Takaisin

Lantionpohjan toimintahäiriöiden ennaltaehkäisy ja hoito

Lantionpohjan toimintahäiriöiden ennaltaehkäisy ja hoito

Lantionpohja

15-20 op

Toteutusaika: 25.1.2018 - joulukuu 2018

2950 € / 330 € (sis. ALV 24 %)

TAMK Pääkampus, Tampere

Ilmoittaudu viimeistään 3.1.2018

Ilmoittaudu koulutukseen

Täydennyskoulutus


Toteutusajankohta / Course dates

Lantionpohjan toimintahäiriöiden ennaltaehkäisy ja hoito, 20 op tai 15 op

25.1.2018 - joulukuu 2018.

Lähipäivät:
kevät 2018: 25.-26.1., 15.-16.3., 13.4., 5.-6.6.2018
syksy 2018: aikataulu sovitaan koulutuksen alussa.

Koulutus sisältää yhteensä 13 lähipäivää, klo 8.30.-16.00.
ESITE (pdf)

Moduuli 1 Lantionpohjan toimintahäiriöiden ehkäisy ja varhainen puuttuminen terveydenhuollon ammattilaisen vastaanottotoiminnassa, 2 op

25.-26.1.2018,  8.30-16.15

ESITE (pdf)

 

Kohderyhmä / Target group

Korkeakoulu- tai opistotason tutkinnon suorittaneet terveysalan ammattilaiset.

Tavoite / Course objective

Täydennyskoulutuksen tavoitteena on lisätä terveysalan ammattilaisten asiantuntemusta lantionpohjantoimintahäiriöiden ehkäisystä, hoidosta ja kuntoutuksesta moniammatillisesta näkökulmasta. Asiantuntemuksen vahvistumisen tavoitteena on tukea työyhteisön ja yhteistyöverkostojen moniammatillista toimintaa potilaan hoidossa kansallisten sekä kansainvälisten hoitosuositusten mukaisesti.

Sisältö / Contents

Lantionpohjan toimintahäiriöiden ehkäisy ja varhainen puuttuminen terveydenhuollon ammattilaisen vastaanottotoiminnassa, 2 op

Aika: 25.-26.1.2018

Tavoitteet:
osallistuja ymmärtää lantiopohjan merkityksen:

 • virtsan ja ulosteen pidätyksessä.
 • lantionrenkaan sisäisenä ja ulkoisena tukena sekä näiden vaikutuksen päivittäisessä toiminnassa ja liikkumisessa
 • seksuaalisessa toiminnassa
 • osallistuja ymmärtää varhaisen ohjauksen merkityksen lantionpohjan toimintahäiriöiden ehkäisyssä

Lantionpohjan toimintahäiriöt, 3-5 op

Aika 15.-16.3.18 (kaikille) ja 13.4.18, (fysioterapeutit)

Tavoitteet:
Osallistuja osaa

 • hyödyntää lantionpohjan toimintahäiriöihin haastattelu- ja tutkimuslomakkeita
 • tutkimustulosten perusteella osaa antaa ohjauksen ja konservatiivisen hoidon diagnoosiin ja haastattelulomakkeisiin perustuen
 • soveltaa hoitosuosituksia potilastapaukseen (virtsankarkailu)
 • fysioterapeutit osaavat käyttää yleisimpiä lantionpohjan mittausmenetelmiä
 • tietävät fysioterapeuttisten suositusten sähköhoidon indikaatiot

Vatsakapseli, 1-2 op

Aika 5.-6.6.18 (1. pvä kaikille, toinen päivä fysioterapeutit)

Tavoitteet:

 • osaa palpoida vatsan alueen ja arvioida lihastoimintaa
 • tietää raskauden, synnytyksen ja ylipainon vaikutukset vatsakapselin toimintaan
 • osaa huomioida sekä yksilö että ryhmäohjauksessa vatsakapselin toimintahäiriöt (suoran lihaksen erkauma)
 • osaa käyttää ultraääntä ohjatuissa vatsakapselin harjoitteissa

