Takaisin

Perioperatiivisen hoitotyön syventävät ammattiopinnot, 10 op

Perioperatiivisen hoitotyön syventävät ammattiopinnot, 10 op

Perioperatiivinen

10 op

Toteutusaika: 10.01.2019 - 16.05.2019

1530 € (sis. ALV 24 %)

TAMK Pääkampus, Tampere

Ilmoittaudu viimeistään 17.12.2018

Ilmoittaudu koulutukseen

Täydennyskoulutus


Toteutusajankohta

10.01.2019 - 16.05.2019

Orientaatio: to 10.1.2019 klo 16.00-18.00
Teoriaopetus:
17.1. 9.15-11.45 anestesiahoitotyö, 12.30-15.45 leikkaushoitotyö
24.1 9.15-11.45 leikkaushoitotyö, 12.30-15.45 anestesiahoitotyö
31.1. 9.15-11.45 anestesiahoitotyö, 12.30-15.45 leikkaushoitotyö
7.2 9.15-11.45 leikkaushoitotyö, 12.30-15.45 anestesiahoitotyö
14.2 9.15-11.45 anestesiahoitotyö, 12.30-15.45 leikkaushoitotyö
21.2 9.15-11.45 leikkaushoitotyö, 12.30-15.45 anestesiahoitotyö

Orientoiva harjoittelu/laboraatio:
1.kerta:
ryhmä 1: 5.3 8.30-11.45 ane, 12.30-15.45 le
ryhmä 2: 5.3 8.30-11.45 le, 12.30-15.45 ane
ryhmä 3: 6.3 8.30-11.45 ane, 12.30-15.45 le
2.kerta:
ryhmä 1: 12.3 8.30-11.45 ane, 12.30-15.45 le
ryhmä 2: 12.3 8.30-11.45 le, 12.30-15.45 ane
ryhmä 3: 13.3 8.30-11.45 ane, 12.30-15.45 le
3.kerta:
ryhmä 1: 19.3 8.30-11.45 ane, 12.30-15.45 le
ryhmä 2: 19.3 8.30-11.45 le, 12.30-15.45 ane
ryhmä 3: 20.3 8.30-11.45 ane, 12.30-15.45 le

Leikkaushoitotyön tentti 28.3 12.30-15.00
Anestesiahoitotyön tentti 11.4 12.30-15.00

Simulaatio:
ryhmä 1: 6.5 9.15-15.45 ja 7.5 9.15-11.45
ryhmä 2: 7.5 12.30-15.45 ja 8.5 9.15-15.45
ryhmä 3: 9.5 9.15-15.45 ja 10.5 9.15-11.45

Päätöstilaisuus: 16.5 klo 16.00-17.00

Koulutukseen otetaan 21 osallistua (7 hlöä/pienryhmä). Pienryhmä jako tehdään orientaatiossa.
Koulutus sisältää kuusi lähipäivää, kaksi tenttipäivää, pienryhmäharjoittua sekä simulaatio-opetusta Taitokeskuksessa. 

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu terveysalan opistoasteen tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, ensihoitajille ja kätilöille.

Tavoite

Koulutus antaa valmiudet toimia perioperatiivisena sairaanhoitajana leikkaus- anestesia- ja päiväkirurgisissa yksiköissä.

Hoitomenetelmien ja terveysteknologian kehittyminen luovat jatkuvia oppimistarpeita sairaanhoitajille. Ikääntyvän väestön lisääntyvä terveyspalveluiden tarve on myös haaste, johon perioperatiivisessa hoitotyössä on kyettävä vastaamaan laadukkaasti.

