Takaisin

Kohti reformia! (TUTKE 3)

Kohti reformia! (TUTKE 3)

3-12 op

Toteutusaika: Sopimuksen mukaan

Täydennyskoulutus


Esittely

Kohti reformia -täydennyskoulutuskokonaisuus tukee ammatillisen toisen aseen toimijoita toimintakulttuurin uudistamisessa. Lähtökohtina ovat reformi, tutkintojärjestelmäuudistus, lainsäädännön ja toimintaympäristöjen muutokset sekä laadun hallinta.

Kohti reformia! on ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteishanke.

Kohderyhmä

Kokonaisuus sisältää neljä erillistä koulutusosiota, jotka on suunnattu ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle, esimiehille sekä johdolle.

Jokaiseen koulutusosioon sisältyy kolme 6 h pituista koulutuspäivää sekä ohjattua kehittämistyöskentelyä tapaamisten välillä.

Sisältö

Uudet oppimisratkaisut erilaisissa oppimisympäristöissä 3 op

Koulutus antaa valmiuksia erilaisten innovatiivisten oppimisympäristöjen suunnitteluun, toteutukseen, arviointiin ja kehittämiseen. Koulutuksen aikana kehitetään uusia ja toimivia tapoja ohjata opiskelijaa erilaisissa työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä ja erityisesti työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana sekä digitaalisissa ympäristöissä. Yhdessä työelämän toimijoiden kanssa kehitetään käytänteitä, miten annetaan palautetta osaamisen kehittymisestä ja miten osaaminen osoitetaan aidoissa työelämän tilanteissa eri aloilla.

Yhteisöllisyyden vahvistaminen 3 op

Yhteisöllisyyttä käsitellään seuraavista näkökulmista: oppilaitosten sekä työelämän johto ja henkilöstö sekä opiskelijat. Koulutuksessa kehitetään erilaisia toimintamalleja yhteisöllisyyden ja osallistavan toimintakulttuurin vahvistamiseen eri toimijoiden näkökulmista. Keskeistä on vuorovaikutus eri toimijoiden välillä ja yhteisöllisyyttä tarkastellaan koko oppilaitoksen ja oppimisympäristöjen näkökulmasta. Koulutuksessa tarkastellaan yhteisöllisen ja osallistavan toimintakulttuurin vaikutusta oppimiseen.

Henkilökohtaistaminen ja yksilölliset oppimispolut 3 op

Koulutuksessa perehdytään henkilökohtaistamisprosessiin ja kehitetään organisaatioon sellaisia toimintatapoja, joilla tuetaan opiskelijalähtöistä ohjausta ja tavoitteena olevan osaamisen saavuttamista. Koulutuksessa luodaan toimintatapoja henkilökohtaistamisen asiakirjan laatimiseen; osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen, tukitoimien suunnitteluun ja järjestämiseen, tunnustetun ja hankitun osaamisen dokumentointiin ja uraohjaukseen (jatko-opinnot, työllistyminen). Huomiota kiinnitetään myös erityisen tuen toimintatapojen kehittämiseen.

Osaamisen arviointi 3 op

Koulutuksen keskeisenä sisältönä on näyttöperusteinen osaamisen osoittaminen tutkinnon osittain. Lähtökohtana on kriteeriperusteinen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ja osaamisen arviointi. Koulutuksessa perehdytään erilaisiin arviointityökaluihin ja digitalisaation mahdollisuuksiin ja niiden hyödyntämiseen yhteistyössä työelämän edustajien ja kollegoiden kanssa. Lisäksi kehitetään välineitä arvioinnin laadun varmistamiseen (esim. työelämälähtöisyys, kriteeriperusteisuus).

Koulutuksen ajankohdat

Koulutukset ajoittuvat vuodelle 2018.

Tarkemmat koulutuspäivät sovitaan tilaajan kanssa erikseen.

Ryhmäkoko

Osallistujamäärä 30 osallistujaa/ toteutus.

 

Koulutuksen kustannukset

Koulutukset ovat Opetushallituksen rahoittamaa Opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille opetuskustannuksiltaan maksuttomia.

Lisätietoja ja yhteydenotot

projektipäällikkö Minna Seppälä, p. 040 635 1582

sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@tamk.fi

Päivitetty 09.03.2018

Back to the list of courses