Takaisin

Opiskelijan tarina - Metsäyrittäjä arvostaa työn monipuolisuutta

Manuel Luodelahti: Metsäyrittäjä arvostaa työn monipuolisuutta

Metsätalouden koulutus

Manuel Luodelahti, toimii keskisuuren perhesahan johdossa Juupajoella. Päätös lähteä opiskelemaan metsäalaa syntyi lukioaikoina kesätyökokemuksen ja eri vaihtoehtojen pohtimisen jälkeen. Luodelahti arvostaa työssään yrittäjänä erityisesti sitä, että työ on vaihtelevaa ja työpäivät voi rytmittää itse.

"Työkenttäni on hyvin monipuolinen, käsittäen puunhankintaa, puun jalostamista, tuotteiden myyntiä ja energian tuotantoa. Viihdyn työssäni hyvin. Toisaalta tunteja välillä tulee reilusti, mutta se on yrittäjän arkea."

Isäni on metsätalousinsinööri ja yrittäjä, joten sain jo nuorena kosketuksen metsäalaan. Perheyrityksessämme tehtiin sukupolvenvaihdos kun olin parikymppinen. Tämän jälkeen olemme pikkuhiljaa ottaneet isoveljeni kanssa päävastuuta sahan operatiivisesta toiminnasta, isän siirtyessä osa-aikaeläkkeelle. Armeijan jälkeen ajattelin hankkia vielä lisäkoulutusta, mutta läheltä Juupajokea, jotta tuntuma myös yrityksen asioihin säilyisi.

Hyvä henki

Sain TAMKista opiskelupaikan 22-vuotiaana. Opiskeluaika oli hyvin rentoa ja sain siitä paljon irti. Parasta oli hyvä henki luokkalaisten ja opettajien kesken, kouluun oli mukava mennä. Oma taustani tietysti myös helpotti opiskelua. Minulla oli jo tietopohjaa työkokemukseni kautta, joten kaikkea ei tarvinnut opetella ruohonjuuritasolta.

Haastavinta opinnoissa oli palauttaa opiskelurutiini muutaman vuoden tauon jälkeen, erityisesti tekstin tuottaminen. Työelämässä on kuitenkin enemmän käytännön asioita ja numeroiden pyörittelyä. Kehityin kuitenkin kirjoittamisessa neljän vuoden aikana ja siitä on myös paljon hyötyä töissä, kun joudun ajoittain tekemään ohjeistuksia ja dokumentteja.

Opinnoista hyötyä työelämään

Opiskelu avartaa näkemyksiä ja antaa itseluottamusta tekemisiin, kun on isompi tietopohja mistä ammentaa. Työelämässä jokainen katsoo luonnollisesti omalta tontiltaan asioita. Metsäalalla toimii lukuisia eri yrityksiä ja järjestöjä, joten on hyvä tietää niiden toiminnasta, että saa kuvan kentästä ja osaa toimia paremmin yhteistyössä. Koulutus avarsi näkemyksiäni metsänhoidosta, puunkäytöstä, metsäalalla toimivien tahojen toiminnasta ja taustoista, sekä antoi laajempaa teoriapohjaa ja tietolähteitä, mikä auttaa paljon työelämässä.

Opiskelemaan kannattaa lähteä, jos mahdollista, vaikka olisi ehtinyt jo välissä olemaan työelämässä. Vuodet eivät ole hukkaan heitettyjä, vaikka erityisesti yrittäjänä saattaisi senkin suuntaisesti ajatella. TAMKissa on hyvät puitteet, opetus ja ilmapiiri, joten opiskelu on helppo ja mukava aloittaa.

Vapaa-ajan vietän vaimon ja pienen tytön kanssa, sekä urheillen, pääasiassa jääkiekon parissa."

Lue lisää koulutuksesta >

Päivitetty 13.11.2017