Takaisin

Muumit lähtivät liikkeelle – Tampere3-korkeakoulut kehittävät tarinoiden virtuaalista kokemista

Muumit lähtivät liikkeelle – Tampere3-korkeakoulut kehittävät tarinoiden virtuaalista kokemista

Kuva: Tiina Suvanto (TAMK.nyt 2017)
Kuva: Tiina Suvanto (TAMK.nyt 2017)

Voiko lisätty todellisuus auttaa tuntemaan muumitarinoita vahvemmin ja intensiivisemmin, eri aistien kautta? Tampereen Muumimuseossa jokainen voi testata, miltä tällainen sovellus näyttää, kuulostaa ja tuntuu.   

Tamperelaiset korkeakoulut (Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu) ovat viime vuosien aikana tehneet tiivistä yhteistyötä tukeakseen ja kehittääkseen innovaatio-osaamisen, yrittäjyyden ja kaupallistamisen toimintaedellytyksiä. Vuonna 2017 toteutettiin TEKESin rahoittama Innovation Scout -hanke, jossa TAMKin tehtävänä oli muun muassa testata ideoiden virtuaalista kokemista lisätyn todellisuuden ja tuntopalautteen avulla. Yksi uusista kokeiluista oli Tampereen Muumimuseolle tehty lisätyn todellisuuden sovelluksen prototyyppi, jossa muumit seikkailevat kalastaen Mamelukkikalaa.

Kolme TAMKin tietojenkäsittelyn opiskelijaa, Santeri Orava, Kalle Heinonen ja Samu Hynynen, toteuttivat Muumimuseolle pilotin, jonka tavoitteena oli selvittää, miten lisätyllä todellisuudella saadaan kerrottua tarinoita. Tavoitteena oli myös tutkia, miten museokokemusta saadaan parannettua lisätyn todellisuuden keinoin. Toteutus ei jäänyt tutkijankammioon, vaan nyt kaikki kansalaiset pääsevät kokemaan, miltä tällainen sovellus näyttää, kuulostaa ja tuntuu.   

- Innovation Scout -hankkeessa tavoitteena oli lisätä monikanavaisuutta erilaisissa digitaalisissa sovelluksissa ja saada käyttäjä kokemaan asioita aiempaa vahvemmin ja intensiivisemmin, monin eri aistein. Opiskelijoiden toteuttama muumi-prototyyppi on tästä hyvä käytännön esimerkki, toteaa kehittämispäällikkö Kimmo Vänni TAMKin tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyksiköstä.

- Lisätyllä todellisuudella museokokemuksesta voidaan tehdä erilainen ja nykypäivään sopivampi sekä houkutella kävijöiksi uusia sukupolvia. Lisätty todellisuus sekä virtuaalitekniikat mahdollistavat myös muun muassa tuhoutuneiden tai lainassa olevien teosten kokemisen, kertoo opiskelijoita ohjannut tietojenkäsittelyn lehtori Toni Pippola TAMKista.        

Tunto- ja voimapalautteeseen perustuvat haptiset menetelmät ja lisätty todellisuus tuovat ideoiden havainnollistamiseen ja myös valmiisiin tuotteisiin ja palveluihin vielä syvällisempää kokemuksellisuutta: käyttäjä voi helposti eläytyä ja samaistua tilanteeseen. Sosiaalisen median avulla näitä tarinoita ja kokemuksia voidaan tehokkaasti jakaa laajemmallekin yleisölle.

- Korkeakouluissa syntyy jatkuvasti uusia tuote-, palvelu- ja tutkimusideoita, jotka harmillisen usein jäävät piiloon tai hyödyntämättä. Tähän yksi syy on, että tekstimuodossa olevan uuden idean tai innovaation ymmärtäminen on usein hankalaa, etenkin jos idea on abstrakti. Idean voi visualisoida ja siitä voi rakentaa digitaalisen tarinan, joka havainnollistaa idean tehokkaammin ja nopeammin kuin kirjallinen esitys, pohtii Vänni.  

Innovation Scout -hankkeessa mm. selvitettiin, kuinka korkeakouluissa syntyneitä innovaatioita on tähän mennessä markkinoitu ja kaupallistettu, ja huomattiin, että tehostamisen varaa on: digitaalista tarinankerrontaa ja haptiikkaa hyödyntäviä uusia menetelmiä voitaisiin käyttää huomattavasti enemmän ja rohkeammin tuote-, palvelu- ja tutkimusideoiden kaupallistamisessa ja markkinoinnissa.


Lisätietoa:
Tampereen ammattikorkeakoulu
Lehtori Toni Pippola, p. 040 718 0281, toni.pippola@tamk.fi
Kehittämispäällikkö Kimmo Vänni, p. 050 320 9573, kimmo.vanni@tamk.fi
Innovation Scout -hankkeen projektipäällikkö Markku Veima, p. 040 506 9588, markku.veima@tamk.fi

 

Muokattu 20.02.2018