Takaisin

Myyntiosaaminen NN00CX79-3003

Myyntiosaaminen

Koodi: NN00CX79-3003

5 op

07.03.2018 - 02.05.2018

75.00 €

TAMK Pääkampus, Tampere

Ilmoittaudu viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkamista.

Ilmoittaudu opintojaksolle

Avoin AMK


Tavoitteet

Opintojakson osaamistavoitteet
- opiskelija ymmärtää myynnin merkityksen yritystoiminnassa
- opiskelija tuntee myyntiprosessin vaiheet ja osaa soveltaa niitä myyntitilanteessa
- opiskelija osaa kehittää itseään myyjänä
- opiskelija osaa huomioida ostajan näkökulman myyntitilanteessa
- opiskelija osaa johtaa omaa myyntitoimintaansa

Opetusmenetelmät

Myyntiosaamisen kurssi tehdään tiiviissä yhteistyössä mielenkiintoisen yrityksen kanssa. Oppimisen tueksi on tarjolla uusimpia tutkimustuloksia myyntiosaamisen ja myyntityön tiimoilta, viimeisintä yrityskirjallisuutta ja muuta materiaalia ja blogeja. Oppiminen pohjautuu valmentavaan yhdessä tekemiseen ja tavoitteena on soveltaa uutta tietoa heti käytäntöön ja rakentaa mukana oleville yrityksille ratkaisuja heidän myyntiosaamisensa kehittämiseksi.

Opetusmateriaali

Oppimisen tueksi on tarjolla uusimpia tutkimustuloksia myyntiosaamisen ja myyntityön tiimoilta, viimeisintä yrityskirjallisuutta, yritysten suosittelemaa materiaalia ja blogit sekä somekanavat.
Kirjallisuus:
• Hänti et al. 2016: Oivaltava myyntityö
• Aminoff & Rubanovitsch. Ostovallankumous.
• Dixon, M & Adamson, B. The Challenger Sale. How to Take Control of the Customer Conversation.
• Hänti, S & Kairisto-Mertanen, L, Kock, H. 2016. Oivaltava myyntityö. Asiakkaana organisaatio. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy
• Yksi omavalintainen myynnin kirja

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi pohjautuu aktiiviseen läsnäoloon valmennuksissa, yrityksille tehtäviin projektitehtäviin ja oman työpanoksen arviointiin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelija osallistuu kahdeksaan valmennushetkeen Y-kampuksella, valmistelee yrityskohtaiset ryhmäprojektitehtävät ja oman henkilökohtaisen myyntiosaamisen projektitehtävän. Arviointi pohjautuu tasaisesti näiden elementtien kesken. 135 h/ opiskelija • Lähijaksot 25 h • Case 80 h • Kirjallisuus 30 h

Muuta

Myyntiosaamisen opintojakso järjestetään Y-Kampus Keskustassa Ja Y-Kampus Kaupissa keskiviikkoisin 7.3.-2.5..2018 klo 12.30-15.30.
Huomioithan, että läsnäolo opintojaksolla on tärkeää oppimistehtävistä suoriutumiseksi. Paikalla on myös monia yritysedustajia ja opiskelijalla on mahdollisuus myös myydä omaa osaamistaan näille työnantajille.
Yhteystiedot: http://y-kampus.fi/yhteystiedot/

Lähiopetusryhmä

Avoimen AMKin koulutustarjonta koostuu tutkintoon johtavan koulutuksen opintojaksoista. Lähiopetus tapahtuu joko tutkintoa suorittavien opiskelijoiden ryhmissä, joihin on etukäteen varattu paikkoja avoimen AMKin opiskelijoille, tai avoimen AMKin omissa ryhmissä. Tämän koulutuksen lähiopetus järjestetään tutkintoa suorittavien opiskelijoiden ryhmässä.

Näin ilmoittaudut

Ilmoittaudu opintoihin sivun yläosassa olevalla ilmoittautumislomakkeella viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkamista. Ilmoittautumisajan umpeuduttua voit kysyä vapaita paikkoja avoimen AMKin toimistosta osoitteesta avoinamk@tamk.fi.

Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 7 päivää ennen opintojakson aloituspäivää. Kutsukirjeen lähetämme ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Siinä saat tarkemmat ohjeet opintojen aloittamisesta.

TAMKin tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat Pakin kautta. Heidät hyväksytään opintojaksolle, jos ryhmässä on tilaa. Heille opinnot ovat maksuttomia.

Maksuehto

Maksuehto laskuille on 21 pv netto laskun päiväyksestä.

Perumisehdot

Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 7 päivää ennen opintojakson aloituspäivää. Opiskelupaikka tulee perua avoimen AMKin toimistoon sähköpostilla (avoinamk(at)tamk.fi). Sen jälkeen veloitamme koko opintomaksun. Muista siis perua opintosi, jos et pääse aloittamaan! Opettajat eivät vastaanota perumisia.

Päivitetty 21.01.2018

Back to the list of courses