Takaisin

Lantionpohjan toimintahäiriöiden ennaltaehkäisy ja hoito (uusittu sisältö)

Lantionpohjan toimintahäiriöiden ennaltaehkäisy ja hoito (uusittu sisältö)

Lantionpohja

13-18 op

Toteutusaika: 15.03.2018 - joulukuu 2018

2610,00 (18 op) / 1885,00 (13 op) € (sis. ALV 24 %)

TAMK Pääkampus, Tampere

Ilmoittaudu viimeistään 23.2.2018

Ilmoittaudu koulutukseen

Täydennyskoulutus


Toteutusajankohta / Course dates

15.3.2018 - joulukuu 2018.

Lähipäivät:
kevät 2018: 15.-16.3., 13.4., 5.-6.6.2018
syksy 2018: aikataulu sovitaan koulutuksen alussa.

Koulutus sisältää yhteensä 11 lähipäivää, klo 8.30.-16.00.


ESITE (pdf)

 

 

Kohderyhmä / Target group

Korkeakoulu- tai opistotason tutkinnon suorittaneet terveysalan ammattilaiset.

Tavoite / Course objective

Täydennyskoulutuksen tavoitteena on lisätä terveysalan ammattilaisten asiantuntemusta lantionpohjantoimintahäiriöiden ehkäisystä, hoidosta ja kuntoutuksesta moniammatillisesta näkökulmasta. Asiantuntemuksen vahvistumisen tavoitteena on tukea työyhteisön ja yhteistyöverkostojen moniammatillista toimintaa potilaan hoidossa kansallisten sekä kansainvälisten hoitosuositusten mukaisesti.

Sisältö / Contents

Moduuli 1

Lantionpohjan toimintahäiriöt, 3-5 op

Aika 15.-16.3.18 (kaikille) ja 13.4.18 (fysioterapeutit)

Tavoitteet:
Osallistuja osaa

  • hyödyntää lantionpohjan toimintahäiriöihin haastattelu- ja tutkimuslomakkeita
  • tutkimustulosten perusteella osaa antaa ohjauksen ja konservatiivisen hoidon diagnoosiin ja haastattelulomakkeisiin perustuen
  • soveltaa hoitosuosituksia potilastapaukseen (virtsankarkailu)
  • fysioterapeutit osaavat käyttää yleisimpiä lantionpohjan mittausmenetelmiä
  • tietävät fysioterapeuttisten suositusten sähköhoidon indikaatiot

15.3.2018, klo 8.30 – 17.00

Sisältö:

Orientoituminen täydennyskoulutuksen ja modulin aiheisiin:
Lantionpohjan toimintahäiriöt, niiden ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen oireisiin.
Lantionpohjan anatomia ja toiminta. Pääpaino virtsan- ja ulosteenpidätyksessä.
Tutkiminen kohdennetun hoidon lähtökohtana. Haastattelu- ja tutkimuslomakkeet sekä fyysinen tutkiminen.
Virtsan ja ulosteenkarkailun apuvälineet. Avannehoitaja/tuote-esittelijä.
Virtsankarkailun lääke- sekä leikkaushoito.
Potilastapaukset

16.3.2018, klo 8.30 – 17.00

Sisältö:

Lantionpohjan merkitys osana keskivartalon tukea ja seksuaalista toimintaa
Ulosteenkarkailun riskitekijät ja hoito
Työpajat työskentely:
1: Lantionpohjan eriytyneet harjoitteet
2: Lantionpohjan toiminnalliset harjoitteet
2: Potilastapauksen läpikäynti

Fysioterapeuteille lantiorenkaan anatomia-oppimistehtävä

13.4.2018 Fysioterapeuttien päivä, klo 8.30 – 17.00

Sisältö:

Biopalaute hoidon teoria: EMG ja ultraääni
Fysioterapeuttinen sähköhoito virtsan- ja ulosteen karkailun hoidossa
Työpajat työskentely:
1: EMG-biopalaute: Fysioterapia diagnostiset mittaukset ja perusharjoitteiden ohjaus
2: UÄ-avusteinen biopalaute: Transabdominaalinen lantionpohjan ja syvien vatsalihasten yhteistyön tutkiminen
3: TNS- ja NEMS-sähköhoito

Moduuli 2

Vatsakapseli, 1-2 op

Aika 5.-6.6.2018 (1. pvä kaikille, toinen päivä fysioterapeutit)

