Takaisin

Käsiterapiakoulutus

Käsiterapiakoulutus

Kasiterapia

15 op

Toteutusaika: 17.01.2019 – 04.10.2019

2960 € (sis. ALV 24 %)

TAMK Pääkampus, Tampere

Ilmoittaudu viimeistään 20.12.2018

Ilmoittaudu koulutukseen

Täydennyskoulutus


Toteutusajankohta / Course dates

17.1. – 4.10.2019

Lähipäivät:
kevät: 17.-18.1., 13.-14.2., 14.-15.3., 11.-12.4. ja 15.-17.5.2019
syksy: 5.-6.9. ja 2.-4.10.2019

Lähipäiviä yhteensä 16.

Kohderyhmä / Target group

Fysio- ja toimintaterapeutit, jotka työskentelevät esim. yliopisto-, keskussairaaloissa, perusterveydenhuollossa, työterveyshuollossa tai yksityisillä lääkäriasemilla.

Tavoite / Course objective

Terapeutti saa valmiuksia itsenäiseen kliiniseen päättelyyn käsiterapian asiantuntijatehtävissä sekä työskentelyyn/asiantuntijatyöhän hoitoketjun eri vaiheissa.

Terapeutti kertaa ja syventää tietoaan käden ja yläraajan anatomiasta ja biomekaniikasta, harjaantuu käden kliinisessä tutkimisessa ja perehtyy erilaisiin arviointimenetelmiin sekä syventää osaamistaan erilaisten käden ja yläraajan ongelmien kanssa.
Terapeutti syventää osaamistaan lastojen ja ortoosien valmistukseen ja käyttöön liittyen sekä syventää osaamistaan terapeuttiseen harjoitteluun liittyen.

Artikkeli edellisestä koulutuksesta: Käsiterapiakoulutusta ammattilaisille

Sisältö / Contents

  • Käden kliininen tutkiminen ja arviointimenetelmät
  • Harjoitusfysiologia ja terapeuttinen harjoittelu
  • Degeneratiiviset ja rasitusperäiset käden ongelmat ja kuntoutus
  • Sormien ja ranteen murtumat ja kuntoutus
  • Jänne – ja nivelsidevammat, rekonstruktiot ja transpositiot ja kuntoutus
  • Käden hermovammat, vaikeat monivammat ja kuntoutus
  • Kipukäsi (CRPS, neuropaattinen kipu, epäspesifiset kivut) ja kuntoutus
  • Neurologisen potilaan käden ja yläraajan kuntoutus
  • Psykofyysinen lähestymistapa käden kuntoutuksessa
  • Kehittämistehtävä valitsemastaan aiheesta (oman asiantuntijuuden kehittäminen)

Kouluttajat / Teacher

Maarit Keskinen, OMT fysioterapeutti
Olli Leppänen, LT, dos., käsikirurgian erikoislääkäri
Saara Raatikainen, fysioterapeutti
Annu Voipio, toimintaterapeutti
sekä muita asiantuntijoita

Esite

Lataa esite tästä! 

Hinta

Koulutuksen kokonaishinta on 2960 € (sis.alv 24 %).
Koulutuksen voi maksaa osissa (yhtä monessa kuin koulutus on kuukausissa) tai voi olla useampi maksaja eli osa työnantaja ja osa itse. Kurssikutsun yhteydessä kysytään vielä laskutuksesta tarkemmin.

 

Toteutustapa

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna työn ohella. Koulutus sisältää teoriaa, käytännön harjoittelua sekä väli- että kehittämistehtävän Ennakkotehtävä tullaan lähettämään ennen koulutuksen alkua.

Lisätiedot

koulutuksesta:
Marja-Leena Lähteenmäki
p. 050 516 8779

ilmoittautumisesta:
Sirpa Nurminen
p. 040 829 0360

etunimi.sukunimi@tamk.fi

Maksuehto

Maksuehto laskuille on 21 pv netto laskun päiväyksestä.

Perumisehdot

Ilmoittautuminen täydennyskoulutukseen muuttuu sitovaksi viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Mikäli joudut perumaan osallistumisesi ilmoittautumisajan jälkeen, veloitetaan 50 % osallistumismaksusta. Jos peruminen tapahtuu myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua, veloitetaan koko koulutuksen hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa kollegalle. Koulutuksissa, joissa on erilliset valintakriteerit paikkaa ei voi luovuttaa toiselle.

Päivitetty 10.12.2018

Back to the list of courses