Takaisin

Ohjausosaaminen ja sähköinen viestintä 7K00CT71-3017

Ohjausosaaminen ja sähköinen viestintä

Koodi: 7K00CT71-3017

3 op

05.03.2018 - 31.07.2018

45.00 €

TAMK Pääkampus, Tampere

Ilmoittaudu viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkamista.

Ilmoittaudu opintojaksolle

Avoin AMK


Toteutusajankohta

06.03.2018 19:00 - 20:00
08.03.2018 16:00 - 19:15
12.03.2018 19:00 - 20:00
05.04.2018 16:00 - 17:30
17.05.2018 16:00 - 19:15

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää ohjauksen ja opetuksen filosofiset, eettiset ja pedagogiset lähtökohdat
-osaa käyttää tilanteeseen sopivia asiakaslähtöisiä ohjaus- ja opetusmenetelmiä eri konteksteissa
-osaa käyttää ja suunnitella sähköisiä ohjausmenetelmiä ja materiaaleja
-osaa arvioida eri ohjaus- ja opetusmenetelmien vaikuttavuutta

Sisältö

-erilaiset ohjaus-/opetusfilosofiat
-ohjaus- ja opetusprosessi: tarpeen arviointi, suunnittelu, toteutus, arviointi ja kirjaaminen
-ohjaus erilaisissa kohtaamistilanteissa erilaisilla menetelmillä
-ohjaus ja viestintä tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen
-ohjauksen vaikuttavuuden arviointi

Esitietovaatimukset

Alkuvaiheen opinnoista on suoritettava 30 op ennen keskivaiheen opintoihin siirtymistä.

Opetusmenetelmät

Luennot, verkko-opetus, Tabula-työskentely, ryhmätyöskentely, harjoitukset, toiminnalliset menetelmät.

Opetusmateriaali

Vänskä, K., Lahtinen-Väänänen, S, Kettunen, T. & Mäkelä, J. 2011. Onnistuuko ohjaus? Sosiaali- ja terveysalan ohjaustyössä kehittyminen. Edita: Helsinki.
Erilaiset ajankohtaiset, sähköiset ohjausalustat. Terveyskylä, Mielenterveystalo, ODA-hankkeen sisällöt, Sairaanhoitajaliiton sähköisten palveluiden strategia
Muut ajankohtaiset digitaaliset ohjausalustat, materiaalit ja artikkelit aiheesta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioitava ryhmätehtävä. Arvioinnissa huomioidaan ohjaustoteutukset, raportti ja vertaisarviointi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Osa 1 teoria lähiopetus ja itsenäinen työskentely yhteensä 79h Osa 2 kirjoitusviestintä pienryhmittäin tehtävänanto 1h ja palautustunti 1h

Muuta

-

Koulutus ja koulutusala

Sairaanhoitajakoulutus
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Lähiopetusryhmä

Avoimen AMKin koulutustarjonta koostuu tutkintoon johtavan koulutuksen opintojaksoista. Lähiopetus tapahtuu joko tutkintoa suorittavien opiskelijoiden ryhmissä, joihin on etukäteen varattu paikkoja avoimen AMKin opiskelijoille, tai avoimen AMKin omissa ryhmissä. Tämän koulutuksen lähiopetus järjestetään tutkintoa suorittavien opiskelijoiden ryhmässä.

Näin ilmoittaudut

Ilmoittaudu opintoihin sivun yläosassa olevalla ilmoittautumislomakkeella viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkamista. Ilmoittautumisajan umpeuduttua voit kysyä vapaita paikkoja avoimen AMKin toimistosta osoitteesta avoinamk@tamk.fi.

Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 7 päivää ennen opintojakson aloituspäivää. Kutsukirjeen lähetämme ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Siinä saat tarkemmat ohjeet opintojen aloittamisesta.

TAMKin tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat Pakin kautta. Heidät hyväksytään opintojaksolle, jos ryhmässä on tilaa. Heille opinnot ovat maksuttomia.

Maksuehto

Maksuehto laskuille on 21 pv netto laskun päiväyksestä.

Perumisehdot

Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 7 päivää ennen opintojakson aloituspäivää. Opiskelupaikka tulee perua avoimen AMKin toimistoon sähköpostilla (avoinamk(at)tamk.fi). Sen jälkeen veloitamme koko opintomaksun. Muista siis perua opintosi, jos et pääse aloittamaan! Opettajat eivät vastaanota perumisia.

Päivitetty 20.02.2018

Back to the list of courses