Takaisin

Kyberturvallisuus

Kyberturvallisuus

Kyberturvallisuus

Kyberturvallisuus

30 op

Toteutusaika: 26.1. - 23.11.2018

1 800 € (alv 0 %) €

TAMK Pääkampus, Tampere

Hakuaika: Kysy vapaita paikkoja

Hae koulutukseen

Erikoistumiskoulutus


Koulutuksen tavoite

Opinnot suoritettuaan henkilö omaa kattavat tiedot kyberturvallisuudesta ja sen merkityksestä yhteiskunnalle. Hän kykenee parantamaan yrityksen kyberturvallisuuteen liittyviä valmiuksia sekä suojaamaan järjestelmiä ja tietoa erilaisilta uhkilta. Hän kykenee laatimaan yritykselle kyberturvallisuuspolitiikan sekä todentamaan sen mukaiset vaatimukset käytännössä. Tavoitteena on parantaa niin pienten, keskisuurten kuin suurien yritysten henkilöstön kyberturvallisuustietämystä ja -valmiuksia.

Kohderyhmä

Työelämässä toimivat/toimineet ict-alan ammattilaiset, joilta puuttuu nykyaikaiset kyberturvallisuusosaamisen tiedot ja taidot. Erikoistumiskoulutus toteutetaan ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisena. Siihen osallistuvalla edellytetään olevan alempi korkeakoulututkinto (tietotekniikka tai tietojenkäsittely) tai vastaavan tasoiset tiedot ja valmiudet.

Koulutuksen alustava sisältö

ALUSTAVAT OPINTOJAKSOT
  • Johdatus kyberturvallisuuteen
  • Palvelinten ja verkkopalveluiden kyberturvallisuus
  • Tietoverkkojen kyberturvallisuus
  • Tietosuoja ja kyberturvallisuuteen liittyvä juridiikka
  • Tunkeutumistestaus ja haavoittuvuuksien etsintä
  • Kehittämistehtävä (Projekti)

HUOM! Koulutuksessa käsitellään EU:n uutta tietosuoja-asetusta (GDPR), jota yritysten tulee alkaa soveltaa toukokuussa 2018.

Opintojaksot perustuvat seuraaviin osaamistavoitealueisiin:

Kyberturvallisuuden sisältö ja merkitys, hyökkäävä kyberturvallisuus, puolustava kyberturvallisuus, tietoverkkojen kyberturvallisuus, kyberturvallisuusliiketoiminta, työelämälähtöiset projektit, tutkimus- ja hanketoiminta.

Osaamisalueiden asioita käsitellään useilla opintojaksoilla.

Toteuttaminen

TAMK toteuttaa erikoistumiskoulutuksen opintojaksoja yhteistyönä eri toimijoiden kanssa. Koulutuksen suunnittelussa ja kouluttajina toimivat myös yrityselämän ja julkisten toimijoiden asiantuntijat.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena. Aloitus-/orientaatiopäivä on pe 26.1.2018 klo 9. Lähiopetusta järjestetään torstaisin (klo 17-20) ja perjantaisin (klo 8-16) joka toinen viikko (keväällä parilliset viikot viikolle 20 asti, syksyllä parittomat viikot pe 31.8. lähtien). Lisäksi samojen viikkojen lauantaita voidaan käyttää hyväksi sekä itsenäisessä opiskelussa että lähiopetuksen varapäivinä. Opiskelija varautuu käyttämään em. ajat opintoihinsa. Lähipäiviin sisältyy myös käytännön harjoituksia laboratoriossa. Muu työskentely tapahtuu etäopiskeluna.

Koulutus on suomenkielistä, mutta opiskelijalla tulee olla valmiudet käyttää myös englantia.

Erikoistumiskoulutuksen laajuus on 30 opintopistettä, joka vastaa noin 810 opiskelijan työtuntia.

Esite (pdf)

Lue ensimmäisen Kyberturvallisuusryhmän kokemuksista TAMK.NYT - lehdestä.

Hinta

Opiskelijamaksu on 1 800 € (alv 0%/0 euroa).  Erikoistumiskoulutuksen rahoitukseen osallistuu myös Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tarkista opiskelijamaksun verovähennyskelpoisuus kohdallasi!

Hakeminen

Haku on päättynyt.

 

Valinta

Erikoistumiskoulutukseen hakeutuvien yleiset kelpoisuusehdot on määritelty ammattikorkeakoululaissa.

Valinta tehdään hakulomakkeissa esitetyn koulutustarvekuvauksen ja motivaation perusteella (max. 10 pistettä).

Mikäli tasapisteissä olevia hakukelpoisia hakijoita on enemmän kuin opiskelupaikkoja, sovelletaan seuraavia valintaperusteita:

1. Kokemus kyberturvallisuuden alan tehtävistä

2. Kokemus informaatio- ja viestintäteknologian alan tehtävistä

3. Kokemus tekniikan alan tehtävistä

4. Kokemus muun alan tehtävistä

Valinnasta ilmoittaminen

Päätös valinnasta tehdään viikon 44 aikana ja siitä ilmoitetaan sähköpostilla. Lisähaussa päätös tehdään viikon 48 aikana.

Maksuehto

Maksuehto laskuille on 21 pv netto laskun päiväyksestä.

Opiskelupaikan peruminen tai koulutuksen keskeyttäminen

Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen ennen koulutuksen alkua tehdyistä perumisista peritään 50 % koulutusmaksusta valinta- ja hallintokuluina. Jos opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitetaan koko koulutusmaksu. Peruminen tehdään kirjallisesti osoitteeseen erikoistumiskoulutus(at)tamk.fi.

Lisätiedot

Vastuuopettaja, lehtori Ville Haapakangas, p. 050 528 7013

Suunnittelija Katri Viitanen, p. 050 321 5148

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@tamk.fi

Päivitetty 23.03.2018