Takaisin

Hoitotason ensihoito

Hoitotason ensihoito

hoitotason ensihoito

30 op

Toteutusaika: alustavasti kevät 2019

3 253 € + ALV 0%

TAMK Pääkampus, Tampere

Täydennyskoulutus


Toteutusajankohta

Alustavasti 2019 (aloitus helmi-maaliskuussa)

Tarkka aikataulu päivitetään kevään 2018 aikana.

Koulutuksessa on lähipäiviä yhteensä 24, noin kaksi päivää kuukaudessa.

Kohderyhmä

Koulutukseen osallistuva on sairaanhoitaja (AMK tai opistoasteen sairaanhoitaja) ja hänellä on työkokemusta sairaalan ulkopuolisesta ensihoidosta vähintään yksi vuosi.

Tavoite

Opiskelija syventää aiempaa osaamista ja vahvistaa ensihoidon kehittämisvalmiuksiaan. Opiskelija vahvistaa valmiuksiaan toimia työyhteisössä perehdyttäjänä, ohjaajana ja kouluttajana. 

Koulutus on suunniteltu ja toteutetaan yhteistyössä PSHP:n Ensihoitokeskuksen ja muiden ensihoidon ammattilaisten kanssa.

Sisältö

Keskeiset sisältöalueet

  • Ensihoidon tilannejohtaminen
  • Viestiliikenne ja viranomaisyhteistyö
  • Ensihoidon kokonaisturvallisuus
  • Ensihoitolääketiede, farmakologia ja toksikologia
  • Ensihoitajan ammatillinen osaaminen hoitotasolla
  • Ensihoidon kehittyminen

Toteutustapa

Koulutus toteutetaan työpaja- ja simulaatioharjoituksina ja luentoina. Itsenäinen opiskelu tapahtuu Tabula-verkko-oppimisympäristössä. Opiskelija hyödyntää työkokemustaan ja ensihoidon verkostoaan erilaisissa oppimistehtävissään.

Hinta

Koulutuksen kokonaishinta on 3 253 € (alv 0 %, asetus 340/2011).
Koulutuksen voi maksaa osissa (yhtä monessa kuin koulutus on kuukausissa) tai voi olla useampi maksaja eli osa työnantaja ja osa itse.

Maksuehto

Maksuehto laskuille on 21 pv netto laskun päiväyksestä.

Perumisehdot

Ilmoittautuminen täydennyskoulutukseen muuttuu sitovaksi viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Mikäli joudut perumaan osallistumisesi ilmoittautumisajan jälkeen, veloitetaan 50 % osallistumismaksusta. Jos peruminen tapahtuu myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua, veloitetaan koko koulutuksen hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa kollegalle. Koulutuksissa, joissa on erilliset valintakriteerit paikkaa ei voi luovuttaa toiselle.

Lisätiedot

Opetuksen sisältöön liittyviin kysymyksiin vastaa

Lehtori Tuija Rasku, p. 050 342 5770

Lisätietoja myös suunnittelija Sirpa Nurminen p. 040 829 0360

Sähköpostit etunimi.sukunimi@tamk.fi 

Päivitetty 03.04.2018

Back to the list of courses