Takaisin

Opiskelijan tarina - Ravintola-alan nopea kehitys haastoi kouluttautumaan

Petteri Tikkanen: Ravintola-alan nopea kehitys haastoi kouluttautumaan

Palveluliiketoiminnan johtamisen koulutus

"Ajattelutapani on opintojeni aikana muuttunut. Aikaisemmin katsoin asioita enemmän työntekijän näkökulmasta, nyt tutkin ja pohdin asioita enemmän myös organisaation, kansainvälisyyden ja valtakunnan näkökulmasta."

Tampereen ammattikorkeakoulussa hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelmassa opettajana toimiva Petteri Tikkanen ryhtyi opiskelemaan palveluliiketoiminnan ylempää AMK-tutkintoa, koska halusi kehittää omaa ammattitaitoaan.

"Toinen tärkeä motiivini opintojen aloittamiseen oli pätevyyden saaminen. Tämä erityisesti siksi, että haluan jatkaa nykyisessä työpaikassani. Toivon, että opinnoistani olisi hyötyä myös omalle työyhteisölleni. Olen ollut opetustehtävissä yhteensä noin 13 vuotta.

Olen saanut koulutuksen sekä keittiön että salin puolelle. Olen työskennellyt ravintola-alalla noin 15 vuotta. Salipuoli ja asiakaspalvelu ovat aina olleet sydäntäni lähellä. Tämän takia ravintola-alan työkokemukseni on nimenomaan ravintolan puolelta. Käyn edelleen silloin tällöin vapaa-ajalla töissä. Koen, että se on todella tärkeää, jotta pystyn opettamaan tulevia ravintola-alan esimiehiä. Ravintola-ala kehittyy niin nopealla vauhdilla, ja että säilyttäisin realistinen ja oikean näkemys siitä, missä alalla mennään, olen valinnut tämän vaihtoehdon.

Opiskelu on ollut haastavaa ja antoisaa. Toisaalta ikä ja työkokemus tukevat ja auttavat monessa mielessä opiskelua. Aikatauluttaminen on yksi hyvä esimerkki tästä. Jotta kaikki palapelin palaset pysyvät kasassa, työ, opiskelu, oma jaksaminen ja perhe, joutuu laatimaan itselleen tavoitteita ja laittamaan asioita oikeaan järjestykseen. Itsekuri ja aikatauluissa pysymisen taito ovat lisääntyneet. Kun on opiskelun aika, niin silloin opiskellaan täysipainoisesti. Organisaation, työyhteisön, työkavereiden ja perheen tuella on myös suuri merkitys. Tästä kiitos kaikille heille.

Parasta opiskelussa ovat olleet ehdottomasti opiskelukaverit. Ryhmässämme on muun muassa henkilöitä koulumaailmasta, yrityselämästä sekä kaupungin työntekijöitä. Laaja-alainen verkostoitumisen mahdollisuus on ollut ehdottomasti positiivisin asia opiskelussa. Myöskin ryhmähenki ja ryhmäkuri ovat auttaneet opiskelussa. Apua, tukea ja tsemppausta on aina saanut opiskelukavereilta. Lähiopetuksessa olisin toivonut, että enemmän olisi hyödynnetty työelämän edustajia esimerkiksi luennoilla. Tällä hetkellä se on ollut vähäistä.

Toivon, että opiskeluajan verkostoituminen ei ole mennyt hukkaan ja voidaan tulevaisuudessakin jatkaa opiskelukavereiden kesken yhteistyötä. "

Kuvassa: Petteri Tikkanen ja hotelli- ja ravintola-alan restonomi (AMK) Pia Salonen

Petteri Tikkanen opiskeli palveluliiketoiminnan ylemmän AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhteistyössä järjestämässä koulutuksessa.

Lue lisää koulutuksesta >

Päivitetty 17.10.2016