Takaisin

Opiskelijan tarina - Yhdessä oppiminen rikastuttaa

Heini Balk: Yhdessä oppiminen rikastuttaa

Palvelu- ja projektiliiketoiminnan koulutus

Aloitin ylemmän AMK -tutkinnon opinnot tammikuussa 2011 yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelmassa. Toive jatko-opintoihin oli selvillä jo markkinoinnin tradenomiksi valmistuttua vuonna 2004, mutta ensin oli hankittava arvokasta työelämän kokemusta. Ensimmäinen etappi tradenomiopintojen jälkeen oli osakkuus viihdealan ohjelmatoimistossa, jonka jälkeen minulle tarjoutui mahdollisuus myynnin kehittyviin tehtäviin kansainvälisessä liikuntakeskusketjussa, joka oli työnantajani lähes koko opintojen ajan. Työnantajan mukana olo oli ensisijainen ehto opiskelulle. Onneksi opintojen aloittaminen sopi työnantajalle hyvin ja yhteistyö mm. opinnäytetyötä koskien sujui erinomaisesti. Ylempi AMK antoi minulle mahdollisuuden itseni kehittämiseen työn ohessa vaatimatta täyspäiväiseksi opiskelijaksi heittäytymistä. Tämä sopi hyvin yhteen arjen vaatimusten ja oman työorientoituneisuuden kanssa.

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelman opintojen painopiste on vahvasti palvelukeskeisessä liiketoiminnassa. Eri palvelualojen haasteita, ratkaisuja, taustamuuttujia ja teoriaa tarkastelemalla muodostuu monipuolinen kuva koko palveluliiketoiminnan kentästä. Koulun projektit ja harjoitustyöt ovat myös suoraan sovellettavissa työelämään ja avaavat samalla uusia näkökulmia omaan työhön. Myös tentit ovat osin soveltavia eli ulkoa opettelun sijaan vaaditaan uuden tiedon hallitsemista niin, että opiskelija osaa soveltaa oppimaansa käytäntöön.

Hyvä ryhmähenki lisäsi motivaatiota 

Opiskeluryhmässämme oli vahvaa osaamista ja kokemusta eri aloilta. Yhdessä oppiminen, kuten ryhmätentit, -tehtävät ja keskustelut rikastuttivat omaa ajattelua ja synnyttivät samalla luontevia verkostoitumismahdollisuuksia. Vaikka ryhmässä oli runsaasti eri alojen edustajia, niin yhteneväinen "draivi" oli kaikille yhteistä. Hyvä ryhmähenki lisäsikin omalta osaltaan opiskelumotivaatiota. Itselläni kävi niin, että kun arvostin opiskelutovereiden osaamista, niin halusin antaa myös itsestäni mahdollisimman hyvän kuvan. Osin tästä syystä opinnot sujuivat melko lailla erinomaisin arvosanoin ja vieläpä tavoiteajassa. 

Opiskelijaryhmästämme moni suorittaa opinnot niin, että he tekevät ensin kaikki kurssit "pois alta", jonka jälkeen keskitytään opinnäytetyöhön. Tämä on mielestäni tarkoituksenmukainen lähestymistapa, sillä opinnäytetyön tekeminen vaatii keskittymistä. Itselleni tarjoutui mahdollisuus keskittyä opintojen loppuvaiheessa ainoastaan opinnäytetyön tekemiseen, jonka ansiosta sain rauhassa uppoutua kehittämistehtävän pariin ja nautiskella opiskelusta. Kaiken kaikkiaan ylempi AMK on yhdistelmä opintoja ja täysipäiväistä työtä, joka vaatii ajoittain tiukkaakin itsensä ohjaamista sekä itsekuria. Omasta mielestäni koko "puristus" on kuitenkin vaivan arvoinen!

Uusia mahdollisuuksia

Arvostan ylempää AMK -tutkintoa ja kannustan muitakin opintoihin. Itselleni opintojen valmistuminen ja uusi nimike tuottavat mielihyvää ja vahvistavat itsetuntoa, kun virallisestikin tutkinto tuottaa saman muodollisen kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopiston ylempi korkeakoulututkinto, vaikkei olekaan suoraan verrattavissa tähän työelämälähtöisen lähestymistapansa ansiosta. Ylempi AMK -tutkinto palvelee eniten työssään jo edenneiden ja osaamisensa vahvistamista kaipaavien tarpeita sekä avaa uusia mahdollisuuksia oman työuran kehittämiseen. Samalla eri alojen työnantajat hyötyvät saaden "uutta virtaa" päivitetyn osaamisen muodossa. 

Heini Balk
Päivitetty 17.10.2016