Takaisin

Juhlapäivä toi TAMKin täyteen onnistumisen iloa – ja toista tuhatta juhlijaa

Juhlapäivä toi TAMKin täyteen onnistumisen iloa – ja toista tuhatta juhlijaa

Tampereen ammattikorkeakoulu täyttyi lauantaina hymyistä ja halauksista, kun opintonsa päättävät läheisineen saapuivat juhlistamaan kevään aikana suoritettuja AMK- ja YAMK-tutkintoja. Valmistuvia koko keväältä, tammi-kesäkuulta, TAMKissa on yhteensä melkein 1000. Suuren määrän vuoksi kevätjuhlia pidettiin peräkkäin kaksi.

Ensimmäisessä juhlassa jaettiin tutkintotodistuksia uusille insinööreille. Juhlapuheessaan johtaja Mika Murtoniemi Schneider Electric Finland Oy:stä vakuutti, että markkinatilanne näyttää valmistuvien kannalta erittäin hyvältä, mutta jatkuvaan muutokseen on syytä varautua.

Murtoniemi muistutti mieleen insinöörien Arkhimedeen valan:

- Insinööri on mukana luomassa tekniikkaa, joka koituu luonnon ja ihmisen hyväksi. Insinööri on kaikessa toiminnoissaan suojelemassa kasvien, eläinten ja ihmisen elämää. Insinööri välttää epärehellisyyttä ja epäsopua ja pyrkii kehittymään taitavammaksi ongelmien ratkaisijaksi. Insinööri miettii kehityksen suuntalinjoja ja välttää vahingollisten tavoitteiden toteutumista.

Oman työkokemuksensa perusteella hän lisäisi siihen muutaman täydennyksen.

- Insinöörin tulee myös kehittyä ihmissuhdetaidoissa, estetiikassa, johtamisessa ja etiikassa.

Toiseen juhlaan kokoontuivat kevään aikana sosiaali- ja terveysalalta, kulttuurialalta, liiketaloudesta ja matkailu- ja ravitsemisalalta valmistuneet. Toimitusjohtaja Timur Kärki Gofore Oy:stä kannusti työelämään lähteviä ottamaan rohkeasti vastuuta työelämän uudistamisesta.

- Te olette se muutos – kyseenalaistakaa, innostukaa ja innostakaa. Työkulttuurit muuttuvat, koska asioita ei voi enää tehdä niin kuin ennen. Digitalisaatio on vaikuttanut ja vaikuttaa yhä enemmän meidän toimintatapoihimme työssä ja kaikessa muussakin.

Tuore medianomi Ville Hiltunen toi valmistuville terveiset Mediapoliksesta, media-alan nykyaikaisimmasta oppimisympäristöstä, joka on pysynyt hyvin mukana nopeasti kehittyvän alan vauhdissa. Siihen ovat hänen mielestään vaikuttaneet niin henkilöstö kuin opiskelijatkin, yhdessä.

- Tässä vaiheessa tärkeää eivät ole ne numerot eikä arvosanat todistuksessa, vaan ne kontaktit ja verkostot, joita me olemme saaneet opintojen aikana. Olemme päässeet hyviin yrityksiin, yhteyksiin avainhenkilöiden kanssa ja yllättävänkin hyvin uran alkuun. TAMKia arvostetaan, koska sieltä tulee hyviä, sitkeitä ja luotettavia tyyppejä.

Valmistumisjuhlan päätti perinteiseen tapaan uusien sairaanhoitajien yhdessä lausuma Sairaanhoitajan lupaus:

- Lupaan, että vakaa ja vilpitön tahtoni on sairaanhoitajan tointa harjoittaessani parhaan kykyni ja ymmärrykseni mukaan täyttää ne velvollisuudet, jotka minulle sairaanhoitajana kuuluvat ja pitää aina mielessäni sairaanhoitajan työn korkeat ihanteet.

TAMKissa jaetaan tutkintotodistuksia kuukausittain

Kevään aikana TAMKissa saa AMK- tai YAMK-tutkintonsa päätökseen lähes tuhat opiskelijaa. Tutkintotodistuksia jaetaan pitkin vuotta, ja verkkosivuilla www.tamk.fi julkaistaan kuukausittain julkaisuluvan antaneiden valmistuvien nimet. Valmistumisjuhlia vietetään kaksi kertaa vuodessa, kesäkuussa ja joulukuussa.

Katso täältä toukokuussa valmistuneiden nimet

Parhaimmat opinnäytetyöt palkittiin

Valmistumisjuhlassa jaettiin stipendit kevätkaudella tehtyjen parhaimpien opinnäytetöiden tekijöille. Parhaimman AMK-opinnäytetyöstipendin sai Environmental Engineering -koulutuksesta insinööriksi valmistunut Oskari Mäkelä.

Mäkelän opinnäytetyön aiheena oli "Tammervoima Oy:n Tarastenjärven hyötyvoimalaitoksen meluselvitys". Opinnäytetyötä kiitettiin siitä, että työ oli vaatinut tekijältään sekä tarkkuutta että luovaa ongelmanratkaisukykyä. Erityisansiona Mäkelän opinnäytetyössä oli käytettyjen menetelmien taitava soveltaminen sekä tehdyn kehitysprosessin ammatillisesti kypsä kriittinen arviointi.

Parhaimman YAMK-opinnäytetyön stipendi jaettiin kahdelle ylemmästä AMK-tutkinnosta tradenomiksi (ylempi AMK) valmistuneelle.

Elina Ilkka-Leppihalmeen rekrytointialaan liittyvä opinnäytetyö oli näkökulmaltaan innovatiivinen sekä alan kirjallisuutta monipuolisesti ja kriittisesti tarkasteleva. Työ on myös laajasti hyödynnettävissä eri toimialoilla. Opinnäytetyön nimi on "Recruitment Model for Company Ltd and the Impact of Recruitment Trends". Ilkka-Leppihalme valmistui yrittäjyyden YAMK-koulutuksesta.

Tietojärjestelmäosaamisen koulutuksesta valmistuneen Sanna Aunolan opinnäytetyö "Sovellettuja ratkaisuja kokonaisarkkitehtuurilla, Miten norsu paloitellaan – kokonaisarkkitehtuuria käytännön tarpeisiin" sai toisen YAMK-opinnäytetyöstipendin. Aunola kehitti opinnäytetyössään uuden näkökulman kokonaisarkkitehtuuriin. Työ on paitsi merkityksellinen yhteistyöyrityksen tuotteiden kehittämisessä myös tärkeä keskustelunavaus organisaatioiden kehittämistyöhön laajemmin.


Lisätietoa:
- Opintopalveluiden päällikkö Tarja Kalliomäki-Linnas, tarja.kalliomaki-linnas@tamk.fi, p. 050 505 1747
- vararehtori Marja Sutela, marja.sutela@tamk.fi, p. 040 721 5204
- viestintäpäällikkö Leena Stenman, p. 050 384 4900, leena.stenman@tamk.fi
- www.tamk.fi

Muokattu 10.06.2017