Takaisin

Nyt luodaan uutta puusta – Hiilinielu Design Studio -hanke käynnistyi

Nyt luodaan uutta puusta – Hiilinielu Design Studio -hanke käynnistyi

Suomen metsät kasvavat puuta enemmän kuin sitä ymmärretään hyödyntää. Nyt tarvitaan tuoreita ajatuksia ja rohkeita kokeiluja, miten puuta voidaan käyttää uusilla tavoilla.

Metsäbioalan ja luovien alojen opiskelijat ja ammattilaiset yhdistävät voimansa Hiilinielu Design Studio -hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää uutta liiketoimintaa ja työtä uusien biotuotteiden ja tuote- ja palvelumuotoilun ympärille.

Hiilinielu Design Studio on Tampereen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Design Forum Finlandin monialainen yhteishanke. Hankkeessa metsäbioalan osaaminen kohtaa muotoilun, viestinnän ja media-alan. Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat mm. Suomen Pakkausyhdistys, Suomen Muotoilusäätiö ja Uusi puu -hanke.

Kaksivuotinen Hiilinielu Design Studio -hanke alkaa opiskelijoiden ja ammattilaisten tutustumisvierailuilla muotoilu- ja biotuotealan yrityksiin. Vierailujen tarkoituksena on lisätä yhteistä ymmärrystä tuote- ja palveluinnovoinnin pohjaksi. Yritysten ja opiskelijoiden yhteistyöfoorumiksi kehitetään monialainen, palvelumuotoilua hyödyntävä Hiilinielu Design Studio -malli. Studiossa tehdään muun muassa innovointia, materiaalikokeiluja ja prototyyppejä. Hankkeen tuotokset esitellään kesällä 2017 Helsinki Design Weekin yhteydessä.

– Suomessa on käynnissä useita mittavia teollisuusinvestointeja, joissa puuta ja muita kasvipohjaisia materiaaleja tullaan käyttämään ennen kokemattomilla tavoilla. Julkisuuteen ovat syntyneet käsitteet biotuote ja biotuoteteollisuus. Näitä tuotteita olemme jo kohdanneet autojemme polttoaineina, biomateriaalista valmistettuina muoveina tai vaikkapa terassilautoina ja uudenlaisina pakkauksina, sanoo projektipäällikkö Ulla Häggblom Tampereen ammattikorkeakoulusta.

– Tuoreet teknologiset innovaatiot yhdessä valmisteilla olevien biotuotetehtaiden tuottamien materiaalien kanssa tarjoavat tuotekehitykselle ja muotoilulle mahdollisuuksia, joita emme vielä edes tunnista. On muotoilun aika ottaa uudet materiaalit haltuun ja valjastaa ne tuotemuotoilun ja uuden liiketoiminnan käyttöön – luoda uutta puusta.

Hiilinielu Design Studio -hanke käynnistyi 1.10.2015 ja päättyy 31.9.2017. Hanke on saanut rahoitusta EU:n ESR-rakennerahastosta, rahoittajaviranomaisena toimii Hämeen ELY-keskus.


Lisätietoja:
Ulla Häggblom, TAMK, projektipäällikkö, ulla.haggblom@tamk.fi, p. 040 556 1120
Olli Pilpola, LAMK, olli.pilpola@lamk.fi, p. 044 708 1292


Kuvassa: projektipäällikkö Ulla Häggblom
Kuva: Aino Yrjänä

Muokattu 29.03.2016