Takaisin

Kansainvälinen hanke tuottaa verkko-oppimateriaalia mielenterveystyöhön

Kansainvälinen hanke tuottaa verkko-oppimateriaalia mielenterveystyöhön

Mielenterveysongelmat ja niiden hoitoon liittyvät haasteet ovat hyvin samanlaisia eri maissa. Tämän vuoksi oppimateriaalin tuottaminen kansainvälisenä yhteistyönä on mahdollista, vaikka koulutusjärjestelmät ja yhteiskunnan palvelurakenteet poikkeavat toisistaan.

Ementhe-hankkeen päätavoitteena on tuottaa verkko-oppimateriaalia ylemmän korkeakoulutason opiskelijoiden käyttöön. Hankkeen toimijat ovat seitsemästä korkeakoulusta. Suomen lisäksi mukana on korkeakouluja Isosta-Britanniasta, Irlannista, Alankomaista ja Ruotsista. Hanketta rahoittaa EU.

TAMKin yliopettaja Nina Kilkun koordinoimassa verkostohankeessa rakennetaan verkko-opiskelumateriaalia kolmesta teemasta: mielenterveyden edistäminen ja mielenterveys- ja päihdeongelmien ehkäiseminen, perheiden ja läheisten rooli sekä Recovery-lähestymistapa.

"Toivomme, että hankkeen tuottamia verkko-oppimateriaaleja voidaan hyödyntää myös työelämässä."

Keskustelun herättelyä

Materiaalien tuottamisen lisäksi hankkeessa tavoitellaan sitä, että tuloksista olisi hyötyä laajemminkin.

– Tavoitteenamme on nostaa keskusteluun, miten mielenterveysasioita opiskellaan ylemmällä korkeakoulutasolla ja millaisia niihin liittyvät oppimateriaalit todella ovat. Lisäksi toivomme, että hankkeen tuottamia verkko-oppimateriaaleja voidaan hyödyntää myös työelämässä, esimerkiksi täydennyskoulutusmateriaalina, täsmentää Kilkku.

Kolmivuotinen projekti alkoi syksyllä 2013 ja päättyy syksyllä 2016. Yhteistyöhankkeessa rakentuu samalla alan toimijoiden verkosto, joka mahdollistaa jatkossa muutakin yhteistyötä.

Verkko-oppimateriaalit julkaistaan keväällä 2016, ja tällä hetkellä on meneillään tietojen analysointivaihe.

– Analysoimme noin 150 haastattelua, jotka on tehty partnerimaissa. Samalla teemme katsauksen teemoihin liittyvään kirjallisuuteen. Myös pedagogiset ratkaisut ovat pohdinnassa samanaikaisesti.

 

TEKSTI: KUKKA-MAARIA KORKO
KUVA: JOEL FORSMAN

****

Juttu on julkaistu TAMK.nyt-verkkolehdessä. Lue lisää TAMK.nytin juttuja!

****

Muokattu 29.03.2016