Takaisin

Huomisen matkailukohde

Huomisen matkailukohde

Huomisen matkailukohde

30 op

Toteutusaika: 22.9.2016 – 31.5.2017

Hinta 700 (alv 0%) €

TAMK Pääkampus, Tampere

Hakuaika: Päättynyt

Erikoistumiskoulutus


Koulutuksen kuvaus

Osaajia tulevaisuuden matkailuun! Matkailuala on työvoimaintensiivinen ja kasvava vientiala. Sen vuoksi se on myös Suomen kansantaloudenkin kannalta merkityksellinen. Kansainvälisyysosaaminen on huomisen matkailukohteille ja niiden kilpailukyvylle ensiarvoisen tärkeää. Monikulttuuristuvat matkailukohteet ja toimintaympäristöt, sekä virtuaaliset että elämykselliset, vaativat uudenlaisia välineitä ja uudenlaista osaamista kehittämiseen ja johtamiseen.

Huomisen matkailukohde -erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on, että koulutukseen osallistujien kansainvälisyysosaaminen vahvistuu ja tulevaisuuteen varautuminen paranee digitalisaation monipuolisen hyödyntämisen sekä elämysten tuotteistamis- ja markkinointiosaamisen, liiketoimintaosaamisen ja matkailun asiakkuuksien johtamisen kehittyessä. Osallistujat hankkivat koulutuksessa valmiudet toimia vaativissa matkailualan asiantuntija- ja kehittämistehtävissä.

Erikoistumiskoulutus on soveltuvin osin mahdollista hyväksilukea YAMK-tutkinnossa.

Esite (PDF)

Kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmän muodostavat jo työelämässä toimineet MARATA-alan ammattilaiset, joiden tavoitteena on kehittää matkailualaa tulevaisuuden näkökulmasta. Koulutuksessa opiskelijat valmentautuvat alan toimintaympäristöjen muutoksia ennakoiviksi asiantuntijoiksi ja osaajiksi. Koulutus on tarkoitettu niille, jotka ovat suorittaneet restonomin tai soveltuvan korkeakoulututkinnon sekä niille, joilla korkeakoulu   toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Koulutuksen sisältö ja toteutus

Erikoistumiskoulutus on laajudeltaan 30 opintopistettä ja sisältää viisi osaamiskokonaisuutta seuraavasti

  • Elämysten tuotteistaminen, markkinointi ja arvonluonti (22.-23.9.2016 Lahti/Tampere/verkko)
  • Ansaintalogiikka (11.-12.10.2016 klo 9-17 Espoo/verkko)
  • Matkailun digitalisaatio (17.-18.11.2016 verkko)
  • Ennakointi (12.-13.1.2017 Lahti/verkko)
  • Kansainvälistyminen (23.-24.3.2017 opintomatka)

Kehittämistehtävässä opiskelija soveltaa muiden osaamiskokonaisuuksien sisältöjä ja osaamista.

 

OPS (Pdf)

Opetusjärjestelyt

Koulutus koostuu kahdeksasta lähiopetuspäivästä, kehittämistehtävästä, opintokäynneistä, verkko-opiskelusta, opintomatkasta ja itsenäisestä opiskelusta. Opiskelussa hyödynnetään Moodle-verkko-opiskelualustaa.

Opinnot toteutetaan yhteistyössä ja samanaikaisesti Lahden ammattikorkeakoulun, Laurea-ammattikorkeakoulun ja Tampereen ammattikorkeakoulun kesken työ- ja elinkeinoelämän kanssa tehdyn yhteistyön pohjalta.

Hinta

Osallistumismaksu on 700 € (alv 0%). Lisäksi opiskelija vastaa itse vierailu- ja matkakuluista. Koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa.
 

Hakeminen

Haku päättynyt.

Valinta

Erikoistumiskoulutukseen hakeutuvien yleiset kelpoisuusehdot on määritelty ammattikorkeakoululaissa (AMK-tai muu soveltuva korkeakoulututkinto).

Valinta tehdään hakulomakkeen perusteella ja hakijat pisteytetään seuraavasti:
Perustelut koulutukseen hakeutumiselle ja tavoitteet opinnoissa (max. 30 pistettä)
Kehittämistehtävän aihe ja perustelut (max. 20 pistettä)

Valtakunnallisen sopimuksen mukaan mahdollisessa tasapistetilanteessa sovelletaan seuraavaa periaatetta alla olevassa järjestyksessä:
1. Kokemus MARATA-alan tehtävistä
2. Kokemus muun alan tehtävistä

Valinnasta ilmoittaminen: Valinnan tulos ilmoitetaan hakijoille sähköpostilla viikon 23 aikana.

Lisätietoja

Vastuuopettaja Sari Matala, p. 050 311 9670

Suunnittelija Katri Viitanen, p. 050 321 5148

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)tamk.fi

Maksuehto

Maksuehto laskuille on 21 pv netto laskun päiväyksestä.

Opiskelupaikan peruminen tai koulutuksen keskeyttäminen

Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen ennen koulutuksen alkua tehdyistä perumisista peritään 50 % koulutusmaksusta valinta- ja hallintokuluina. Jos opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitetaan koko koulutusmaksu. Peruminen tehdään kirjallisesti osoitteeseen erikoistumiskoulutus(at)tamk.fi.

Päivitetty 23.03.2018