Takaisin

Opiskelijan tarina

Uusi psykofyysinen fysioterapia –täydennyskoulutus käynnistyi

Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysisen fysioterapian täydennyskoulutukseen osallistuva Jonna Päivänurmi on valmistunut fysioterapeutiksi Tampereen ammattikorkeakoulusta 2014.

Jo opiskeluaikoinaan  Jonna Päivänurmi koki erityisesti psykofyysisen ja neurologisen fysioterapian nousevan hänelle tärkeiksi teemoiksi. Ihmisen kokonaisvaltaisuuden aihepiiri on mukaansa tempaiseva ja sitä tutkii mielellään lisää ymmärtääkseen muun muassa ihmisen kehonkuvan eheytymistä. Koulutuksessa jo pari kuukautta oltuaan Päivänurmi iloitsee siitä, että tunneilla käsitellään keskeisiä, hänen mielestään merkittäviä teemoja.

Opintojen ohella Päivänurmi työskentelee fysioterapeuttina Premius Oy Kuntoutus- ja koulutusklinikalla Tampereella. Koulutus sopii Päivänurmen mukaan niille, jotka ovat kiinnostuneet syventämään näkökulmiaan fysioterapiassa. Perusopintojen aikana teemoja käsiteltiin suhteellisen pinnallisesti, vaikka todellisuudessa fysioterapeuttien tulisi soveltaa psykofyysisen fysioterapian näkökulmaa ja työtapoja entistä enemmän omassa työssään. Päivänurmi suosittelee kollegoilleen lämpimästi koulutusta, mutta toivoo jatkossa täydennyskoulutuksen kehittyvän siten, että opinnoille annettaisiin enemmän aikaa ja lisättäisiin moduuleita. Näin tärkeää aihealuetta ei ole hyvä toteuttaa liian kevyenä kokonaisuutena. Silti hän kokee, että asioihin pääsee käsiksi kysymällä, yhdessä pohtimalla ja viemällä sitä kautta keskustelua syvemmälle.

Psykofyysisen fysioterapian täydennyskoulutuksen pääopettaja Raija Jaakkola suunnitteli koulutuksen yhdessä kollegansa ja Tampereen ammattikorkeakoulun täydennyskoulutusyksikkö TAMK EDUn kanssa keskustellen myös työelämässä toimivien fysioterapeuttien kanssa. Erikoistumisopintojen päättyessä fysioterapeuttien koulutustarjontaan jäi tarve PSYFY- suuntautuneelle koulutukselle. TAMK lähti kokeilemaan 10 opintopisteen kokonaisuutta, jota osallistujat suorittavat työnsä ohella. Koulutukseen kuuluu 10 lähiopiskelupäivää ja lisäksi 5 harjoittelupäivää käytännön työssä – joko omassa työpaikassa tai harjoittelupaikassa.

Käynnissä oleva koulutus (10 op) kestää helmikuusta elokuuhun. Seuraavaa koulutusta on suunniteltu laajemmaksi niin kestoltaan kuin opintopisteiltään. Opiskelijoiden kehitysideoita ja palautetta hyödynnetään seuraavan koulutuksen toteutuksen suunnittelussa, jotta se vastaisi entistä paremmin opiskelijoiden ja työelämän tarpeita.

Lisätietoa koulutuksesta

Päivitetty 16.05.2016