Lantiopohjan kipu , 1-2 op

2 lähipäivää

Lantiorenkaan ja vatsakapselin faskia ja triggerkäsittely, 2 op

2 lähipäivää

Seksuaalisuuden huomioiminen lantionalueen ongelmissa ja lasten lantionpohjan toimintahäiriöt, 3 op

2 lähipäivää

Kehittämistehtävä, 4 op

 

Moduuli 1

Lantionpohjan toimintahäiriöiden ehkäisy ja varhainen puuttuminen terveydenhuollon ammattilaisen vastaanottotoiminnassa, 2 op

Aika: 25.-26.1.2018

Ohjelma

25.1.2018

8:30 Ilmoittautuminen
9:00 Lantionpohjan toimintahäiriöiden ennaltaehkäisy ja hoito – täydennyskoulutuskokonaisuuden esittely
9:15 Lantionpohjan toimintahäiriöiden ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen oireisiin
10:00 Lantionpohjan anatomia ja toiminta. Pääpaino virtsan- ja ulosteenpidätyksen merkityksessä11:30 Lounas (omakustanteinen)
12:30 Lantionpohjan merkitys osana keskivartalon tukea ja seksuaalista toimintaa
14:00 Tauko
14:15 Itsehoidon keinot virtsankarkailun (Käypä Hoito) ja ulosteenkarkailun (kansainväliset hoitosuositukset) hoidossa
15:30-16:15 Haastattelulomakkeiden käyttö lantionpohjan ongelmien tulkinnassa

26.1.2018

8:30 Asiakastapausten tulkinta
9:15 Virtsan- ja ulosteenkarkailun hoito hoitotyön keinot
10:00 Virtsan- ja ulosteenkarkailun hoito fysioterapian keinoin
11:30 Lounas (omakustanteinen)
12:30 Virtsan- ja ulosteenkarkailun lääke- sekä leikkaushoito
14:00 Tauko
14:15-16:00    
Työpajat:
1: Virtsan- ja ulosteenkarkailu hoito asiakastapausten ratkominen ryhmissä
2: Lantionpohjan perusharjoitteiden ohjaustavat ja toteutus

Kouluttaja / Teacher

Vastuukouluttaja Maarit Keskinen, OMT-fysioterapeutti
Minna Törnävä, fysioterapeutti
Miia Silventoinen, fysioterapeutti
Lääkäriluentoja asiantuntijoita, mm. avannehoitaja, uroterapeutti

Toteutustapa / Implementation

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna työn ohella. Koulutuksen aikana tehdään kehittämistehtävä.

Kokonaisuus fysioterapeuteille 20 op ja muille osallistujille 16 op.
Ennakkotehtävänä on Käypä hoito-suositukseen tutustuminen oman työn näkökulmasta.

Koulutuksesta voi suorittaa myös vain 2 op kokonaisuuden ( Moduuli 1)

Hinta

Koko koulutus

Koulutuksen, 20 op, kokonaishinta on 2950,00 € (sis. alv 24 %)
Koulutuksen, 15 op, kokonaishinta on 2215 € (sis.alv 24 %)

Koulutuksen voi maksaa osissa (yhtä monessa kuin koulutus on kuukausissa) tai voi olla useampi maksaja eli osa työnantaja ja osa itse.

Moduuli 1

tämän 2 op kokonaisuuden hinta on 330 € (sis. alv 24 %).

Maksuehto

Maksuehto laskuille on 21 pv netto laskun päiväyksestä.

Perumisehdot

Ilmoittautuminen täydennyskoulutukseen muuttuu sitovaksi viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Mikäli joudut perumaan osallistumisesi ilmoitusajan jälkeen, veloitetaan 50 % osallistumismaksusta. Jos peruminen tapahtuu myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua, veloitetaan koko koulutuksen hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa kollegalle. Koulutuksissa, joissa on erilliset valintakriteerit paikkaa ei voi luovuttaa toiselle.

Lisätiedot

Opetuksen sisältöön liittyviin kysymyksiin vastaa
Maarit Keskinen (etunimi.sukunimi@tamk.fi)

Lisätietoja myös suunnittelija Sirpa Nurminen p. 040 829 0360

 

 

 

Päivitetty 15.11.2017

Back to the list of courses