Takaisin

Opiskelijan tarina - Aina rakennetaan uutta tai korjataan vanhaa

Leena Pokela: Aina rakennetaan uutta tai korjataan vanhaa

Rakennustekniikan koulutus

Leena Pokelan mielestä rakentaminen on ala, jossa näkee hyvin nopeasti, mitä ollaan yhdessä  saatu aikaan. Opinnäytetyössään hän tutki asuinrakennusten kosteusvaurioita.

TAMKista rakennusinsinööriksi toukokuussa 2016 valmistunut Pokela työskentelee  tuotantoinsinöörinä korjausrakentamisen tehtävissä Lemminkäinen Talo Oy:ssä Helsingissä.  

Opinnäytetyössään Pokela selvitteli asuinrakennusten kosteusvaurioita kymmenen vuoden aikana, vuosina 2005–2015. Aihe kiinnosti, sillä se on hyvin ajankohtainen ja uutta tutkimustietoa tarvitaan koko ajan. Pokelan tekemässä tutkimuksessa selviteltiin asuinkerros-, rivi- ja omakotitalojen korjattuja kosteusvaurioita, niiden laajuutta ja syitä sekä korjauskustannuksia.

– Tutkimukseni antaa suuntaa siihen, mihin rakentamisessa olisi hyvä keskittyä, ja mihin rakennusten käyttäjien tulisi kiinnittää huomiota, Pokela sanoo.

Tutkimuksensa tärkeimpinä löydöksinä Pokela pitää tapauksia joissa ilmenee kosteusvaurion syy ja niiden sijainti rakennusosissa. Talotekniikan suuri osuus kosketusvaurioiden aiheuttajana yllätti.

– Aluksi 50 kosteusvauriokohteen löytäminen tuntui haasteelliselta. Pääsin kuitenkin muutaman isännöitsijän kanssa tekemään yhteistyötä ja löysin heidän avullaan kohteita. Tutkimuskohteita löytyi myös tuttavien ja Omakotiliiton kautta.

Insinööriksi kolmessa vuodessa

Pokelan tie rakennusinsinööriksi ei ollut ihan itsestään selvä. Ennen opintoja hän ehti opiskella paria muuta aihetta.

– Olen aina pitänyt laskemisesta. Jo yläasteella mietin, että jos olisin poika, lähtisin opiskelemaan rakentamista. Lukion jälkeen opiskelin ensin bioanalytikkaa ja sen jälkeen bio- ja elintarviketekniikkaa ammattikorkeakoulussa. Kumpikaan ala ei tuntunut omalta, joten punnitsin vaihtoehtoja uudelleen ja päätin hakea Tampereelle opiskelemaan rakennustekniikkaa.

Valinta oli oikea ja Pokela sai rakennusinsinöörin tutkinnon suoritettua vuotta määräaikaa nopeammin. Pokela sai opintonsa järjestettyä niin, että pystyi käymään työssä koko opintojensa ajan.

– Sain aikaisemmista opinnoistani hyväksilukuja. Nopeaa valmistumistani motivoi myös se, että olin istunut koulunpenkillä jo ihan tarpeeksi kauan ja minulla oli työpaikka tiedossa.

Mielenkiintoinen työ korjausrakentamisen tehtävissä on tällä hetkellä uran kannalta tärkeintä.

– Todennäköisesti haen tulevaisuudessa opiskelemaan ylempää AMK-tutkintoa tai teknilliseen yliopistoon, Pokela kertoo.


Opinnäytetyö Leena Pokela: Kosteusvauriot asuinrakennuksissa vuosina 2005-2015

"Tässä opinnäytetyössä selvitettiin asuinrakennusten kosteusvaurioita, jotka olivat esiintyneet vuosina 2005-2015. Ympäristöministeriö tilasi Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:ltä ja Tampereen ammattikorkeakoululta selvityksen asuinrakennuskannan perusparannustarpeesta. Tutkimuksessa selvitettiin asuinkerros-, rivi- ja omakotitaloissa korjattuja kosteusvaurioita sekä niiden laajuutta, syitä, aikaa havainnosta korjaamisen lopettamiseen ja korjauskustannuksia."

Pokelan opinnäytetyön ohjaajana TAMKissa toimi lehtori Eero Nippala.

 

Kuvateksti: Leena Pokela kävi ihailemassa amerikkalaista rakentamisen tyyliä New Yorkissa Brooklynin sillalla.
 

 

Opiskelijatarina kirjoitettu 21.6.2016

Päivitetty 17.10.2016