Takaisin

Kliinisen asiantuntijan koulutus: Tiedonjano vauhditti opintojani

Ari Kärkkäinen: Tiedonjano vauhditti opintojani

Kliinisen asiantuntijan koulutus

Ari Kärkkäinen kertoo opiskelukokemuksiaan kliinisen asiantuntijan koulutuksesta.

Sairaanhoitaja (ylempi AMK) Ari Kärkkäinen huomasi työssään, miten päihdeongelmat linkittyvät usein mielenterveysongelmiin. "Kasvoi valtava halu saada tietoa näistä aiheista ja varsinkin niiden yhteisesiintyvyydestä", hän kertoo.

Kuka olet?

Olen 39-vuotias sairaanhoitaja. Olen syntynyt Lahdesta, mutta asun nykyään maaseudulla vaimon ja kahden koiran kanssa. Pyrin harrastamaan liikuntaa monipuolisesti ja liikunnan avulla hallitsemaan painoani. Projekti lienee loputon.

Millaisissa työtehtävissä olet ollut?

Suurimman osan urastani olen työskennellyt psykiatrian osastoilla. Kokemusta on karttunut aikuispsykiatrian akuutti- ja kuntoutusosastoista sekä lastenpsykiatriasta. Näiden lisäksi olen työskennellyt perusterveydenhuollon vuodeosastolla terveysasemalla, ensihoidossa sekä mielenterveyskuntoutujien ryhmäkodissa.

Vuoden 2012 toukokuussa aloitin työskentelyn Päijät-Hämeen yhteispäivystys Akuutti24:n psykiatrisena sairaanhoitajana. Olin myös kehittämässä kyseistä toimintaa alusta lähtien. Tällä hetkellä työskentelen psykoosilinjan akuuttiosastolla Päijät-Hämeen keskussairaalassa Lahdessa. Olen mukana päihdehoitotyön asiantuntijaryhmässä, joka aikaisemmin toimi Sairaanhoitajaliiton yhteydessä, mutta hakee nyt muita väyliä. Olen myös käynnistämässä koulutus-, työnohjaus- ja konsultointipalveluja tarjoavaa yritystä.

Miten innostuit kliinisen asiantuntijan koulutuksesta?

Päivystyksessä työskennellessäni huomasin, kuinka yleisiä päihdeongelmat ovat ja kuinka usein ne linkittyivät jollain tavalla mielenterveysongelmiin. Kasvoi valtava halu saada tietoa näistä aiheista ja varsinkin niiden yhteisesiintyvyydestä. Ennen YAMK-tutkintoa päätin opiskella päihdetyön ammattitutkinnon. Sen aikana heräsi ajatus ylemmästä AMK-tutkinnosta ja sen tuomista mahdollisuuksista työelämässä.

Opinnoissa parasta oli ehdottomasti opiskeltavien aiheiden monipuolisuus. Pidin myös ammattikorkeakouluyhteistyöstä (TAMK, SAMK, JAMK ja TurkuAMK). Erityisesti jäi mieleen  tiedonhakuun syntynyt into, joka ei vieläkään ole laantunut, eikä varmasti laannukaan. Sen vuoksi suunnitelmissani on syksyllä alkava työnohjaajakoulutus.

Ylempi korkeakoulututkinto avaa varmasti ovia työelämässä, vaikka edelleen YAMK-tutkinto jää joissain tilanteissa tiedekorkeakoulututkinnon "jalkoihin". Oma kiinnostukseni kohdistuu toki kliiniseen työhön, mutta varsinkin asiantuntijatehtävät yhdistettynä kliiniseen hoitotyöhön ja yrittäjyyteen kiinnostavat.

Mistä teit opinnäytetyön?

Tein opinnäytetyön aiheesta: Kaksoisdiagnoosipotilaan hoidon kehittäminen aikuispsykiatrian osastoilla. Päädyin aiheeseen omasta mielenkiinnostani ja siitä, että koin tällaiselle kehittämisprojektille olevan tarvetta.  Päihde- ja mielenterveysongelmat kulkevat usein rinnakkain.

Kenelle suosittelet opintoja?

Suosittelen opintoja kliinisestä hoitotyöstä kiinnostuneille, urallaan eteenpäin haluaville sairaanhoitajille. Opinnoissa ei ole johtamista/hallintoa, vaan focus on puhtaasti kliinisessä osaamisessa, joten varsinaisesti johtajiksi haluaville en tätä suosittele. Koulutus antaa myös varmasti pohjaa sille, että omaa osaamista voi myydä yritystoiminnan kautta.

Lue lisää koulutuksesta >

Päivitetty 01.11.2017