Sisältö

Sisältö:

Leikkaushoitotyö 2 op
Leikkaushoitotyön orientoiva harjoittelu 2 op
Anestesiahoitotyö 2 op
Anestesiahoitotyön orientoiva harjoittelu 2 op
Simulaatio-opinnot Taitokeskuksessa 2 op

Perioperatiivisiin opintoihin kuuluu olennaisena osana kliinisten taitojen opiskelu. Kliinisiä taitoja opiskellaan ohjattuna orientoivan harjoittelun tunneilla, jonka jälkeen osaamista laajennetaan simulaatioiden avulla. Simulaatio- oppiminen on yksi aktiivisen oppimisen menetelmä, jossa simuloidaan todellisuutta vastaavaa potilaan kokonaishoitotilannetta (case). Simulaatioilla opitaan yhtäaikaa sekä teknisiä eli hoitamisen ja ei- teknisiä eli ryhmässä toimimisen taitoja. Perioperatiivisen sairaanhoitajan vahva ammattitaito edellyttää sekä teknisten että ei- teknisten taitojen osaamista ja yhtäaikaista hallintaa.

Tampereen yliopiston lääketieteen yksikkö ja TAMK sekä PSHP ottivat elokuussa 2016 käyttöön yhteisen kliinisten taitojen oppimisympäristön. Taitokeskus on varustettu kliinisten taitojen oppimistiloilla sekä korkean teknologian simulaatiotiloilla potilassimulaattoreiden avulla tapahtuvaan moniammatillisten ryhmien harjoittamiseen ja arviointiin. Opiskelijan käytössä ovat vaativan taito- oppimisen tarvitsemat tila-, laite-, henkilöstö- ja osaamisresurssit.

Koulutus vastaa TAMKin hoitotyön koulutusohjelman perioperatiivisen hoitotyön vaihtoehtoisia ammattiopintoja teoriaopintojen ja orientoivan koululla tapahtuvan harjoittelun osalta:

- Erilaisten leikkauspotilaiden hoidossa käytettävien anestesia – ja leikkausmenetelmien teoreettiset perusteet
- Anestesiologian ja kirurgian merkitys anestesiahoitotyössä
- Elektiivisten ja päivystyspotilaiden leikkaus- ja anestesiahoitotyön erityispiirteet ja niistä aiheutuvat haasteet potilaan hoidolle
- Aseptisen toiminnan perusteet potilaan hoidossa
- Perioperatiivisen sairaanhoitajan vastuu leikkauspotilaan hoitotyössä
- Oman osaamisen vastuullinen teoreettinen kehittäminen
- Kollegiaalinen toiminta leikkaustyöryhmän jäsenenä
- Perioperatiivisen sairaanhoitajan toiminta potilaan pre- , intra- ja postoperatiivisessa hoidossa
 

Koulutus ei sisällä harjoittelujaksoja sairaalassa. Perioperatiiviseen hoitotyöhön hakeutumista koulutusaikana suositellaan, jotta palkallisen työn kautta mahdollistuu se osaaminen, joka tutkintoon johtavassa koulutuksessa saavutetaan käytännön harjoittelun jaksoilla.

 

Kouluttaja

Perioperatiivisen hoitotyön opettajat, TAMK Terveyspalvelut

Toteutustapa

Lähi- ja monimuoto-opetus.

Esite

Lataa esite tästä!

Taitokeskuksen esittelyvideo (YouTube)

Muuta

Koulutuksen voi maksaa osissa (yhtä monessa kuin koulutus on kuukausissa) tai voi olla useampi maksaja eli osa työnantaja ja osa itse.

Lisätietoja

Opetuksen sisältöön liittyviin kysymyksiin vastaa
lehtorit Kristiina Vähämää p. 050 337 6809 kristiina.vahamaa(at)tamk.fi ja
Maaret Salminen p.040 668 5628, maaret.p.salminen(at)tamk.fi

Lisätietoja myös suunnittelija Sirpa Nurminen p. 040 829 0360, sirpa.nurminen(at)tamk.fi

 

Maksuehto

Maksuehto laskuille on 21 pv netto laskun päiväyksestä.

Perumisehdot

Ilmoittautuminen täydennyskoulutukseen muuttuu sitovaksi viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Mikäli joudut perumaan osallistumisesi ilmoittautumisajan jälkeen, veloitetaan 50 % osallistumismaksusta. Jos peruminen tapahtuu myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua, veloitetaan koko koulutuksen hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa kollegalle. Koulutuksissa, joissa on erilliset valintakriteerit paikkaa ei voi luovuttaa toiselle.

Päivitetty 05.04.2018

Back to the list of courses