Takaisin

Ikääntyneiden asuminen ja älyteknologiaratkaisut: Ikääntyneiden tarpeita ei selvitetä riittävästi

Ikääntyneiden asuminen ja älyteknologiaratkaisut: Ikääntyneiden tarpeita ei selvitetä riittävästi

Teknologiayritykset eivät tunne riittävän hyvin kotona asuvien ikääntyneiden arjen tarpeita, joihin voitaisiin älyteknologiaratkaisuja ja –palveluja kehittää. Lisäksi älyteknologiaratkaisujen tietoturva-asiat vaativat parannusta. Tähän tulokseen tuli Tampereen ammattikorkeakoulun tutkimuskonsortio, joka teki selvityksen älyteknologiaan perustuvista ratkaisuista.

Kuva: Pixabay
Kuva: Pixabay

Älyteknologian kehitys on avannut uusia mahdollisuuksia tukea ikääntyneiden kotona asumista ja itsenäistä suoriutumista. Teknologiayritykset eivät kuitenkaan tunne riittävän hyvin ikääntyneiden tarpeita ja teknologiat ovat usein heidän kannaltaan epäsopivia.

– Ikääntyvien kotona asumisen tukemiseen liittyviä tarpeita tulisi tutkia ja selvittää enemmän ja älyteknologiratkaisujen tuomia hyötyjä pitkäkestoisemmin kuin nykyisin. Lisäksi järjestelmien toimittajien tulisi kiinnittää enemmän huomiota järjestelmänsä tietoturvallisuuteen, tutkimuskonsortion johtaja, TAMKin hyvinvointiteknologian yliopettaja Lea Saarni sanoo.

Keskeisimmät asiat, joihin tutkimuskonsortion mielestä tulisi panostaa:

  • kotona asuvien ikääntyneiden tarpeiden selvittäminen ja älyteknologiratkaisujen hyödyntäminen
  • älyteknologiaratkaisujen tietoturvan ja -suojan parantaminen
  • kokonaispalvelutarjooman kehittäminen, jolla kotona asuville ikääntyneille voidaan tuottaa hyötyjä arjen toimintoihin

Selvitys antaa tietoa siitä, miten älyteknologiaratkaisujen avulla voidaan tukea ikääntyneiden kotona asumista ja miten siihen liittyviä esteitä voidaan purkaa. Selvityksen älyteknologiaan perustuvista ratkaisuista Suomessa, Japanissa, Yhdysvalloissa, Hollannissa ja Tanskassa teettivät ympäristöministeriön koordinoima Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Tekes. Työn toteutti Tampereen ammattikorkeakoulun tutkimuskonsortio, johon kuului myös Tampereen teknillinen yliopisto sekä alan yritysten asiantuntijoita. 

Tutkimuskonsortion työn tuloksia esiteltiin Ikäteknologia ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa -seminaarissa maaliskuussa 2017 Helsingissä.

Kuvassa (vas.) tutkimusryhmän jäsenet Ikäseminaarissa Helsingissä 9.3.2017: Arja Ranta-aho, Fluente Kumppanit Oy, Sirpa Salin, TAMK, Kimmo Vänni, TAMK, Pekko Vehviläinen, Digiterveys.fi, Tarja Pietiläinen, Fluente Kumppanit Oy, Veijo Piikkilä, TAMK, Lea Saarni, TAMK, Ari Vorne, Sogeti Finland Oy, Helena Leppäkoski, TTY ja Ari Asp, TTY.  Kuvasta puuttuvat Nina Helander, TTY, Tytti Vasell, TTY ja Alpo Värri, TTY. Kuva: Anniina Linnoinen

Lisätietoja: 

Selvityshankkeen raportti

Ikääntymisen asumisen kehittämisohjelma

yliopettaja Lea Saarni, TAMK, Hyvinvointiteknologian koulutus YAMK, lea.saarni@tamk.fi, p. 050 326 6940

Muokattu 05.05.2017