja ajankäytöstä. Oppimisen siirtyessä pois opettajien valvomista ohjatuista luennoista opiskelijoiden itse päättämiin ajankohtiin, eteen voi tulla uusia kysymyksiä. Kuka on vastuussa, jos opiskelija vaikkapa satuttaa itsensä työstäessään projektia ilta-aikaan?

Toisille opiskelijoille itse tekeminen luonnistuu ja projekteihin tartutaan suurella mielenkiinnolla. Aina on joukossa myös niitä opiskelijoita, jotka haluavat opettajan luokan eteen luennoimaan ja kertomaan, kuinka asiat ovat.

Oikein toteutettuna projekteissa oppiminen on palkitsevaa. Yhdistämällä sopivasti luento- ja projektimuotoista opetusta opiskelija kokee ahaa-elämyksiä, kun teoria ja käytäntö kohtaavat.

Mika Ijas
Yliopettaja, Älykkäät koneet

 

****

Juttu on julkaistu TAMK.nyt-verkkolehdessä. Lue lisää TAMK.nytin juttuja!

****

Muokattu 29.03.2016