Takaisin

Näyttötutkintomestari – työelämän tutkintojen ja arvioinnin asiantuntija

Näyttötutkintomestari – työelämän tutkintojen ja arvioinnin asiantuntija

Näyttötutkintomestarikoulutus

Birgitta Kivinen ja Jari Kuusiniemi valmistuivat TAMKista näyttötutkintomestareiksi maaliskuussa 2015. Molempien polku on kulkenut työelämän asiantuntijatehtävien kautta ammatillisen aikuiskoulutuksen puolelle.

Birgitta toimi pitkään visuaalisen markkinoinnin esimiestehtävissä eri tavarataloissa ja Jari puolestaan hydraulisia lisälaitteita valmistavassa yrityksessä tuotanto- sekä huolto- ja asennuspäällikkönä. Birgitta ja Jari ovat molemmat aloittaneet työnsä näyttötutkintotoiminnassa juuri työelämän asiantuntijatehtävissä.

- Dynaset Oy:llä työskennellessäni olin näyttötutkinnoissa työntekijä- ja työnantajaedustajana aina näyttötutkintojen alusta alkaen. Nykyisin työskentelen opettajana Tredun (Tampereen seudun ammattiopiston) Kurun Metsätien toimipisteessä tekniikan opettajana, metsä- ja logistiikan alan koulutuksessa, Jari kertoo.

Jari hakeutui näyttötutkintomestarin (NTM) koulutukseen, koska hänen kiinnostuksena näyttötutkintoja ja niiden järjestämistä kohtaan oli kova. Lisäksi hän halusi oppia uusia asioita ja saada lisää tietoa esimerkiksi siitä, miten tutkintotilaisuuksien hallinnointi käytännössä toimii.

- Näyttötutkintomestarikoulutuksessa sain tutustua muiden alojen ammattilaisiin ja eri alojen tapoihin järjestää näyttötutkintoja. Koulutus on antanut minulle paljon uusia ajatuksia näyttötutkintojen järjestämiseen, niiden kokonaisvaltaisesta toiminnasta ja toteutuksesta sekä valtavasti uusia verkostoja eri aloilta, Jari listaa koulutuksen tuomia hyötyjä.

Birgitan polku näyttötutkintojen asiantuntijatehtäviin on kulkenut samankaltaisesti.

- Olen ollut yli 30 vuotta visuaalisen markkinoinnin esimiestehtävissä eri tavarataloissa, kunnes neljä vuotta sitten siirryin TAO:n Sammonkadun toimipisteeseen (nykyinen Tredu) opettamaan visuaalista myyntityötä ja asiakaspalvelua sekä taidetta ja kulttuuria. Tarvitsin NTM-koulutusta aikuiskoulutuksen puolella nykyisessä opettajan työssä. Koulutus oli myös luonteva jatke pedagogisten opintojen jälkeen, Birgitta kuvailee.

Näyttötutkintomestarikoulutuksen myötä hän kuvaa saaneensa varmuutta tutkintotilaisuuksien arvioimiseen sekä niiden laadun kehittämiseen. Koulutus on myös avannut mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja kasvattanut omaa osaamista.

Osa-aikaista opiskelua ja osaamisen kehittämistä

Näyttötutkintomestarikoulutus on täydennyskoulutusta, johon osallistutaan oman työn ohella. Näyttötutkintomestarin koulutusohjelma toteutetaan näyttötutkinnon periaatteita noudattaen, joka tarkoittaa jokaisen osallistujan kohdalla tehtävää henkilökohtaistamista koulutukseen ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutumisessa, koulutuksen suorittamisessa ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisessa.

Birgitta ja Jari onnistuivat molemmat osallistumaan koulutukseen oman työnsä ohella ja valmistuivat suunnitellussa aikataulussa. Koulutus on mahdollista suorittaa n. 7 – 8 kuukauden aikana.

Birgitta kuvailee itseään "tuuriopiskelijaksi":

- Urakoin tehtäviä pari päivää putkeen ja pidän taas taukoa. Opiskeluni oli helppo järjestää, sillä mieheni tuki minua kannustamalla ja hoitamalla kotimme arkiaskareet näiden päivien aikana, Birgitta kertoo.

Myös Jari on onnistunut sovittamaan kiireisen aikataulunsa onnistuneesti:

- Opiskelun ja työn sekä arjen yhdistäminen toi melko paljon haasteita, mutta kaikki kuitenkin järjestyi eri osapuolten myötämielisellä suhtautumisella. Hyvien opiskelijakavereiden merkitystä ei myöskään voi unohtaa, Jari lisää.

Näyttötutkintomestarin osaamista ja ammattitaitoa tarvitaan työelämässä ja ammatillisessa aikuiskoulutuksessa jatkuvasti.

- Näyttötutkintomestarin tehtävänä on laadun varmistaminen, oikeudenmukaisen arvioinnin varmistaminen sekä ennen kaikkea henkilökohtaistamisesta huolehtiminen. Lisäksi näyttötutkintomestari vastaa osaltaan näyttötutkintojen kehittämisestä, kuvailee Birgitta näyttötutkintomestarin työtehtäviä.

- Näyttötutkintomestarin työ on jo nyt tärkeää ja tulevaisuudessa vielä enemmän, koska Suomi tarvitsee uusia tekijöitä kotimaahan ja kansainvälisille kiristyville markkinoille kilpailukykymme säilyttämiseksi. NTM on se henkilö, joka on lähimpänä työnantajia ja opiskelijoita oikeanlaista koulutusta järjestettäessä, Jari painottaa.

Kysyttäessä Jarilta ja Birgitalta terveisiä näyttötutkintomestarikoulutukseen hakeutumista pohtiville, suosittelevat molemmat koulutusta kaikille, jotka ovat tekemisissä näyttötutkintojen parissa.

- Suosittelen todella kaikkia näyttötutkintojen kanssa työskenteleviä hakeutumaan NTM-koulutukseen. Erityisesti kannustaisin työelämän edustajia lähtemään mukaan koulutukseen, sillä koulutuksesta on varmasti hyötyä työntekijöitä rekrytoidessa, Jari kannustaa.

- Suosittelen koulutusta kaikille, jotka työskentelevät ammatillisen koulutuksen parissa. Työntekijä- ja työnantaja-arvioijia tarvitaan jatkuvasti lisää, jotta voimme varmistaa laadukkaiden näyttötutkintojen järjestämisen myös tulevaisuudessa, Birgitta lisää.

 

Päivitetty 18.03.2015