Takaisin

Moniammatillinen kotikuntoutus

Moniammatillinen kotikuntoutus

Moniammatillinen kotikuntoutus

30 op

Toteutusaika: 2.11.2017 - 14.12.2018

900 (alv 0 %) €

TAMK Pääkampus, Tampere

Hakuaika: Lisähaku 17.9.2017 saakka - Muutama paikka vapaana.

Hae koulutukseen

Erikoistumiskoulutus


Koulutuksen kuvaus

Tule vahvistamaan erityisosaamistasi kotikuntoutuksen asiantuntijana ja kehittämään asiakasymmärrykseen perustuvaa kuntoutusta moniammatillisessa ryhmässä! Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu sosiaali-,terveys-, kuntoutus- ja liikunta-alan ammattilaisille.

Moniammatillisen kotikuntoutuksen erikoistumiskoulutuksen suorittanut opiskelija

- hallitsee laaja-alaisesti moniammatillisen kotikuntoutuksen teoreettiset perusteet ja käsitteet soveltaen niitä paikallisiin, alueellisiin ja muihin kulttuurisiin konteksteihin.

- kykenee yhdistämään ja kriittisesti analysoimaan eri alojen kotikuntoutukseen liittyviä lähestymistapoja, ratkaisemaan niihin liittyviä käytännön ongelmia ja soveltamaan niitä asiakas- ja tarvelähtöisiä menetelmien kehittämisessä,

- kykenee työskentelemään sekä itsenäisesti että moniammatillisesti kotikuntoutuksen asiantuntijatehtävissä,

- muotoilee, kehittää ja johtaa kotikuntoutuksen uusia lähestymistapoja ja menetelmiä erilaisissa työkonteksteissa,

- kehittää kotikuntoutuksen tietoperustaa ja käytäntöjä yhteistyössä erilaisten verkostojen kanssa,

- kykenee kotikuntoutuksen monipuoliseen viestintää asiakkaiden, heidän läheistensä ja verkostojensa kanssa sekä erilaisten asiantuntijoiden ja poliittisten päättäjien kanssa.

Kohderyhmä

Erikoistumiskoulutus on suunnattu ensisijaisesti korkeakoulu- tai opistoasteen tutkinnon suo­rittaneille, työelämässä kuntoutusalan työtehtävissä jo toimineille sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja liikunta-alan ammattilaisille.

Koulutuksen sisältö

Tässä linkki koulutuksen opetussuunnitelmaan. Opintojakson nimi toimii linkkinä tarkempaan kuvaukseen.

 

Toteutusaika ja -tapa

Erikoistumiskoulutus on suunniteltu ja toteutetaan JAMKin, Metropolian, OAMKin, TAMKin ja XAMKin yhteistyönä. Jokaisessa verkoston korkeakoulussa on 15 aloituspaikkaa.

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina, ja ne koostuvat moduuleista, jotka syventävät ja laajentavat erityisosaamistasi kotikuntoutuksen alueelta. Koulutukseen sisältyy kahdeksan lähiopetusjaksoa. Lähiopetuksen alustavat päivät ovat:

1. lukukausi syksy 2017:    
2.-3.11.2017
30.11-1.12.2017

2. lukukausi kevät 2018:     
18.-19.1.2018
15.-16.3.2018
17.-18.5.2018

3. lukukausi syksy 2018:    
13.-14.9.2018    
15.-16.11.2018
13.-14.12.2018

Hinta

Koulutus on osittain opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa. Opiskelijamaksu on vain 900 € (alv 0%). Opiskelijamaksu laskutetaan kahdessa erässä: koulutuksen alussa ja vuoden 2018 alussa.

Hakeminen

Koulutuksessa on vielä muutama vapaa paikka. Lisähaku on 17.9. saakka.

Tässä linkki hakulomakkeeseen:
https://lomake.tamk.fi/v3/lomakkeet/23933/lomake.html
 
Kun olet täyttänyt lomakkeen, lähetä tutkinto- ja työtodistuksesi sähköisesti osoitteeseen erikoistumiskoulutus@tamk.fi tai kirjepostina osoitteseen TAMK, Anne Kivelä, Kuntokatu 3, 33520 Tampere.

Valinta

Hakukelpoiset hakijat laitetaan tarvittaessa valintajärjestykseen seuraavien kysymysten perusteella. Kysymyksiin vastataan hakulomakkeella.

  1. Miten aikaisempi osaamisesi ja työkokemuksesi toimii perustana koulutustarpeellesi ja kotikuntoutuksen asiantuntijuuden kehittymiselle? (enintään 5 pistettä)
  2. Mistä uudesta työhösi liittyvästä tiedosta innostuit viimeksi? Kuvaa ja arvioi, mistä hait tietoa ja miten hyödynsit sitä työssäsi. (enintään 5 pistettä) 
  3. Mitä käsityksiä sinulla on kotikuntoutuksesta kokemuksiisi ja muuhun tietoon pohjautuen? (enintään 5 pistettä)
  4. Miten aiot hyödyntää tässä erikoistumiskoulutuksessa hankkimaasi osaamista työorganisaatiossasi, työyhteisössäsi tai muutoin työelämässä? (enintään 5 pistettä)

Ennakkotehtävän yhteispistemäärää on maksimissaan 20 pistettä. Tullakseen valituksi hakijan tulee saada kustakin vastauksesta vähintään yksi piste, yhteensä vähintään neljä pistettä.

Valinnasta ilmoitetaan hakijoille viimeistään viikon 39 aikana sähköpostilla.

Esite

Esite (PDF)

Maksuehto

Maksuehto laskuille on 21 pv netto laskun päiväyksestä.

Opiskelupaikan peruminen tai koulutuksen keskeyttäminen

Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen ennen koulutuksen alkua tehdyistä perumisista peritään 50 % koulutusmaksusta valinta- ja hallintokuluina. Jos opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitetaan koko koulutusmaksu. Peruminen tehdään kirjallisesti osoitteeseen erikoistumiskoulutus(at)tamk.fi.

Lisätiedot

Yliopettaja Lea Saarni, puh. 050 326 6940

Suunnittelija Katri Viitanen, puh. 050 321 5148

etunimi.sukunimi(at)tamk.fi

Päivitetty 29.03.2018