Takaisin

Pettu - oppilaitosten välijohtajat puun ja kuoren välissä

Pettu - oppilaitosten välijohtajat puun ja kuoren välissä

10 op

Toteutusaika: Kevät 2017

Ilmoittaudu koulutukseen

Täydennyskoulutus


Kohderyhmä

Ammatillisissa ja vapaan sivistystyön oppilaitoksissa toimivat väliesimiehet, esim. koulutuspäälliköt ja apulaisrehtorit.

Tavoite

Väliesimiehet tai välijohtajat ovat usein ammatillisen koulutuksen organisaatiossa "puun ja kuoren välissä". Heidän odotetaan vievän lainsäädäntömuutokset, ohjeet ja määräykset käytäntöön ja toisaalta tukevan alaisiaan ja välittävän heidän näkemyksiään eteenpäin. Muutokset koulutuskentällä ovat jatkuvia, joten välijohtajien tehtävä on kuormittava ja hyvinvointi koetuksella.

Välijohtajan tulee osata viestiä, niin sähköisesti, suullisesti kuin eri medioissakin. Johtajuuden osa-alueita täytyy hallita (muutosjohtamista, pedagogista ja osaamisen johtamista, henkilöstön ja työyhteisön johtamista, talous- ja hallintojohtamista), mutta samalla täytyy johtaa itseään ja luoda työyhteisöistä oppivia yhteisöjä.

Pettu-koulutuksessa välijohdossa toimivilla on mahdollisuus kehittää työssään tarvittavia taitoja ja vahvistaa työssä jaksamistaan. Koulutuksen lähtökohtana ovat vuorovaikutus- ja viestintätaitojen kehittäminen sekä hyvinvoinnin edistäminen.

Sisältö

Pettu-koulutuksen laajuus on 10 op ja se koostuu ennakkotehtävistä, intensiivileireistä, sparrauspari-työskentelystä, yksilöllisistä harjoituksista, koutsausprosessista sekä omasta kehittämishaasteesta (kehittymissuunnitelma ja innovaatio).

Koulutus rakentuu kolmesta erilaisesta elementistä: Pettu camp, Pettu grow ja Pettu group. Elementtien kuvaukset ja toteutustavat ovat seuraavat:

Pettu camp on kolmen intensiivijakson muodostama kokonaisuus. Intensiivijaksot ovat kahden päivän mittaisia ja niillä käsitellään vuorovaikutusta, viestintää ja hyvinvointia johtamisessa ajankohtaisten aiheiden pohjalta. Aiheita voivat olla mm. ulkopäin tulevien muutosten käsittely ja organisaatioiden sisäiset muutosprosessit.   

Jokaiseen jaksoon sisältyy ennakkotehtävä. Jaksoilla käytetään toiminnallisia menetelmiä ja jakson ensimmäinen koulutuspäivä päättyy koutsausistuntoon, jonka teemana on jaksolla esiin nostettu ajankohtainen asia.

Jaksot toteutetaan Varalan urheiluopistolla. Intensiivileirit toteutetaan ke-to 11.-12.1.2017, ti 7.2.2017 ja pe 21.4.2017. Jaksojen matka-, majoitus- ja ruokailukustannuksista osallistujat vastaavat itse.

Ohjelma camp 1

Ohjelma camp 2

Ohjelma camp 3

Ilmoittautuminen

Pettu grow osiossa keskeistä on osallistujan oma kehittyminen. Osiossa osallistujat valitsevat kehittymishaasteen, jonka haluavat selättää ja johon luovat koulutusprosessin aikana oman innovaation (oma kehittymissuunnitelma).

Pettu-koulutuksen aikana hankittu osaaminen vuorovaikutuksesta, viestinnästä ja hyvinvoinnista osoitetaan koulutuksen päätteeksi järjestettävillä messuilla, joissa esitellään kehitetyt innovaatiot.

Innovaatiolla tässä tarkoitetaan sellaista ideaa tai käytäntöä, jota pidetään uutena, vaikka se ei sitä olisikaan. Innovaatio voi siis olla asian näkemistä toisin. Koulutuksen tuloksena on henkilökohtaisia innovaatioita ja hyvinvoinnin edistymistä, mutta myös verkostoja osaamisen jakamisen ja jaksamisen tueksi.

Pettu group –työskentelyssä osallistujat toimivat sparrauspareina. Parit muodostetaan koulutusryhmän jäsenistä ja sparraus perustuu vertaisoppimiseen. Tarkoituksena on, että parit etenevät Pettu-prosessissa yhdessä ja sparraus jatkuu myös koulutuksen päätyttyä.

 

Muuta

Opetushallitus rahoittaa koulutusta ja koulutus on opetuskustannuksiltaan osallistujille maksutonta.

Matka-, majoitus- ja ruokailukustannuksista osallistujat vastaavat itse.

Osallistujille on neuvoteltu majoitus- ja ateriapaketti Varalan urheiluopistolle. Hinta alkaen 84,50 €, sis. 2 x lounas, 1 x ilta-ateria, majoitus 2 hengen huoneessa, aamupala. Jos haluaa majoittua yhden hengen huoneessa, paketin hinta on 117,5 €.

Lisätiedot

projektipäällikkö Annukka Tapani, p. 050 407 2580, etunimi.sukunimi@tamk.fi
Päivitetty 20.10.2017

Back to the list of courses