Takaisin

Palkinto: Jussi Haajalle voitto Sytyke ry:n Vaikuttavin opinnäytetyö -kilpailussa

Palkinto: Jussi Haajalle voitto Sytyke ry:n Vaikuttavin opinnäytetyö -kilpailussa

TAMKin tietojärjestelmäosaamisen koulutuksesta valmistunut tradenomi (ylempi AMK) Jussi Haaja voitti Systeemityöyhdistys Sytyke ry:n Vaikuttavin opinnäytetyö -kilpailun työllään "Software as a Service -arkkitehtuurin suunnittelu, validointi ja vaikutukset liiketoimintamalliin".


Sytyke ry:n tiedote 12.11.2015:


Kustannustehokkaat ja joustavat pilvipalvelut ovat olennainen osa organisaatioiden liiketoimintaa. Ne ovat korvanneet perinteiset, erikseen ostettavat ja asennettavat ohjelmistot, helpottavat päivittämistä ja nopeuttavat toimituksia.

Haajan opinnäytetyön toimeksiantaja Ambientia Oy on jo hyödyntänyt omissa pilvipalveluissaan Haajan toteuttamaa järjestelmäarkkitehtuuria. Ratkaisua voi soveltaa myös suurten organisaatioiden sisäisessä palvelutuotannossa.

Opinnäytetyössään Haaja arvioi automaatioasteen kasvattamisen vaikutusta liiketoimintamalliin ja uusiin palveluihin sekä käytännön kokemusten että teorian valossa. Haaja esittelee työssään automaatioastetta nostavan järjestelmäarkkitehtuurin, siinä käytetyt komponentit ja arkkitehtuurin suunnitteluprosessin.

Haajan opinnäytetyö on konstruktiotutkimus, jossa hän on toteuttanut järjestelmäarkkitehtuurin nopeuttamaan ja automatisoimaan toimeksiantajan asiakkailleen tarjoamien sovellusten toimittamista. Haaja laati mallin järjestelmäarkkitehtuurista, SaaS-toimintamallista ja -arkkitehtuurista kehittämänsä teorian pohjalta.

Systeemityöyhdistys Sytyke ry palkitsee vuosittain vaikuttavimman tietojärjestelmätyöaiheisen opinnäytetyön. Opinnäytetyö voi liittyä teknologiaan tai sen hyödyntämiseen.

Vaikuttavimman opinnäytetyön palkinto on 500 €:n stipendi sekä vuoden jäsenyys Sytyke ry:ssä ja TIVIA ry:ssä.

Sytyke ja TIVIA onnittelevat voittajaa hienosta suorituksesta!

Linkki voittajatyöhön: www.theseus.fi/handle/10024/89028

Lisätiedot:
Timo Piiparinen
Sytyke ry:n varapuheenjohtaja
timo.piiparinen(ät)sytyke.org
Robert Serén
Toiminnanjohtaja, Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry
robert.seren(ät)tivia.fi
0400 446 300

TIVIA – Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset (entinen Tietotekniikan liitto), on valtakunnallinen ja puolueeton tietotekniikka-alalla toimivien yhdistysten yhteistyöjärjestö, joka koostuu lähes 30 alueellisesta yhdistyksestä, teemayhdistyksestä tai opiskelijayhdistyksestä. Liittoyhteisön jäseninä on 10 000 alan ammattilaista ja noin 400 tietotekniikkaa tuottavaa tai sitä käyttävää yritystä ja muuta organisaatiota. TIVIA:n tavoitteena on jäsenistön ammatillisen osaamisen ja arvostuksen kehittäminen. www.tivia.fi

Sytyke ry – Sytyke ry yhdistää tietojärjestelmätyön ammattilaiset. Julkaisemme Sytyke-lehteä ja järjestämme vuosittain seminaareja ja teemailtoja ajankohtaisista aiheista. Tuemme osaamisyhteisöjä, joiden jäsenet välittävät toisilleen aihepiiriensä syvällistä tietoa ja trendejä. Palkitsemme vuosittain vaikuttavimman alan opinnäytetyön. Vahvuutemme on laaja-alainen jäsenistömme aina koodaajista toimitusjohtajiin ja opettajista myynnin ammattilaisiin. www.sytyke.org

Sytyke ry:n jäseniksi voivat liittyä kaikki ohjelmistokehityksestä kiinnostuneet yksityiset henkilöt, yritykset ja organisaatiot. Sytyke ry:n toiminta-alueena on koko Suomi. Sytyke on TIVIAn jäsenyhdistys ja se on perustettu 1979. Yhdistys on toiminut rekisteröitynä yhdistyksenä vuodesta 1987.

 

Kuvassa: vasemmalta Timo Piiparinen, Sytyke ry, Jussi Haaja, Heikki Naski, Sytyke ry sekä opinnäytetyön ohjaaja Johanna Kalliomäki, TAMK.

Muokattu 29.03.2016