Takaisin

Hoitotiede eilen ja tänään 7K00CT89-3011

Hoitotiede eilen ja tänään

Koodi: 7K00CT89-3011

3 op

07.03.2018 - 18.04.2018

45.00 €

TAMK Pääkampus, Tampere

Ilmoittaudu viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkamista.

Ilmoittaudu opintojaksolle

Avoin AMK


Toteutusajankohta

07.03.2018 16:00 - 19:15
21.03.2018 16:00 - 19:15
04.04.2018 16:00 - 19:15
18.04.2018 16:00 - 19:15

Tavoitteet

Opiskelija:
- tietää mitä on tiede ja mitä on hoitotiede
- tiedostaa muiden tieteiden merkityksen hoitotieteessä ja hoitotyössä
- tuntee hoitotieteen historialliset lähtökohdat nykytilan taustana
- ymmärtää hoitotieteen merkityksen hoitotyössä ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiskunnallisessa päätöksenteossa
- osaa perusteet tieteellisestä argumentoinnista ja näyttöön perustuvasta ajattelusta

Sisältö

- tiede, hoitotiede ja suhde muihin tieteisiin
- hoitotieteen historiallinen kehitys
- viimeaikaiset hoitotieteelliset tutkimukset tieteen ja hoitotyön käytännön kehittämisen perustana
- hoitotieteen tuottaman tiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiskunnallisessa päätöksenteossa
- tieteellisen argumentoinnin perusteet ja näyttöön perustuvan ajattelun lähtökohdat

Esitietovaatimukset

ei ole

Opetusmenetelmät

Opetusmenetelminä ovat keskusteluluennot, itsenäinen ja ryhmätyöskentely Tabula-alustalla. Seminaariersityksen valmistaminen.

Opetusmateriaali

Ajankohtaiset hoitotieteellliset artikkelit tai muu kurssilla esitetty materiaali.
Ohjeislukemisena: Eriksson K. Ym. 2016. Hoitotiede.SanomaPro. ISBN: 978-952-63-0143-3.
Kyngäs, H ja Lauri S.2004. Hoitotieteen teorian kehittäminen,

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi asteikolla 0-5.:

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 3 op eli 81 h

Koulutus ja koulutusala

Sairaanhoitajakoulutus
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Lähiopetusryhmä

Avoimen AMKin koulutustarjonta koostuu tutkintoon johtavan koulutuksen opintojaksoista. Lähiopetus tapahtuu joko tutkintoa suorittavien opiskelijoiden ryhmissä, joihin on etukäteen varattu paikkoja avoimen AMKin opiskelijoille, tai avoimen AMKin omissa ryhmissä. Tämän koulutuksen lähiopetus järjestetään tutkintoa suorittavien opiskelijoiden ryhmässä.

Näin ilmoittaudut

Ilmoittaudu opintoihin sivun yläosassa olevalla ilmoittautumislomakkeella viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkamista. Ilmoittautumisajan umpeuduttua voit kysyä vapaita paikkoja avoimen AMKin toimistosta osoitteesta avoinamk@tamk.fi.

Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 7 päivää ennen opintojakson aloituspäivää. Kutsukirjeen lähetämme ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Siinä saat tarkemmat ohjeet opintojen aloittamisesta.

TAMKin tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat Pakin kautta. Heidät hyväksytään opintojaksolle, jos ryhmässä on tilaa. Heille opinnot ovat maksuttomia.

Maksuehto

Maksuehto laskuille on 21 pv netto laskun päiväyksestä.

Perumisehdot

Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 7 päivää ennen opintojakson aloituspäivää. Opiskelupaikka tulee perua avoimen AMKin toimistoon sähköpostilla (avoinamk(at)tamk.fi). Sen jälkeen veloitamme koko opintomaksun. Muista siis perua opintosi, jos et pääse aloittamaan! Opettajat eivät vastaanota perumisia.

Päivitetty 20.02.2018

Back to the list of courses