Takaisin

Opiskelijan tarina - Ylempää AMK-tutkintoa arvostetaan

Matti Airaksinen: Ylempää AMK-tutkintoa arvostetaan

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus

- Kuulin kollegaltani tästä koulutuksesta. Ylempi tutkinto kiinnosti muutenkin, mutta Teknologian osaamisen johtaminen -koulutusohjelma opintosisältöineen osui lähelle sydäntä. Lisäksi master-tutkinto on yleensä edellytys kansainvälisissä vastuutehtävissä.

Matti Airaksinen sai insinöörin (ylempi AMK) tutkintoon kuuluvat opintonsa valmiiksi TAMKissa kesällä 2012.

Kerrotko kuka olet?

Olen lähes viisikymppinen Tampereelle kotiutunut oululainen. Työskentelen Ramboll Finland Oy:ssä siltasuunnittelupäällikkönä. Erityisalaani on sillaston ylläpidon hallinta. Teen ohjeita, koulutan, tarkastan siltoja ja teen korjaussuunnitelmia Suomessa ja kansainvälisellä sektorilla. Työn lisäksi harrastan kuntoilua sekä kulttuuria monessa eri yhteydessä. Arki soljuu yhteistyössä vaimon ja koiran kanssa. Opinnäytetyön aikataulua jouduin säätämään kaksi kertaa kansainvälisten projektimatkojeni vuoksi.

Millaista opiskelu oli?

Olimme ensimmäinen teknologian osaamisen kehittämisen opiskelijaryhmä. Opiskelurytmi sopi hyvin työn ohessa toteutettavaksi. Lähiopetustunneille oli helppo mobilisoitua ja harjoitustyöt olivat riittävän mielenkiintoisia, joten motivaatiota ajankäytölle riitti. Parasta opiskelussa oli substanssiosaavat opettajat sekä kiinnostuneet opiskelijakollegat, joilla riitti ammattikokemusta pirteisiin keskusteluhetkiin opettajien ja muiden oppilaiden kanssa. Opiskelussa liikuttiin käytännön tasolla ja kokemusten jakaminen rikastutti opiskelua ja antoi eväitä työelämään sekä arkeen. Koulutus oli onnistunut ja antoi hyvät lähtökohdat tuleville koulutuksille. Toivottavasti kokeneita ja innostuneita opettajia riittää vastakin.

Mistä teit opinnäytetyösi?

Opinnäytetyön tein Ramboll Group'ille, aiheenani oli "Creating Framework for Collaboration and Knowledge Management in a Transnational Corporation". Aiheena oli Rambollin siltasektorin kansainvälisen yhteistyön kehittäminen.

Mitä mieltä olet ylemmästä AMK-tutkinnosta?

Ylempi AMK-tutkinto on luonnollinen jatkumo alemmalle tutkinnolle, mikäli opiskelijalla on tarve ja aikaa kehittää tietämystään ammattisektoriltaan. Suomessa koulutuksen arvostus on kasvanut mutta yhtenäisemmät opintostrategiat eri ammattikorkeakoulujen välillä olisivat suotavia. Samoin synergian kasvattaminen korkeakouluihin olisi varmasti win-win tilanne sekä kouluille että työsektoreille. Mielestäni suurin ero korkeakouluihin on siinä että ylempää ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevat valikoituvat jo alan osaajista, jolloin opetusohjelma voidaan räätälöidä käytännönläheiseksi. Esimerkiksi harjoitus- sekä opinnäytetyöt sovellettiin pääasiassa kunkin opiskelijan työelämään. Oppiminen ja retoriikka on huomattavasti helpompaa, kun oppilaat voivat peilata asioita omiin kokemuksiinsa. Kansainvälisissä projekteissa master-tutkinnon merkitys kokemukseni mukaan kasvaa.

Oletko pystynyt hyödyntämään opintojasi työelämässä?

Esimiesasemassa työskentelevänä sain paljon käyttökelpoista tietoa työelämääni. Opinnäytetyön yhteydessä perehdyin tiedon, osaamisen sekä tiedonjakamisen käsitteisiin syvemmin ja se on rikastuttanut sekä työtä että vapaa-aikaa.

Lue lisää koulutuksesta >

Päivitetty 17.10.2016