Takaisin

Moninaisuusosaaja

Moninaisuusosaaja

2-10 op

Toteutusaika: syksy 2016 - syksy 2017

Täydennyskoulutus


Kohderyhmä

Kohderyhmää ovat eri kouluasteiden opetus- ja ohjaushenkilöstö. Koulutuskokonaisuus 4 on suunnattu oppilaitoksissa toimiville näyttötutkintomestareille. Koulutuskokonaisuus 5 sopii erityisen hyvin sekaryhmien opettajille tai sellaisten ryhmien opettajille, joiden ryhmässä on sekä maahanmuuttajia että suomalaisia.

Tavoite

Kulttuurinen moninaisuus on nykyään osa oppilaitoksen toimintaa ja arkea. Ammatillisuus opettajan työssä edellyttää, että opettaja ymmärtää erilaisten kulttuurien ja taustojen vaikutuksen oppimiseen. Moninaisuusosaaja -koulutus antaa eväitä toimia kulttuurien välisissä opetus- ja ohjaustilanteissa.

Koulutuksen tavoitteena on lisätä tietoa kielen oppimisen merkityksestä ja merkityksellisyydestä, kulttuurien kohtaamisesta, opiskelijan taustan vaikutuksesta oppimiseen ja kulttuurisensitiivisestä ohjauksesta.

Moninaisuusosaaja-koulutuksen toteuttavat yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulu ja Tampereen aikuiskoulutuskeskus.

 

Sisältö

Koulutuskokonaisuudet 1 ja 2

1. Kulttuurinen moninaisuus oppilaitoksen arjessa (2 op)

Kulttuurienvälisyys on osa arkea oppilaitoksissa niin opiskelijoiden kuin työyhteisönkin näkökulmasta. Koulutusosio tarjoaa konkreettisia välineitä oppilaitosten kulttuurienväliseen työhön tuetun vertaistyöskentelyn keinoin.

Ohjelma

Ilmoittautuminen

Ennakkotehtävä

2. Kielitietoinen opetus (2 op)

Osio sopii erityisesti ammatillisten aineiden opettajille. Koulutusosiossa avataan suomen taitotasoja, keskitytään oppijan kielellisten tarpeiden tunnistamiseen sekä oman osamisen ja opetusmateriaalien selkokielistämiseen. Koulutus koostuu lähipäivistä sekä työskentelystä lähipäivien välillä.

Ohjelma

Ilmoittautuminen

Lähipäivät:

to 31.8.2017, TAKK, TV-527

klo 8.30-12.00 Kulttuurinen moninaisuus oppilaitoksen arjessa

klo 12.30-16.00 Kielitietoinen opetus

to 21.9.2017, TAKK, TV-527

klo 8.30-12 Kielitietoinen opetus

klo 12.30-16.00 Kulttuurinen moninaisuus oppilaitoksen arjessa

to 5.10.2017, TAKK TV-406

klo 9.00-16.00 Kielitietoinen opetus

 

Koulutuskokonaisuudet 3 ja 4

3. Kokemustausta oppimisessa ( 2op)

Koulutusosiossa pohditaan opiskelijoiden taustojen ja kulttuurien merkitystä oppimisessa sekä maahanmuuttajaryhmien sisäistä erilaisuutta ja siitä nousevia mahdollisia hyötyjä. Osallistujat tutustuvat traumojen ja vaikeiden kokemusten vaikutuksiin oppimisessa.

Ohjelma

Ilmoittautuminen

4. Osaamisen arviointi-NTM-lisäkoulutus (2op)

Koulutusosiossa etsitään vastauksia kysymyksiin, miten maahanmuuttajien aiemmin hankittu osaaminen tunnistaminen, tunnustetaan ja dokumentoidaan. Tavoitteena on lisätä ja laajentaa osallistujien arviointiosaamista ja tutustua yksilöllisiin arviointimenetelmiin digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen. Koulutusosio on suunnattu erityisesti näyttötutkintomestareille. 

Ohjelma

Ilmoittautuminen

Lähipäivät:

to 12.10.2017, TAKK, TV-407

klo 8.30-12.00 Kokemustausta oppimisessa

klo 12.30-16.00 Osaamisen arviointi -lisäkoulutus näyttötutkintomestareille

to 2.11.2017, TAKK, TV-407

klo 8.30-12.00 Kokemustausta oppimisessa

klo 12.30-16.00 Osaamisen arviointi -lisäkoulutus näyttötutkintomestareille

 

Koulutuskokonaisuus 5

Monikulttuurisen ryhmän johtaminen (5 op)

Koulutusosiossa syvennytään pohtimaan monikulttuurisen ryhmän ohjaamisen ja tiimin johtamisen haasteita ja iloja. Osiossa pohditaan monikulttuurisessa ryhmässä johtajana toimimista työntekijöitä tukien ja erilaisten työntekijöiden vahvuuksien tunnistamista ja tukemista.

Reflektointitehtävä, välitehtävät, perehdytys välineet, työparityöskentely, palautteet, johtajan haastattelu, ryhmän ohjaus ja työryhmän kanssa työskentely.

Ohjelma

Ilmoittautuminen

Lähipäivät:

26.10.2017 klo 9-16, TAKK, luokka 406

30.11.2017 klo 9-16, TAKK

 

Tervetuloa Jouluglögille!

Päivämäärä: 19.12. kello 9-12.00, TAMK Päätalo, Kuntokatu 3, B6-34B

Ilmoittautuminen ke13.12.2017 mennessä.

 

Muuta

Opetushallitus rahoittaa koulutusta ja se on osallistujille maksutonta.

Lisätiedot

Projektipäällikkö Juha Lahtinen p. +358405845035, juha.lahtinen@tamk.fi
Päivitetty 29.11.2017

Back to the list of courses