Takaisin

Opinnäytetyö ylempi AMK-tutkinto: Yhteisöllinen työtila maaseudun yritysten toiminnan tukemisessa

Opinnäytetyö ylempi AMK-tutkinto: Yhteisöllinen työtila maaseudun yritysten toiminnan tukemisessa

Tradenomi (ylempi AMK) Päivi Katajisto halusi selvittää opinnäytetyönään jalasjärveläisten pienyrittäjien suhtautumista sekä tarpeita yhteisöllistä työtilaa kohtaan.   

- Yhteisöllisiä työtiloja on tutkittu Suomessa vielä suhteellisen vähän ja ilmiö on varsinkin maaseudulla vähemmän tunnettu. Idea opinnäytetyöhön tuli Jalasjärveltä, kertoo Katajisto.

Opinnäytetyö kuului yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen tradenomi YAMK-tutkintoon.

 

"Kylän oma kohtaamispaikka"

Katajisto toteutti tutkimuksensa haastattelemalla kuutta jalasjärveläistä pienyrittäjää. Opinnäytetyön teoriaosuutta varten oli haastateltu lisäksi kolmea yhteisöllisen työskentelyn asiantuntijaa Seinäjoelta, Rautalammilta ja Kouvolasta. 

- Yhteisöllisen työtilan tarkoitus on luoda kanssakäymistä, ruokkia luovuutta ja saada aikaan yhteisöllisyyden tuntua. Työskentelyn avulla on mahdollista saavuttaa enemmän kuin yksin tekemällä. Se voidaan nähdä myös ratkaisuna työntekijöiden eristyneisyydelle, kun työtila kokoaa yhteen sellaiset työntekijät, jotka muuten työskentelisivät kotona tai omissa toimistoissaan, kuvailee Katajisto.

Tutkimuksen mukaan suhtautuminen yhteisöllistä työtilaa kohtaan oli hyvin positiivista ja sen nähtiin tulevaisuudessa palvelevan laaja-alaista käyttäjäkuntaa. Työtilaa ajateltiin "kylän kohtaamispaikkana", joka tarjoaisi monenlaisia lisäpalveluita perinteisten toimistopalveluiden lisäksi. 

- Haastattelussani tuli esiin, että yrittäjät haluavat selvästikin lisätä yhteistyötä ja sitä ollaan valmiita tekemään myös kilpailijoiden kanssa, kertoo Katajisto.

Aivan mutkatonta yhteisöllisen työtilan käyttöönotto ei välttämättä ole.

- Työtilan tuomia hyötyjä ei välttämättä ymmärretä, koska työskentelytapa on vielä niin uusi. Suuri kilpailija maaseudulla on kotitoimisto, koska edullista työtilaa tarjoavat maaseudulla isot piharakennukset ja suuret talot, kuvailee Katajisto.

Katajisto näkee kuitenkin yhteisöllisessä työtilassa moni eri hyötyjä, joiden avulla muun muassa aloittelevat yrittäjät voisivat kehittää toimintaansa.

- Työtila tuo taloudellisia hyötyjä aloitteleville yrittäjille sekä mikro- ja pienyrittäjille, kun toimiston laitteita ei tarvitse hankkia itse ja vuokra on edullinen, kertoo Katajisto.

Nyt kun opinnäytetyö on valmis, Katajisto uskoo, että yhteisöllinen työskentely kasvattaa suosiotaan. 

- Uskon, että tulevaisuudessa yrittäjien tekemä yhteistyö lisääntyy entuudestaan ja samalla myös yhteisöllisten työtilojen suosio kasvaa alasta riippumatta.

Lue koko opinnäytetyö https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/103287/Katajisto_Paivi.pdf?sequence=1

 

Kuva: Sabrina Suominen ©

 

 

Muokattu 12.12.2016