Takaisin

Hanskaatko - kohti parempia opiskelija- ja opettajakokemuksia

Hanskaatko - kohti parempia opiskelija- ja opettajakokemuksia

8-14 op

Toteutusaika: kevät 2017 - syksy 2017

Täydennyskoulutus


Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu ammatillisessa koulutuksessa toimivalle opetus- ja ohjaushenkilöstölle. Koulutus soveltuu myös muilla koulutusasteilla, esim. perusasteella ja lukioissa toimiville.

Tavoite

Hanskaatko-koulutuksessa haetaan vastauksia siihen, miksi opettajat väsyvät ja miksi nuoret eivät viihdy koulussa. Voisiko kyseessä olla kohtaamisen ongelma? Koulun keinot nuorten opettamiseen ja kasvattamiseen eivät aina riitä. Ehkäpä siksi, etteivät ne kohtaa ajan vaatimuksia. Pitäisikö koulun väen tutustua paremmin nuorten ajatusmaailmaan ja ehkä muuttaa toimintapojaan? 

Uudistuvasta opettajuudesta puhutaan paljon ja Hanskaatko-koulutuksessa aihetta lähestytään konkreettisesti, nuorten omat kokemukset huomioiden. Ohjaukselta nuoret toivovat  ennenkaikkea ymmärrystä, kannustusta ja kuuntelemista.

Hanskaatko-koulutuksen tavoitteena on avartaa ajattelua nuorista. Usein kentällä, mm. koulumaailmassa näkemys on kapeampi kuin nuorisotutkimuksessa. Koulutus tutustuttaa osallistujat nykynuorten arvoihin ja tavoitteisiin. Ilman niiden tuntemusta koulu ei voi edistää nuorten elämäntavoitteiden, opiskelun ja työllistymisen saavuttamista.

 

 

Sisältö

Koulutuspäivä 1: Nuoren minuus ajan virrassa 2 op tai 4 op, ti 5.9.2017, klo 8.30-15.00, TAMK, B6-34b

Päivä antaa vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Millainen on tällä hetkellä ammatiin opiskelevien sukupolvi? Mitä nuoret arvostavat? Mistä he haaveilevat? Mitä he odottavat työelämältä? Mitä pelkäävät? Entä mitä nuoret odottavat opettajuudelta, koululta ja opetusmenetelmiltä?

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen päättyy pe 1.9.

Koulutuspäivä 2: Ajan ilmiöt nuorisomaailmassa 2 op tai 4 op, pe 13.10.2017, klo 8.30-15.00, TAMK, B6-34a

Päivässä pureudutaan mm. siihen, mistä nuorisokulttuurin ilmiöt kumpuavat ja miten ne vaikuttavat nuorten arvoihin. Lisäksi pohditaan syitä siihen, miksi moni jättäytyy koulutuksen ulkopuolelle ja mistä syntyvät koulun arjen konfliktitilanteet.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen päättyy ma 9.10.

Koulutuspäivä 3: Ajan hengessä opettajana 2 op tai 4 op, to 9.11.2017, klo 8.30-15.00, TAMK, B6-34a

Päivän teemoja ovat opettajan jaksaminen ja hyvinvointi sekä opettajuuden tulevaisuuden näkymät.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen päättyy ma 6.11.

Oma lokikirja 1 op

Osallistuja koostaa itselleen joko sähköisen tai perinteisen lokikirjan. Kehittymistehtävässä osallistuja pohtii uudenlaista opettajuutta omassa toiminnassaan. Tehtävän aineisto karttuu lähipäivistä, omasta uudenlaisen toiminnan kokeilusta ja valitun opettajan varjostamis- tai haastattelutehtävästä.

Teematreffit 1 op, ti 5.12.2017, klo 8.30-14.00, TAMK, B6-34b

Teematreffeillä esitellään lokikirjoja ja on mahdollisuus syventää uudenlaisen opettajuuden teemoja vertaiskeskusteluilla. Treffit ovat avoimet myös osallistujien työyhteisöjen jäsenille.

Ilmoittautuminen

 

Toteutustapa

Koulutuspäivät 1-3 rakentuvat asiantuntijapuheenvuoroista ja vuorovaikutteisesta työskentelystä. Koulutuspäiviin voi osallistua myös puolen päivän osalta. Kukin koulutuspäivä sisältää valmistautumista ja tehtäviä. Koulutuspäivän laajuus on 2 op, jos osallistut puoleen päivään tai 4 op, jos osallistut koko päivään.

Koulutukseen liittyy osallistujan oma kehittymistehtävä: oma lokikirja (1 op) sekä vertaistyöskentelyyn painottuva Teematreffit-päivä (1 op).

Muuta

Opetushallitus rahoittaa koulutusta ja se on osallistujille maksutonta.

Lisätiedot

Projektipäällikkö Outi Rantanen, puh. 0406720889, sähköposti: outi.rantanen@tamk.fi
Päivitetty 01.12.2017

Back to the list of courses