Takaisin

Opiskelijan tarina - Ylempi AMK-tutkinto avaa ovia vaativaan asiakastyöhön

Eija Nyrhilä: Ylempi AMK-tutkinto avaa ovia vaativaan asiakastyöhön

Sosionomi (ylempi AMK) -koulutus

"Opiskelu on minulle luontaista ja mielekästä, mutta samalla huomasin myös työelämässä tarvetta lisäkoulutukseen. Minua kiinnostavat vaativat asiakastyön tehtävät sosiaalialalla ja erityisesti lastensuojelussa."

Eija Nyrhilä aloitti ylemmän AMK-tutkinnon opiskelun sosiaalialan koulutusohjelman ensimmäisessä opiskeluryhmässä. Vuoden opintojen jälkeen hän kertoo pystyneensä hyödyntämän opintojaan jo työssä.

"Opiskelutahti on ollut kova ja päällekkäin kulkee monta kurssia, joista kaikista on laajoja tehtäväkokonaisuuksia. Olen kuitenkin kokenut opiskelun mielekkääksi monestakin syystä: meillä on hyvä opiskeluryhmä, jossa on laaja-alaista osaamista sosiaalialan kentältä, opiskelumetodit ja tehtävät ovat monipuolisia ja sisältävät paljon ryhmissä tehtäviä kokonaisuuksia. Parasta on ollut kokemusten ja tiedonvaihto opiskelutovereiden kesken sekä se, että opiskelu on ollut sovitettavissa työelämän kanssa."

"Olemme olleet pilottiryhmänä koulutuksessa ja se tarkoittaa sitä, että kaikki on uutta myös opettajille. Tällöin kehitettävääkin aina löytyy monissa pienissä asioissa mutta olemme saaneet hyvin vaikuttaa opintojen sisältöihin ja mihin tahansa olemme halunneetkaan mielipiteemme esittää."

Opiskelun myötä Nyrhilälle avautui uusi työtehtävä projektiohjaajana Tampereen ammattikorkeakoulun hankkeessa.

"Vakituinen työpaikkani on Tampereen kaupungin perusopetuksessa, mutta tilaisuus työskennellä TAMKin Varustamo-hankkeessa mahdollistui opintojeni myötä. Varustamo- hankkeessa kehitämme mallia nuorten vertaisohjauksen toteuttamiseen sosiaalisessa mediassa. Koulutimme nuoria toimimaan vertaisohjaajina sellaisille nuorille, jotka ovat aikeissa kenties keskeyttää opintonsa, eivät oikein tiedä mihin hakeutua koulutukseen tai töihin tai muuten pohtivat tähän elämänvaiheeseen liittyviä asioita.

Opinnäytetyön aihe tulee liittymään myös nuoriin.

"Olen kiinnostunut tuomaan nuorten ääntä kuuluville ja nostamaan esiin niitä asioita mitä nuoret kokevat tässä niin sanotussa välitilassa, kun siirrytään peruskoulusta jatkokoulutuksiin ja taas työelämään."

Tällä hetkellä tärkeintä elämässä on kuitenkin perhe-elämä ja pieni vauva.

"Äitiysloman aikana aion suorittaa tutkintoni loppuun ja toivon, että sen jälkeen eteeni avautuisi erilaisia mielenkiintoisia työhaasteita. Minua kiinnostavat vaativat asiakastyön tehtävät sosiaalialalla, mutta myös ammatillinen opettajankoulutus on ajatuksissa ja toivoisin, että jonain päivänä pääsisin opettamaan omaa alaani."

Lue lisää koulutuksesta >

Päivitetty 17.10.2016