Takaisin

Kevään yhteishaku 2018: TAMKissa tarjolla 33 hakukohdetta

Kevään yhteishaku 2018: TAMKissa tarjolla 33 hakukohdetta

Korkeakoulujen kevään yhteishaun toinen hakuaika alkaa keskiviikkona 14.3.

Tampereen ammattikorkeakoululla on tarjolla kevään yhteishaun toisessa vaiheessa yhteensä lähes 1500 aloituspaikkaa ensi syksynä alkaviin koulutuksiin, kuudella eri koulutusalalla. Hakukohteita suomenkielisiin AMK-tutkintokoulutuksiin on 29 ja ylempiin AMK-tutkintokoulutuksiin neljä.

Päiväopiskelun vaihtoehtona on mahdollista opiskella AMK-monimuotototeutuksissa työn ohessa restonomiksi tai tradenomiksi. Tampereella järjestettävä tradenomin monimuotokoulutus painottuu myyntiosaamiseen. Liiketalouden tradenomiksi voi opiskella myös Mänttä-Vilppulassa.

Ylempään AMK-tutkintoon johtavassa kliinisen asiantuntijan koulutuksessa on tarjolla neljä eri suuntautumispolkua; koulutuksessa voi erikoistua hoitotyöhön, työterveyshuoltoon, bioanalytiikkaan tai radiografiaan. Muita haussa olevia ylempiä AMK-koulutuksia ovat sosiaali- ja terveysalan johtaminen, sosionomi (ylempi amk) -koulutus sekä teknologiaosaamisen johtaminen.

TAMK esittelee koulutustarjontaansa neljännen kerran yhdessä muiden tamperelaisten korkeakoulujen kanssa Korkeakouluopiskelijaksi Tampereelle -tapahtumassa Tampere-talossa 15.5.

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan korkeakoulujen yhteisessä valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tampere3 avaa uusia mahdollisuuksia

Ammattikorkeakouluopintoja suunnitteleva hakee yhteishaussa jatkossakin TAMKiin ja myös valmistuu TAMKista. Vuoden 2019 alusta TAMK on osa Tampereen korkeakouluyhteisöä, johon lisäksi kuuluu uusi Tampereen yliopisto (Tampereen yliopisto + Tampereen teknillinen yliopisto).

Ammattikorkeakoulun ja yliopiston tutkintoväylät säilyvät nykyisellään, mutta tiivistyvä yhteistyö korkeakoulujen kesken avaa opiskelijoille uusia mahdollisuuksia. Kurssivalikoima eli ns. ristiinopiskelu laajenee, projektitöissä yhdistellään eri alojen opiskelijoista monialaisia tiimejä, omaa tutkintoaan voi räätälöidä palvelemaan tulevaisuuden urasuunnitelmia.

Tampereen korkeakouluopiskelijoiden yhteisöön kuuluu noin 35 000 opiskelijaa.

Hakuaika ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin on 14.–28.3.2018

Haku korkeakouluihin alkaa 14.3. kello 8.00 ja päättyy 28.3. kello 15.00. Tarkempia tietoja koulutuksista, niiden sisällöistä, ennakkotehtävistä ja hakemisesta saat TAMKin verkkosivuilta sekä TAMKin hakijapalveluista, hakijapalvelut@tamk.fi, puhelin 03 245 2395. 

Lue lisää kevään yhteishausta. 

 

Kuva: Essi Kannelkoski

Muokattu 09.03.2018