Takaisin

Henkilöverotus 3H-330-3021

Henkilöverotus

Koodi: 3H-330-3021

5 op

04.03.2019 - 04.05.2019

75.00 €

Ilmoittaudu viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkamista.

Ilmoittaudu opintojaksolle

Avoin AMK


Tavoitteet

Opintojaksolla tutustutaan ansiotuloverotusta, pääomatuloverotusta sekä omaisuuden siirtymistä koskeviin keskeisiin säännöksiin sekä verotusmenettelyyn.

Opiskelija
- tuntee yleisimmät ansiotulot ja pääomatulot
- osaa määrittää verotettavan ansiotulon ja laskea ansiotuloveron soveltamalla ansiotuloverotuksen perussäännöksiä
- osaa määrittää verotettavan pääomatulon ja laskea pääomatuloveron soveltamalla pääomatuloverotuksen perussäännöksiä
- osaa tarkistaa veroilmoituksen ja täydentää sitä
- osaa selvittää perintö- ja lahjaveron määrän ja siihen vaikuttavat tekijät
- tuntee varainsiirtoverotusta koskevat keskeiset säännökset
- hallitsee verotusmenettelyn perusteet ja tuntee verovelvollisen oikeussuojakeinot
- osaa hakea verotukseen liittyvää tietoa sekä analysoida ja ratkaista henkilöverotusta koskevia ongelmia.

Sisältö

Miten yritystuloa ja osinkotuloa käsitellään luonnollisen henkilön verotuksessa?
Mitä ansiotulot ovat ja miten niitä verotetaan?
Mitä ovat yleisimmät pääomatulot ja miten niitä verotetaan?
Miten lahjaa, perintöä ja muuta omaisuuden siirtymistä verotetaan?
Miten verotusmenettely toimii ja millaisia oikeussuojakeinoja verovelvollisella on käytettävissään?

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Lähiopetusryhmä

Avoimen AMKin koulutustarjonta koostuu tutkintoon johtavan koulutuksen opintojaksoista. Lähiopetus tapahtuu joko tutkintoa suorittavien opiskelijoiden ryhmissä, joihin on etukäteen varattu paikkoja avoimen AMKin opiskelijoille, tai avoimen AMKin omissa ryhmissä. Tämän koulutuksen lähiopetus järjestetään tutkintoa suorittavien opiskelijoiden ryhmässä.

Näin ilmoittaudut

Ilmoittaudu opintoihin sivun yläosassa olevalla ilmoittautumislomakkeella viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkamista. Ilmoittautumisajan umpeuduttua voit kysyä vapaita paikkoja avoimen AMKin toimistosta osoitteesta avoinamk@tamk.fi.

Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 7 päivää ennen opintojakson aloituspäivää. Kutsukirjeen lähetämme ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Siinä saat tarkemmat ohjeet opintojen aloittamisesta.

TAMKin tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat Pakin kautta. Heidät hyväksytään opintojaksolle, jos ryhmässä on tilaa. Heille opinnot ovat maksuttomia.

Maksuehto

Maksuehto laskuille on 21 pv netto laskun päiväyksestä.

Perumisehdot

Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 7 päivää ennen opintojakson aloituspäivää. Opiskelupaikka tulee perua avoimen AMKin toimistoon sähköpostilla (avoinamk(at)tamk.fi). Sen jälkeen veloitamme koko opintomaksun. Muista siis perua opintosi, jos et pääse aloittamaan! Opettajat eivät vastaanota perumisia.

Päivitetty 21.01.2019

Back to the list of courses