Takaisin

Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät, vaikuttavuustutkimus (sis. SPSS) NY00CV37-3003

Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät, vaikuttavuustutkimus (sis. SPSS)

Koodi: NY00CV37-3003

5 op

27.01.2018 - 30.04.2018

75.00 €

TAMK Pääkampus, Tampere

Ilmoittaudu viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkamista.

Ilmoittaudu opintojaksolle

Avoin AMK


YAMK-opintojakso

Tämä opintojakso kuuluu TAMKin YAMK-opintojen yhteisiin opintoihin ja opiskelu tapahtuu ryhmässä, jossa on useamman koulutusalan YAMK-opiskelijoita. Menestyksellinen opintojakson suorittaminen edellyttää AMK- tai vastaavaa tutkintoa ja alan työkokemusta.

Toteutusajankohta

27.01.2018 12:30 - 15:30
24.02.2018 08:30 - 15:30
23.03.2018 08:30 - 15:30
06.04.2018 08:30 - 14:00

Tavoitteet

Opiskelija
- Osaa tutkimusprosessin vaiheittaisen etenemisen
- Osaa perustiedot kvantitatiivisistä tutkimusmenetelmistä
- Osaa kvantitatiivisen tutkimuksen eettiset näkökulmat
- Osaa kvantitatiivisen tutkimuksen luotettavuusnäkökulmat
- Osaa kuvata tuloksia monipuolisesti
- Osaa vaikuttavuustutkimuksen etenemisen prosessin
- Osaa arvioida palvelujen vaikuttavuutta tilastollisiin testeihin perustuen

Sisältö

Kvantitatiivinen tutkimusprosessi ja -menetelmät
Kyselylomakkeen laadinnan perusteet ja e-lomake-editorin käyttö
Kvantitatiivisen tutkimus eettisyys ja luotettavuus
SPSS-tilastointiohjelman käytön perusteet
Vaikuttavuustutkimuksen perusteet

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, harjoitukset, itsenäinen työskentely.

Opetusmateriaali

Metodikirjallisuus suomeksi ja englanniksi esimerkiksi:
Singh, Kultar 2007. Quantitative social research methods (e-kirja)
Cutis, Elizabeth A 2013. Quantitative health research: issues and methods. (e-kirja)
Creswell, John W. 2003. Research design: qualitative, quantitative na dmixed methods approaches.
Fransess, Philip & Paap, Richard 2001. Quantitative models in marketing research. (e-kirja)
Aaltola, Juhani & Valli Raine 2010. Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. kurssikirja
Eskelinen, Harri & Karsikas, Sami 2014. Tutkimusmedotiikan perusteet.
Paunonen, Marita & Vehviläinen-Julkunen, Katsi 1997. Hoitotieteen tutkimusmetodiikka.
Tilastollisten menetelmien kirjallisuutta esimerkiksi:
Ernvall R., Ernvall S. & Kaukkila H-S. 2002. Tilastollisia menetelmiä sosiaali- ja terveysalalle. Helsinki: WSOY.
Nummenmaa L. 2004. Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. Helsinki : Tammi.
SPSS-tilasto-ohjelman perustoiminnot. Moniste (TAMK).
Heikkilä, Tarja 2014. Tilastollinen tutkimus. Helsinki: Edita.
Muijs, Daniel 2004. Doing quantitative research in education with SPSS. (e-kirja)
Cramer, Suncan 2003. Advenced quantitative data analysis. (e-kirja)

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyö ja Konekoe opintojakson lopussa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 26 h, itsenäinen työskentely 109 h.

Muuta

Lähiopetus:
1. La 27.1.2018 klo 12.30 - 15.30
2. La 24.2.2018 klo 8.30 - 15.30
3. Pe 23.3.2018 klo 8.30 - 15.30
4. Pe 6.4.2018 klo 8.30 - 13.30
5. Ensimmäisellä kerralla sovittava konekokeen aika 2 h .
SPSS-ohjelmasta voi ladata 2 viikon kokeiluversion valmistajan (IBM) sivustolta
http://www-03.ibm.com/software/products/fi/spss-statistics
PSPP on Ilmainen ohjelma internetissä, jonka voi lada omalle koneelleen. Perusasiat samat kuin SPSS-ohjelmassa, mutta suppeampi.

Lähiopetusryhmä

Avoimen AMKin koulutustarjonta koostuu tutkintoon johtavan koulutuksen opintojaksoista. Lähiopetus tapahtuu joko tutkintoa suorittavien opiskelijoiden ryhmissä, joihin on etukäteen varattu paikkoja avoimen AMKin opiskelijoille, tai avoimen AMKin omissa ryhmissä. Tämän koulutuksen lähiopetus järjestetään tutkintoa suorittavien opiskelijoiden ryhmässä.

Näin ilmoittaudut

Ilmoittaudu opintoihin sivun yläosassa olevalla ilmoittautumislomakkeella viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkamista. Ilmoittautumisajan umpeuduttua voit kysyä vapaita paikkoja avoimen AMKin toimistosta osoitteesta avoinamk@tamk.fi.

Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 7 päivää ennen opintojakson aloituspäivää. Kutsukirjeen lähetämme ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Siinä saat tarkemmat ohjeet opintojen aloittamisesta.

TAMKin tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat Pakin kautta. Heidät hyväksytään opintojaksolle, jos ryhmässä on tilaa. Heille opinnot ovat maksuttomia.

Maksuehto

Maksuehto laskuille on 21 pv netto laskun päiväyksestä.

Perumisehdot

Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 7 päivää ennen opintojakson aloituspäivää. Opiskelupaikka tulee perua avoimen AMKin toimistoon sähköpostilla (avoinamk(at)tamk.fi). Sen jälkeen veloitamme koko opintomaksun. Muista siis perua opintosi, jos et pääse aloittamaan! Opettajat eivät vastaanota perumisia.

Päivitetty 20.01.2018

Back to the list of courses