Takaisin

Matalan kynnyksen ohjelmointia peruskoulun opettajille

Matalan kynnyksen ohjelmointia peruskoulun opettajille

8 op

Toteutusaika: Syksy 2018

Täydennyskoulutus


Johdanto

Digitalisoituvassa maailmassa ohjelmistot ovat läsnä kaikkialla ja kehitys on nopeaa. Myös koulujen tulisi tuoda näkökulmia digitalisoituvasta maailmasta perusopetukseen. OPS-uudistuksessa digitalisaatio näkyy mm. siinä, että ohjelmointi on tullut osaksi perusopetusta portaittain 2016 vuodesta lähtien. Peruskoulun opettajien ohjelmoinnin opettamisen taidot sekä yleistietämys digitalisaatiosta ovat kuitenkin vaihtelevia. Perusopetuksessa tarvitaan osaajia, jotka mielekkäällä tavalla osaavat mm. ohjata ohjelmointiajatteluun ja tuoda peruskoulun arkeen digitalisaation käsitteitä.

Tavoite

Hankkeen läpileikkaavana teemana ja tavoitteena on tutustuttaa peruskoulussa toimiva opetushenkilöstö ja johto keskeisiin digitalisaation teknologioihin ja termistöön sekä kehittää osaamista ja ymmärrystä digitalisaatiosta ilmiönä. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on lisäksi kehittää peruskoulun opettajien valmiuksia opettaa ohjelmointia.

Sisältö

Koulutusosiot:

1. Avaimet digitalisaatioon (2 op)

Tässä osiossa tutustutaan digitalisaatioon ilmiönä ja perehdytään keskeisiin digitalisaation teknologioihin, termeihin sekä digitalisaatioon elinympäristössä.

pe 31.8.2018, klo  9-16, tila A3-15

pe 14.9.2018, klo 9-16

Ilmoittautuminen

2. Ohjelmointia alakoulussa (3 op)

Tässä osiossa perehdytään ohjelmointiajatteluun, algoritmeihin ja yksinkertaisten ohjeiden kirjoittamiseen. Lisäksi ohjelmoidaan käytännön tehtäviä.

pe 28.9.2018, klo 9-16

pe 12.10.2018, klo 9-16

pe 26.10.2018, klo 9-16

Ilmoittautuminen

3. Ohjelmointia yläkoulussa (3 op)

Tässä osiossa perehdytään ohjelmointiajatteluun, algoritmeihin ja yksinkertaisten ohjelmakoodien kirjoittamiseen ja tulkitsemiseen. Lisäksi tutustutaan ohjelmointikieliin.

pe 9.11.2018, klo 9-16

pe 23.11.2018, klo 9-16

 pe 30.11.2018, klo 9-16

Ilmoittautuminen

Muuta

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja se on osallistujille maksutonta.

Lisätiedot

Projektipäällikkö Pekka Pöyry, puh 040 866 9817, sähköposti: pekka.poyry@tamk.fi
Päivitetty 23.08.2018

Back to the list of courses