Takaisin

Kiinteistönpitotekniikan talousosaaminen

Kiinteistönpitotekniikan talousosaaminen

3 pv

Toteutusaika: 05.06.2017 - 07.06.2017

930 € (sis. ALV 24 %)

TAMK Pääkampus, Tampere

Ilmoittaudu viimeistään 26.5.2017

Ilmoittaudu koulutukseen

Täydennyskoulutus


Toteutusajankohta

5. - 7.6.2017 klo 8.30 - 15.00

Sisältö

Kiinteistön elinkaaritalous 1 pv

Koulutuksen jälkeen osallistuja tuntee kiinteistön elinkaaritalouteen vaikuttavat tekijät, sekä hallitsee rakennusinvestoinnin ja kiinteistön käytön aikaisten päätösten edullisuuden arvioinnin ja ohjauksen keskeiset menetelmät. Koulutuksen aikana käsitellään kiinteistön elinkaaritaloutta, rakennuksen ylläpidon ja käytön huomioon ottamista suunnittelussa ja investoinnissa sekä kunnossapidon kustannussuunnittelua. Sisältöön kuuluvat myös kiinteistönpidon tuotot ja kustannukset, niiden muodostumiseen vaikuttavat tekijät sekä niiden arvioinnin ja ohjauksen menetelmiä.

Kustannuslaskenta 1 pv

Koulutuksen jälkeen osallistujalla on valmiudet rakennushankkeen talouteen liittyvien kustannuslaskentatehtävien suorittamiseen. Hänelle muodostuu myös ymmärrys kustannusten muodostuksesta hankkeen eri vaiheissa. Koulutuksessa käydään läpi seuraavat asiat: kustannusarviomenetelmät, määrälaskenta ja määrälaskentaohjeet, hinnoittelu, tarjousvaiheen tuotantosuunnitelmat, tarjoushinnan ja yksikköhintojen muodostaminen sekä kustannuslaskennan tietotekniikka.

Rakennusalan sopimusjuridiikkaa ja korjausrakentaminen 1 pv

Osallistuja perehtyy rakennushankkeen eri vaiheiden sopimustekniikkaan ja -muotoihin. Sisältönä koulutuksessa on eri suunnitteluvaiheiden sopimukset, työnaikaiset sopimukset, muutos- ja lisätyöt, vastaanotto ja takuu. Korjausrakentamisen koulutuksessa osallistuja oppii tuntemaan korjausrakentamistoiminnan perusteet, keskeiset toimintatavat, tavanomaiset vaurioitumisilmiöt ja korjausratkaisut. Opintojaksolla pääpaino on 1900-luvun rakennuskannassa.

Kouluttaja

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutusohjelman asiantuntijat.

Hinta

Yhden koulutuspäivän hinta: 250 € + alv 24 %, yhteensä 310 €.

Kolmen koulutuspäivän kokonaisuus: 750 € + alv 24 %, yhteensä 930 €.

Kolmen päivän koulutusvähennys

KOLMEN PÄIVÄN KOULUTUSVÄHENNYS

Yrittäjä voi saada työntekijänsä kouluttamisesta ylimääräisen laskennallisen verovähennyksen tavallisten palkka ja koulutuskustannusmenojen vähennyksen lisäksi (Laki Verohallinnosta (503/2010) 2 § 2 momentti).

Maksuehto

Maksuehto laskuille on 21 pv netto laskun päiväyksestä.

Perumisehdot

Ilmoittautuminen täydennyskoulutukseen muuttuu sitovaksi viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Mikäli joudut perumaan osallistumisesi ilmoitusajan jälkeen, veloitetaan 50 % osallistumismaksusta. Jos peruminen tapahtuu myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua, veloitetaan koko koulutuksen hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa kollegalle. Koulutuksissa, joissa on erilliset valintakriteerit paikkaa ei voi luovuttaa toiselle.

Lisätiedot

Lisätietoja koulutuksesta:

Sisältö: Jouko Lähteenmäki, p. 040 5200 731
Ilmoittautuminen: Katri Viitanen, p. 050 3215 148

sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@tamk.fi

Päivitetty 20.10.2017

Back to the list of courses