Takaisin

Opiskelijan tarina - Sosiaali- ja terveysalan johtaminen: Anu Äijälä: Kiinnostukseni kehittämistyöhön kasvoi

Anu Äijälä: Kiinnostukseni kehittämistyöhön kasvoi

Sosiaali- ja terveysalan johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan johtamisen koulutuksesta valmistunut Anu Äijälä kertoo opiskelukokemuksiaan.

"Hienointa koulutuksessa oli verkostoituminen muiden opiskelijoiden kanssa. Oli huikeaa oppia, miten laaja kirjo erilaisia toimijoita sosiaali- ja terveysalalla on", kertoo sairaanhoitaja (ylempi AMK) Anu Äijälä. Opinnäytetyössään Äijälä kehitti silmäleikkauspotilaiden hoitotyötä Lean-filosofian mukaisesti.

Kuka olet?

Olen nelikymppinen perioperatiivinen sairaanhoitaja Ylöjärveltä. Ennen sairaanhoitaja YAMK-tutkintoa kävin vuoden kestäneen muuntokoulutuksen kyetäkseni hakeutumaan YAMK-koulutukseen, sillä sairaanhoitajatutkintoni on ajalta ennen ammattikorkeakoulua. Olen myös kouluttautunut aikoinaan lähihoitajaksi ensihoidon linjalta. Puolison ja tyttärien lisäksi kotonamme asustaa kaksi koiraa. Tyttäreni kanssa jaan rakkauden hevosurheiluun, lähinnä ratsastamiseen. Myös musiikki on kulkenut mukanani läpi elämän, laulan työkavereiden muodostamassa bändissä.

Millaisissa työtehtävissä olet ollut?

Olen työskennellyt lähes kahden vuosikymmenen ajan erikoissairaanhoidon eri yksiköissä, kirurgian vuodeosastoilla ja etenkin leikausosastoilla.

Nykyisen työnantajani, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin palvelukseen tulin vuonna 2010. Työskentelen Silmätautien vastuualueella Silmäkeskuksessa. Tehtäviini kuuluu perioperatiivisen leikkaushoitotyön ohella leiko-toiminta ja hoidan myös silmänsisäisiä lasiaisinjektioita tarvitsevia potilaita.
 
Mikä sai sinut innostumaan tästä koulutuksesta?

Hain opiskelemaan, sillä kaipasin vaihtelua työelämään ja halusin myös edetä uralla. Ajattelin, että YAMK-tutkinto olisi eräänlainen "vanhuuden turva", mahdollisuus, mikäli en jostain syystä voisi toimia perioperatiivisena sairaanhoitajana eläkeikään saakka.

Hain muuntokoulutuksen päätyttyä YAMK-koulutukseen ja kuin ihmeen kaupalla pääsin samantien jatkamaan opintojani.

YAMK-tutkinnot opinnot olivat tiivistahtiset ja lisähaastetta toi niiden suorittaminen työn ohella. Toisaalta opiskelijaelämä toi uuden ulottuvuuden arkeen ja koin saavani lisävirtaa opinnoista myös työelämän puolelle. Opinnot suoritettiin tiimityöskentely-mallilla. Tämä tarkoittaa, että lähes kaikki tehtävät suoritettiin yhteistyönä tiimiin jäsenten kesken. Lisäksi me opiskelijat toimimme kukin vuorollaan tiimeissämme puheenjohtajana ja sihteerinä. Arvioimme tiimissä työskentelyämme läpi opintojen.

Hienointa koulutuksessa oli verkostoituminen muiden opiskelijoiden kanssa. Oli huikeaa oppia, miten laaja kirjo erilaisia toimijoita sosiaali- ja terveysalalla on. Koin erittäin hedelmälliseksi ajatusten vaihdon eri alojen edustajien kanssa – oma tietämykseni erilaisista palveluprosesseista ja käytänteistä alalla kasvoi paljon.

Mistä teit opinnäytetyösi?

Suunnitelmissani oli tehdä työelämälähtöinen opinnäytetyö. Koska potilaiden tai asiakkaiden  kokemukset hoidon ja palvelun laadusta ovat minulle tärkeä aihe, halusin keskittyä niihin. Toisaalta olin huomannut tarvetta kehittää leikkaushoitotyön prosesseja, joten yhdistin nämä kaksi aihetta.

Päädyin kehittämään silmäleikkauspotilaiden hoitotyötä Lean-filosofian mukaisesti. Lean-filosofiassa toiminnan kehittämisen keskiössä ovat hoitohenkilöstö asiantuntijuutensa ansioista. He työskentelevät potilashoitotyön rajapinnalla ja ovat myös korkeasti koulutettuja ja omaavat siksi tarvittavat tiedot ja taidot sekä näkemyksen toiminnan kehittämiseksi.

Opinnäytetyössäni haastattelin silmäleikkausosastolla työskenteleviä kollegoitani. Heidän tuottamien kehittämisideoiden pohjalta muodostin joukon leikkaustoiminnan kehittämisehdotuksia. On ollut palkitsevaa seurata, miten joitakin työssäni esiteltyjä ehdotuksia on jalkautettu käytäntöön.

Mikä oli YAMK-tutkinnon merkitys omalla urallasi?

Toivon koulutuksen avaavan minulle mahdollisuuden edetä urallani. Perinteisesti esimiestehtäviin pääsy on taannut etenismahdollisuuksia terveydenhuoltoalalla. Hieman paradoksaalisesti edelleen edellytetään vankaa esimiestaustaa haettaessa henkilöitä esimiestehtäviin. YAMK-koulutus antaa eväät myös erilaisissa asiantuntija-tehtävissä toimimiseen ja näin tuo kaivattua laaja-alaisuutta terveydenhuoltoalan urakehitysnäkymiin.

Koulutuksen myötä kiinnostukseni hoitoprosessien ja palvelumuotoilun kehittämistä kohtaan on kasvanut. Toisaalta Lean-filosofian mukaisen kehittämistyön jatkaminen on minusta tärkeää. Toivon että voin osaltani olla varmistamassa, että laatu ja kustannustehokkuus kulkevat käsikädessä sote-alalla.

Kenelle suosittelisit tätä koulutusta?

Kenelle vain! Pieni irtiotto omasta työtehtävästä voi tuoda uusia näkökulmia työskentelyyn ja ajatteluun ylipäänsä. Sosiaalinen pääoma ja urakehitysmahdollisuudet ovat vain yksi osa, mitä YAMK-koulutus antaa. Joillekin koulutus voi toimia vedenjakajana työuralla ja luoda uusia mahdollisuuksia.

Lue lisää koulutuksesta >

Päivitetty 14.09.2017