Takaisin

Mekaniikka 5N00BC71-3086

Mekaniikka

Koodi: 5N00BC71-3086

3 op

02.04.2018 - 27.05.2018

45.00 €

TAMK Pääkampus, Tampere

Ilmoittaudu viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkamista.

Ilmoittaudu opintojaksolle

Avoin AMK


Toteutustapa

Opintojakso suoritetaan verkko-opiskeluna.

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
-käyttää suureita ja yksiköitä
-mekaniikan peruslait ja soveltaa niitä ilmiöiden tarkasteluun
-pelkistää mekaniikkaan liittyvän ongelman suureiksi ja niiden välisiksi lainalaisuuksiksi
-perustella ratkaisunsa ja valitsemansa menetelmän teknillis-luonnontieteellisistä lähtökohdista käsin
-tuottaa ja tulkita graafisia esityksiä

Sisältö

SI-järjestelmä, suurelaskenta, tasaisen ja muuttuvan liikkeen mallintaminen, voima ja Newtonin lait, työ, energia ja teho etenemisessä ja pyörimisessä, energiaperiaatteen soveltaminen.

Opetusmenetelmät

Aktivoivat videot ja verkkotehtävät, itsenäinen työskentely, mittaustehtävät, ryhmissä tehtävät tehtävät

Opetusmateriaali

e-kirja. Ilmoitetaan opintojakson alussa.
Tekniikan kaavasto, Tammertekniikka

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamista näytetään viikoittain mittaustehtävillä ja viikkokokeilla (yhteensä 50 % paino) sekä loppukokeella (50 % paino)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 81 tuntia

Koulutus ja koulutusala

Konetekniikan koulutus
Tekniikan ja liikenteen ala

Ajoneuvotekniikan koulutus
Tekniikan ja liikenteen ala

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Tekniikan ja liikenteen ala

Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Tekniikan ja liikenteen ala

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Tekniikan ja liikenteen ala

Talotekniikan koulutus
Tekniikan ja liikenteen ala

Biotuote- ja prosessitekniikan koulutus
Tekniikan ja liikenteen ala

Näin ilmoittaudut

Ilmoittaudu opintoihin sivun yläosassa olevalla ilmoittautumislomakkeella viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkamista. Ilmoittautumisajan umpeuduttua voit kysyä vapaita paikkoja avoimen AMKin toimistosta osoitteesta avoinamk@tamk.fi.

Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 7 päivää ennen opintojakson aloituspäivää. Kutsukirjeen lähetämme ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Siinä saat tarkemmat ohjeet opintojen aloittamisesta.

TAMKin tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat Pakin kautta. Heidät hyväksytään opintojaksolle, jos ryhmässä on tilaa. Heille opinnot ovat maksuttomia.

Maksuehto

Maksuehto laskuille on 21 pv netto laskun päiväyksestä.

Perumisehdot

Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 7 päivää ennen opintojakson aloituspäivää. Opiskelupaikka tulee perua avoimen AMKin toimistoon sähköpostilla (avoinamk(at)tamk.fi). Sen jälkeen veloitamme koko opintomaksun. Muista siis perua opintosi, jos et pääse aloittamaan! Opettajat eivät vastaanota perumisia.

Päivitetty 19.01.2018

Back to the list of courses