Takaisin

Kyberturvallisuus – uhkia ja mahdollisuuksia

Kyberturvallisuus – uhkia ja mahdollisuuksia

Tärkeään ja ajankohtaiseen osaamisalueeseen kohdistuva erikoistumiskoulutus Kyberturvallisuus käynnistyi ensimmäistä kertaa Tampereen ammattikorkeakoulussa. Koulutus on suunniteltu yhteistyössä työelämän ja ammattikorkeakoulujen kesken. Koulutuksen aloitusluennolle osallistui noin 100 kuulijaa.

Kyberturvallisuus-erikoistumiskoulutuksen ensimmäinen luento alkoi johdannolla turvallisuuden nykytilaan perjantaina 20.1.2017. Maailman talousfoorumin julkaisussa on tuotu esille globaaleja riskejä, joita ovat muun muassa ilmastonmuutos, massiiviset datavarkaudet ja tietosuojahyökkäykset. Riippuvuus tietojärjestelmistä ja -verkoista aiheuttaa haavoittuvuutta, joten valtioiden, organisaatioiden ja yritysten täytyy pysyä valppaina uhkien varalta.

Kyberturvallisuutta ei tule nähdä pelkästään erilaisina uhkina. Valtiovarainministeriön vuoden 2016 julkaisussa Pilkahduksia tulevaisuuteen, digitalisaation ja robotisaation mahdollisuudet käsitellään aihetta hyötyjen näkökulmasta. Aalto-yliopiston professori ja Insta-konsernin kyberturvallisuusjohtaja Jarno Limnéllin mukaan kyberturvallisuus tulisi nähdä enemmänkin mahdollistajana, koska digitaalisen turvallisuuden myötä päästään käsiksi innovaatioihin, kasvuun ja sitä kautta hyvinvointiin. Uhkana on se, ettei turvallisuus ja yksityisyyden suoja pysy mukana digitalisaation kasvussa. Limnéll kiteyttää, että turvallisuus on uhkien tiedostamista ja riittävää varautumista niihin.

Asiantuntijoista kysyntää

Digitaalisen turvallisuuden kenttä muuttuu jatkuvasti. Asiantuntijuuden ylläpitäminen vaatii viikoittaista aiheen seuraamista ja tutkimista. Pelkkä tapahtuneiden asioiden seuraaminen ja analysointi ei riitä: pitää pyrkiä myös miettimään miten ei ole toimittu tai mitä emme ole havainneet ja ennakoimaan tulevaisuutta.

Valtion tietoturvallisuusstrategiaan on kirjattu korkeat tavoitteet. Strategiassa Suomi halutaan nostaa edelläkävijäksi tietoturvallisuusasioissa. Tällä hetkellä kuulumme valveutuneiden maiden joukkoon. Raportti nykyisestä turvallisuustilanteesta julkaistaan helmikuun 2017 puolivälissä.

Maailmalla on havaittavissa kyberturvallisuusalan asiantuntijoiden rekrytointiaalto. Yhdysvalloissa rekrytoidaan vuoteen 2020 mennessä 100 000 kyberturvallisuuden asiantuntijaa. Limnéll toivoo, että myös Suomessa yritykset valpastuvat ja tietous digitaalisen turvallisuuden tärkeydestä leviää organisaatioiden eri tasoille.

Tarve turvallisuusasiantuntijoille organisaatioiden eri tasoilla siis kasvaa, joten kouluttautumismahdollisuuksia on myös lisättävä. TAMKissa Kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutusta järjestetään jatkossakin. Nykyinen 20 opiskelijan ryhmä valmistuu marraskuussa 2017.

Lisätietoa koulutuksesta

Muokattu 23.01.2017