Takaisin

Henkilöstöoikeuden ja palkkahallinnon jatkokurssi 3H-525-3015

Henkilöstöoikeuden ja palkkahallinnon jatkokurssi

Koodi: 3H-525-3015

5 op

04.03.2019 - 26.05.2019

75.00 €

TAMK Pääkampus, Tampere

Ilmoittaudu viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkamista.

Ilmoittaudu opintojaksolle

Avoin AMK


Toteutustapa

Opintojakso suoritetaan verkko-opiskeluna.

Tavoitteet

Opintojaksolla syvennetään henkilöstöoikeuden, henkilöstöhallinnon ja palkanlaskennan osaamista.

Opiskelija osaa
- suunnitella uuden työntekijän rekrytointiprosessin
- suunnitella ja kehittää organisaation palkitsemisjärjestelmiä
- tunnistaa työsuhteeseen liittyviä erityistilanteita ja osaa soveltaa niihin liittyviä palkanlaskennan ja työoikeuden säännöksiä
- Kehittää yrityksen henkilöstöpalveluita ja henkilöstön kehittämistoimintaa

Sisältö

Mitä eri rekrytointitapoja yrityksissä voidaan käyttää ja millaisia juridisia kysymyksiä niihin liittyy?
Millaisia ehtoja työsopimukseen voidaan sisällyttää ja mikä on niiden merkitys työsuhteen kannalta?
Millaisia erilaisia palkitsemisjärjestelmiä on käytettävissä?
Mitä ns. epätyypilliset työsuhteet ovat ja mitä erityissäännöksiä niiden suhteen on noudatettava työoikeuden ja palkanlaskennan näkökulmasta?
Mitä velvollisuuksia ja mahdollisuuksia työnantajalla on järjestää työntekijöille henkilöstöpalveluita?
Miten työnantaja voi huolehtia henkilöstön kehittämisestä?

Esitietovaatimukset

Nuorisoasteen opiskelija on suorittanut ensimmäisen vuoden opinnot ja aikuisopiskelija Henkilöstöoikeuden ja palkkahallinnon perusteet -opintojakson.

Opetusmenetelmät

Opiskelu tapahtuu kokonaisuudessaan verkossa alkaen 4.3.2019.

Opetusmateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson aikana tehdään verkkotestejä ja palautettavia soveltavia tehtäviä. Arviointi perustuu näihin testeihin ja tehtäviin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 opintopistettä = noin 130 tuntia opiskelijan työtä.

Muuta

Opiskelu tapahtuu itsenäisesti verkossa kuitenkin niin, että arvioitavat tehtävät on palautettava aina tiettyyn päivään mennessä.

Koulutus ja koulutusala

Liiketalouden koulutus
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Näin ilmoittaudut

Ilmoittaudu opintoihin sivun yläosassa olevalla ilmoittautumislomakkeella viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkamista. Ilmoittautumisajan umpeuduttua voit kysyä vapaita paikkoja avoimen AMKin toimistosta osoitteesta avoinamk@tamk.fi.

Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 7 päivää ennen opintojakson aloituspäivää. Kutsukirjeen lähetämme ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Siinä saat tarkemmat ohjeet opintojen aloittamisesta.

TAMKin tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat Pakin kautta. Heidät hyväksytään opintojaksolle, jos ryhmässä on tilaa. Heille opinnot ovat maksuttomia.

Maksuehto

Maksuehto laskuille on 21 pv netto laskun päiväyksestä.

Perumisehdot

Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 7 päivää ennen opintojakson aloituspäivää. Opiskelupaikka tulee perua avoimen AMKin toimistoon sähköpostilla (avoinamk(at)tamk.fi). Sen jälkeen veloitamme koko opintomaksun. Muista siis perua opintosi, jos et pääse aloittamaan! Opettajat eivät vastaanota perumisia.

Päivitetty 21.01.2019

Back to the list of courses