Tavoitteet:

  • osaa palpoida vatsan alueen ja arvioida lihastoimintaa
  • tietää raskauden, synnytyksen ja ylipainon vaikutukset vatsakapselin toimintaan
  • osaa huomioida sekä yksilö että ryhmäohjauksessa vatsakapselin toimintahäiriöt (suoran lihaksen erkauma)
  • osaa käyttää ultraääntä ohjatuissa vatsakapselin harjoitteissa

Sisältö

5.6.2018 klo 8.30-17.00

Orientoituminen modulin aihekokonaisuuteen
Vatsakapselin anatomia ja funktio
Raskaus – nimensä mukainen: Naisen kehon muutokset
Synnytystapahtuma ja kehon palautuminen synnytyksen jälkeen
Raskaana olevan ja synnyttäneen liikuntasuositukset
Vatsalihas erkauma – normaalia vai epänormaalia? Miten tunnistan sen?
Vatsalihas erkauma kirurgin näkökulmasta
Ennakkotehtävän purku
 
6.6.2018 klo 8.30.-17.00

Fysioterapeutit

Miten huomioin lihastyön ja fascialinjat vatsakapselin harjoitteiden ohjauksessa?
Työpajat
Palpaatio ja sonopalpaatio vatsakapselin lihastyön ja toimintahäiriön (esim. erkauman) tunnistamisessa
Vatsakapselin harjoitteet
Ongelmatapaukset/ryhmätyöpajat
Ryhmätöiden purku

Moduuli 3

Lantiopohjan kipu , 1-2 op

2 lähipäivää

Moduuli 4

Lantiorenkaan ja vatsakapselin faskia ja triggerkäsittely, 2 op

2 lähipäivää

Moduuli 5

Seksuaalisuuden huomioiminen lantionalueen ongelmissa ja lasten lantionpohjan toimintahäiriöt, 3 op

2 lähipäivää

 

Sekä Kehittämistehtävä, 4 op

 

Kouluttaja / Teacher

Vastuukouluttaja Maarit Keskinen, OMT-fysioterapeutti
Minna Törnävä, fysioterapeutti
Miia Silventoinen, fysioterapeutti
Lääkäriluentoja asiantuntijoita, mm. avannehoitaja, uroterapeutti

Toteutustapa / Implementation

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna työn ohella. Koulutuksen aikana tehdään kehittämistehtävä.

Kokonaisuus fysioterapeuteille 18 op ja muille osallistujille 13 op.
Ennakkotehtävänä on Käypä hoito-suositukseen tutustuminen oman työn näkökulmasta.

Hinta

Koko koulutus

Koulutuksen, 18 op, kokonaishinta on 2610,00 € (sis. alv 24 %), fysioterapeutit.
Koulutuksen, 13 op, kokonaishinta on 1885,00 € (sis.alv 24 %), muut terveysalan ammattilaiset.

Koulutuksen voi maksaa osissa (yhtä monessa kuin koulutus on kuukausissa) tai voi olla useampi maksaja eli osa työnantaja ja osa itse.

MODUULIT 1 tai 2

Koulutuksesta voi suorittaa myös osan eli

Moduuli 1. Lantionpohjan toimintahäiriöt, 3-5 op: hinta on 465 € (3 op) tai  775 € (5 op)

ja /tai

Moduuli 2. Vatsakapseli, 1-2 op: hinta 155 € (1 op) tai 310 € (2 op)

Maksuehto

Maksuehto laskuille on 21 pv netto laskun päiväyksestä.

Perumisehdot

Ilmoittautuminen täydennyskoulutukseen muuttuu sitovaksi viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Mikäli joudut perumaan osallistumisesi ilmoitusajan jälkeen, veloitetaan 50 % osallistumismaksusta. Jos peruminen tapahtuu myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua, veloitetaan koko koulutuksen hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa kollegalle. Koulutuksissa, joissa on erilliset valintakriteerit paikkaa ei voi luovuttaa toiselle.

Lisätiedot

Opetuksen sisältöön liittyviin kysymyksiin vastaa
Maarit Keskinen (etunimi.sukunimi@tamk.fi)

Lisätietoja myös suunnittelija Sirpa Nurminen p. 040 829 0360

 

 

 

Päivitetty 06.02.2018

Back to the list of courses