Takaisin

Onnea Tampere! Korkeakoulujen fuusio sai eduskunnan hyväksynnän

Onnea Tampere! Korkeakoulujen fuusio sai eduskunnan hyväksynnän

Tampere sai iloisen uutisen: uusi Tampereen yliopisto syntyy vuoden 2019 alussa, sillä eduskunta hyväksyi Tampereen uuden korkeakouluyhteisön syntymisen mahdollistavat lakiesitykset.

Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyvät, ja yhdessä Tampereen ammattikorkeakoulun TAMKin kanssa ne muodostavat Tampereen korkeakouluyhteisön. Samalla yliopisto- ja ammattikorkeakoululakeihin lisätään kaikkia korkeakouluja koskevat säännökset opetusyhteistyön edistämiseksi. 

Uusi säätiöyliopisto on nimeltään Tampereen yliopisto. Perustettavan säätiömuotoisen yliopiston lisäksi konserniin kuuluu yliopiston pääosin omistama Tampereen ammattikorkeakoulu.

Haluamme olla entistä vaikuttavampi ja laadukkaampi korkeakouluyhteisö tarjoamalla monitieteisiä opintokokonaisuuksia ja joustavia opintopolkuja, jolloin toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja laatu nousevat uudelle tasolle. Uuden yliopiston toiminta perustuu Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston tutkimukseen ja opetukseen sekä näistä johdettaviin uudenlaisiin tutkimuksen ja opetuksen yhdistelmiin.   

Yhdistyvien yliopistojen toiminta, henkilöstö, opiskelijat ja varallisuus siirtyvät uuteen säätiöyliopistoon vuoden 2019 alussa. Tasavallan presidentin on määrä vahvistaa laki vuoden loppuun mennessä.


TAMKin kommentti Tampere3-tiedotteeseen:

"Lakiin liittyvässä lausumassaan eduskunta edellyttää, että hallitus varmistaa, että yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen korkeakoulukonserneissa ammattikorkeakouluja koskeva päätöksenteko tapahtuu ammattikorkeakoulussa. Lisäksi hallituksen tulee varmistaa, että valtionrahoitusjärjestelmän mukainen rahoitus käytetään siinä korkeakoulussa, jolle se on myönnetty ja että yhteistyöstä koituva taloudellinen tai muu hyöty jakautuu tasapuolisesti järjestelyn osapuolille. Hallituksen tulee antaa sivistysvaliokunnalle selvitys kaikkien konsernien hallintomallien ja rahoitusjärjestelmien toimivuudesta vuoden 2021 loppuun mennessä."


Lisätietoja 

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 12.12.2017
http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/korkeakoulujen-opetusyhteistyo-laajenee-tampereen-yliopistot-yhdistyvat 

Tampereen korkeakoulusäätiön hallituksen puheenjohtaja professori Marja Makarow  

 

Muokattu 13.12.2017