Takaisin

Kulttuurit ja tavat/ Non-stop ilmoittautuminen

Kulttuurit ja tavat/ Non-stop ilmoittautuminen

Koodi: 8T00CP61-3007

5 op

75 €

TAMK Pääkampus, Tampere

Ilmoittaudu viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkamista.

Ilmoittaudu opintojaksolle

Avoin AMK


Toteutustapa

Opintojakso suoritetaan verkko-opiskeluna.

Toteutusajankohta

Opintojakso on täysin verkossa suoritettava. Ilmoittautua voi 1.1.-30.10.2018 ja opinnot voi suorittaa omaan tahtiin, kuitenkin vuoden 2018 loppuun mennessä.

Tavoitteet

Opiskelija osaa
-toimia esimies- ja asiantuntijatehtävissä monikulttuurisessa työympäristössä.
-havainnoida ja tulkita erilaisiin kulttuureihin liittyviä tapoja, arvoja, normeja ja asenteita sekä osaa toimia näiden mukaisesti
-ymmärtää monikulttuurisia toimintatapoja ja arvoperusteita ja osaa viestiä erilaisten kulttuuritaustan omaavien työntekijöiden kanssa.
-toimia rakentavasti monikulttuurisen yhteisön jäsenenä sekä osaa torjua rasismia etnisiä ryhmiä kohtaan
-käyttää monikulttuurisuutta voimavarana ja toimii yhdenvertaisuuden periaatteiden mukaisesti

Sisältö

MITÄ on monikulttuurisuus?
MITEN kulttuurierot havaitaan?
MIKSI yhdenvertaisuus on tärkeä?

Opetusmenetelmät

Verkko-opiskelu: itsenäinen materiaaleihin perehtyminen ja oppimistehtävien kirjoittaminen.

Opetusmateriaali

Hofstede G. 1992. Kulttuurit ja organisaatiot. Juva. WSOY. (TAMKin kirjastossa) ja/tai
Salo-Lee L., Malmberg R. ja Hallinoja R. 1998. Me ja muut. Kulttuurien välinen viestintä. Yle. tai muu vastaava materiaali, jossa käsitellään kulttuureihin liittyviä arvoulottuvuuksia ja niiden vaikutusta ihmisten käyttäytymiseen.
Lahti, L. (2008). Monikulttuurinen johtaminen. Juva: WSOY. tai sähköinen versio, molemmat on saatavissa TAMKin intran kautta/kirjastosta.
kurssilla (tabulassa) annettu nettimateriaali
Tabulassa on linkkejä kurssimateriaaleihin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssilla suoritetaan viisi kirjallista tehtävää, jotka pääsääntöisesti arvioidaan asteikolla 0-5. Joskaisesta tehtävästä tulee palaute tabulaan.

Näin ilmoittaudut

Ilmoittaudu opintoihin sivun yläosassa olevalla ilmoittautumislomakkeella viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkamista. Ilmoittautumisajan umpeuduttua voit kysyä vapaita paikkoja avoimen AMKin toimistosta osoitteesta avoinamk@tamk.fi.

Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 7 päivää ennen opintojakson aloituspäivää. Kutsukirjeen lähetämme ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Siinä saat tarkemmat ohjeet opintojen aloittamisesta.

TAMKin tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat Pakin kautta. Heidät hyväksytään opintojaksolle, jos ryhmässä on tilaa. Heille opinnot ovat maksuttomia.

Maksuehto

Maksuehto laskuille on 21 pv netto laskun päiväyksestä.

Perumisehdot

Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 7 päivää ennen opintojakson aloituspäivää. Opiskelupaikka tulee perua avoimen AMKin toimistoon sähköpostilla (avoinamk(at)tamk.fi). Sen jälkeen veloitamme koko opintomaksun. Muista siis perua opintosi, jos et pääse aloittamaan! Opettajat eivät vastaanota perumisia.

Päivitetty 01.11.2018

Back to the list of courses