Takaisin

Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 5N00BC62-3062

Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot

Koodi: 5N00BC62-3062

3 op

03.04.2018 - 22.05.2018

45.00 €

TAMK Pääkampus, Tampere

Ilmoittaudu viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkamista.

Ilmoittaudu opintojaksolle

Avoin AMK


Toteutusajankohta

03.04.2018 17:00 - 20:00
10.04.2018 17:00 - 20:00
17.04.2018 17:00 - 20:00
24.04.2018 17:00 - 20:00
08.05.2018 17:00 - 20:00
15.05.2018 17:00 - 20:00
22.05.2018 17:00 - 20:00

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- käsitellä tekniikassa esiintyviä matemaattisia lausekkeita
- laatia tekniikan probleemoista matemaattisen mallin ja ratkoa näin muodostuvia yhtälöitä.

Sisältö

Matemaattiset merkinnät, lukujen esitysmuodot ja yksikönmuunnokset. Matemaattisten lausekkeiden muodostaminen ja käsittely. 1. ja 2. asteen yhtälöiden sekä yhtälöparin ratkaiseminen. Prosenttilasku. Suorakulmaisen kolmion ratkaiseminen. Yksinkertaisten tasokuvioiden ja kappaleiden pinta-aloja ja tilavuuksia.

Opetusmenetelmät

lähiopetus, itsenäinen opiskelu, tuntiharjoitukset ja kotitehtävät, online-tehtävät, tentti

Opetusmateriaali

Opintojakson pääasiallisena oppimateriaalina ovat opetusmonisteet, joita voi kurssin kuluessa ladata kurssin Tabula-sivulta (tabula.tamk.fi).
Kurssilla pärjää peruslaskimella, mutta tulevia opintoja ajatellen graafinen laskin on suositeltava (esim. TI-nspire CX CAS).
Kurssilla käytettävä kaavakirja on Tekniikan kaavasto (kustantajana Tammertekniikka). Myös MAOL:n kaavastoa voi käyttää kurssin aikana ja kokeessa, mutta se ei ole yhtä kattava. Tammertekniikan kaavastoa käytetään yleisesti myös muilla TAMK:n kursseilla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso suoritetaan viikoittain tarkastettavilla kotitehtävillä sekä loppukokeella. Lopullinen arvosana määräytyy koepisteiden ja kotitehtäväpisteiden yhteismäärästä. Kotitehtävät käsitellään viikottain luennoilla, eikä niitä voi palauttaa jälkikäteen. Kotitehtävistä saa 1-5 pistettä ja kokeen maksimipistemäärä on 36 pistettä. Kokeen arvostelussa otetaan huomioon paitsi ratkaisun oikeellisuus myös esityksen selkeys.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan keskimääräinen työmäärä opintojaksolla on n. 80 h, joka koostuu lähiopetuksesta, itsenäisestä työskentelystä, online-tehtävistä ja tentistä. Opettajan pitämiä lähitunteja sisältäen kokeet on noin 26 h.

Muuta

Kurssilla kerrataan matematiikan perusteita, kuten laskusääntöjä, geometriaa, prosenttilaskuja, yksikkömuunnoksia ja perusyhtälöiden ratkaisemista. Kurssilla pääpaino on hyvän laskurutiinin harjoittelu tekemällä luennolla ohjattuja laskuharjoituksia sekä kotitehtäviä. Tarvittaessa suositellaan myös kerrattavaksi aiempia matematiikan opintoja.

Koulutus ja koulutusala

Konetekniikan koulutus
Tekniikan ja liikenteen ala

Ajoneuvotekniikan koulutus
Tekniikan ja liikenteen ala

Laboratoriotekniikan koulutus
Tekniikan ja liikenteen ala

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Tekniikan ja liikenteen ala

Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Tekniikan ja liikenteen ala

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Tekniikan ja liikenteen ala

Talotekniikan koulutus
Tekniikan ja liikenteen ala

Biotuote- ja prosessitekniikan koulutus
Tekniikan ja liikenteen ala

Lähiopetusryhmä

Avoimen AMKin koulutustarjonta koostuu tutkintoon johtavan koulutuksen opintojaksoista. Lähiopetus tapahtuu joko tutkintoa suorittavien opiskelijoiden ryhmissä, joihin on etukäteen varattu paikkoja avoimen AMKin opiskelijoille, tai avoimen AMKin omissa ryhmissä. Tämän koulutuksen lähiopetus järjestetään avoimen AMKin omassa ryhmässä.

Näin ilmoittaudut

Ilmoittaudu opintoihin sivun yläosassa olevalla ilmoittautumislomakkeella viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkamista. Ilmoittautumisajan umpeuduttua voit kysyä vapaita paikkoja avoimen AMKin toimistosta osoitteesta avoinamk@tamk.fi.

Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 7 päivää ennen opintojakson aloituspäivää. Kutsukirjeen lähetämme ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Siinä saat tarkemmat ohjeet opintojen aloittamisesta.

TAMKin tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat Pakin kautta. Heidät hyväksytään opintojaksolle, jos ryhmässä on tilaa. Heille opinnot ovat maksuttomia.

Maksuehto

Maksuehto laskuille on 21 pv netto laskun päiväyksestä.

Perumisehdot

Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 7 päivää ennen opintojakson aloituspäivää. Opiskelupaikka tulee perua avoimen AMKin toimistoon sähköpostilla (avoinamk(at)tamk.fi). Sen jälkeen veloitamme koko opintomaksun. Muista siis perua opintosi, jos et pääse aloittamaan! Opettajat eivät vastaanota perumisia.

Päivitetty 20.03.2018

Back to the list of courses