Takaisin

Lastensuojelutyö

Lastensuojelutyö

Lastensuojelutyo_kuva

Lastensuojelutyö

30 op

Toteutusaika: 23.01.2019 - 28.11.2019

1500 €

TAMK Pääkampus, Tampere

Hakuaika: 01.10.2018 - 11.11.2018

Hae koulutukseen

Erikoistumiskoulutus


Koulutuksen kuvaus

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutuksen tarve on kiistaton. Lastensuojelutyön osaamisen kehittämistarve huomioituu vuonna 2014 julkaistussa Lastensuojelun laatusuosituksessa. Laatusuosituksen mukaan lastensuojelutyö on vaativaa. Suosituksessa todetaan, että lastensuojelutyötä tekevät tarvitsevat tuekseen vahvan perus-, erikois- ja täydennyskoulutuksen, osaamista lastensuojelutyön eri osa-alueilta, menetelmiä lastensuojelutyön kehittämiseen ja osallistumismahdollisuuksia asiantuntijatyöryhmiin.

Sosiaalihuollon/ lastensuojelutyön ja ammattikorkeakoulujen asiantuntijoiden yhdessä laatima Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus tarjoaa ammatillisen erikoisosaamisen ja asiantuntijuuden kehittämismahdollisuuksia, jotka perustuvat lasten, nuorten ja perheiden palvelujen ja tuen tarpeisiin, lapsi- ja perhepalveluiden kehittämisvaateisiin sekä yhteiskunnalliseen tilanteeseen, jolloin esimerkiksi työelämän joustavuusvaateet haastavat lapsiperheitä.

Kohderyhmä

Erikoistumiskoulutus soveltuu sosionomi (AMK) tutkinnon sekä muun soveltuvan korkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla korkeakoulu katsoo olevan riittävä tiedollinen ja taidollinen osaaminen erikoistumiskoulutuksen suorittamista varten.

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutuksen kohderyhmänä ovat henkilöt,

  • jotka ovat suorittaneet ammattikorkeakoulututkinnon (sosionomi AMK) tai muun soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon ja heillä on riitävät tiedot ja taidot opintoja varten, ja
  • joilla on työkokemusta lasten, nuorten ja perheiden parissa työskentelystä, toimimisesta lapsi-, nuoriso- ja perhepalvelujen työtehtävissä, ensisijassa lastensuojelutyössä.

Koulutuksen sisältö

Erikoistumiskoulutus muodostuu seitsemästä opintojaksosta.

  • Lapset, nuoret ja moninaiset perheet muuttuvassa yhteiskunnassa (kaltoinkohtelu ja syrjäytymisen riski)
  • Asiakasprosessi lastensuojelutyössä tulosten ja vaikutusten näkökulmasta
  • Osallistavat asiakastyön menetelmät ja käytännöt lastensuojelutyössä
  • Kriisi- ja traumatyö lastensuojelutyössä
  • Ehkäisevän lastensuojelutyön ja sijaishuollon työmenetelmät ja -käytännöt
  • Palvelujen, työmuotojen, -menetelmien ja -käytäntöjen osallistava kehittäminen lastensuojelutyössä (palvelumuotoilu)

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutuksen opintojaksot täydentävät toisiaan. Opintojaksojen sisällöissä painottuvat lastensuojelun työmuodot, -menetelmät ja -käytännöt sekä niiden kehittäminen. Lisäksi korostuu monialaisten ja moniammatillisten verkostojen hyödyntäminen lastensuojelutyössä.

Voit tutustua tarkempaan opetussuunnitelmaan oheisen linkin kautta.

Opetusjärjestelyt

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka koostuu lähiopetuspäivistä, itsenäisetä työskentelystä ja verkko-opiskelusta. 30 opintopistettä tarkoittaa laskennallisesti noin 810 tuntia opiskelijan työtä.

Huomioitavaa, että opintojaksoihin liittyy olennaisena osana myös alan kirjallisuuteen perehtyminen ja kirjallisten tehtävien tuottaminen.

Koulutukseen kuuluu 13 lähipäivää, jotka ovat keskiviikkoina ja torstaina kerran kuussa klo 9-16.

KEVÄT 2019

23.-24.1.2019
20.-21.2.2019
20.-21.3.2019
8.-9.5.2019

SYKSY 2019

21.-22.8.2019
23.-24.10.2019
27.-28.11.2019

Hinta

1500 € (alv. 0%). Laskutetaan kahdessa osassa, tarvittaessa useammassakin.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella, joka julkaistaan tässä ja sivun yläosassa haun alkaessa.

Valinnasta ilmoittaminen

Valinnan tulos ilmoitetaan hakijoille sähköpostilla.

Esite

Lataa esite tästä!

Maksuehto

Maksuehto laskuille on 21 pv netto laskun päiväyksestä.

Opiskelupaikan peruminen tai koulutuksen keskeyttäminen

Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen ennen koulutuksen alkua tehdyistä perumisista peritään 50 % koulutusmaksusta valinta- ja hallintokuluina. Jos opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitetaan koko koulutusmaksu. Peruminen tehdään kirjallisesti osoitteeseen erikoistumiskoulutus(at)tamk.fi.

Lisätiedot

Vastuuopettaja Anssi-Pekka Udd, puh. 050 432 6559
Asiakkuuspäällikkö Katri Viitanen, puh. 050 321 5148

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@tamk.fi

Päivitetty 26.11.2018