Takaisin

Huomisesta ei kukaan tiedä – varmuutta asiantuntijan työhön

Huomisesta ei kukaan tiedä – varmuutta asiantuntijan työhön

Olen oppinut paljon! Ikääntyneen ihmisen terveyden edistämisen moninaiset haasteet ovat tulleet tutuimmiksi. Johtamisen opinnot ovat lisänneet ymmärtämystä muun muassa hyvästä muutosjohtamisesta ja työelämäprojektin myötä opin projektityöskentelyn periaatteet.

Näin kuvailee Riitta Rantala opintojaan Terveyden edistämisen koulutuksessa, sosiaali- ja terveysalan ylemmässä AMK-tutkinnossa.

Rantalan tie sairaanhoitajasta ja erikoissairaanhoitajasta terveydenhoitajaksi ja sitten ylempään ammattikorkeakouluun oli selvä. Terveydenhoitajalle koulutus oli looginen ja luonteva valinta jatko-opinnoiksi. Rantala halusi kehittää ja monipuolistaa nykyistä työtään asiantuntijahoitajana.

Koulutuksen opetussuunnitelmaa uudistettu

- Koulutuksessa voi suuntautua joko ikääntyvien ihmisten tai työikäisen väestön terveyden edistämiseen. Koulutuksen opetussuunnitelmaa on uudistettu yhdessä työelämän edustajien kanssa ja huomioitu väestön vanheneminen terveyden edistämisessä. Myös viime vuosina paljon puhuttanut  palliatiivisen ja saattohoidon hoidon osuus on lisätty opintoihin. Uutta opetussuunnitelmassa on mm. verkon käytön lisääntyminen opetuksessa. Myös lyhyt kansainvälinen vaihto kuuluu ohjelmaan, kertoo yliopettaja Varpu Lipponen.

Yhdessä opettajatuutorin kanssa laaditaan henkilökohtainen oppimissuunnitelma, jota seurataan koko koulutuksen ajan. Koulutuksessa käytetään erilaisia itsenäisen ja osallistavan työskentelyn menetelmiä, kuten tiimityöskentelyä ja verkko-opiskelua. Koulutus sisältää 2 - 3 lähiopetuspäivää kuukaudessa ja lisäksi etä- ja itsenäistä työskentelyä.

Terveyden edistämisen ylempi AMK-tutkinto on työelämälähtöinen korkeakoulututkinto, ja se on vertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa (EQF, taso 7).

Opinnäytetyö työyhteisön kehittämistarpeisiin

Opintoihin kuuluvalla työelämälähtöisellä opinnäytetyöllä on suuri painoarvo.  Se tehdään pääsääntöisesti joko yhteistyössä työelämän edustajien kanssa tai hankkeissa. Opinnäytteen aihe voi löytyä oman työyhteisön keittämistarpeista.

- Opinnäytetyöni on lähes valmis. Aiheena on "Huomisesta ei kukaan tiedä. Sarkooma- ja GIST-potilaiden sekä heidän läheistensä kokemuksia toivon ylläpitämisestä ja toivottomuudesta" kertoo Rantala.

Rantalan mukaan opinnot sopivat kaikille, jotka haluavat kehittyä omassa työssään tai haluavat kehittää työtään sekä niille, jotka suunnittelevat etenevänsä urallaan esimiehiksi, projektien vetäjiksi tms.

 

 

 

Muokattu 29.03.2016